BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số 4873/TCT-CS
Về việc thời điểm xuất hoá đơn GTGT

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng

Trả lời công vănsố 162/07/VPH ngày 12/10/2007 của Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng hỏi về thờiđiểm ghi nhận doanh thu và xuất hoá đơn GTGT cho khách hàng, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Tại mục I Phần BThông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính về thuế GTGT cóhướng dẫn: “Thời điểm để xác định giá tính thuế GTGT theo hướng dẫn tại Mục IPhần B này là thời điểm cơ sở kinh doanh đã chuyển giao quyền sở hữu, quyền sửdụng hàng hoá, dịch vụ (đối với trường hợp xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệmthu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặthoàn thành), không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền”.

Căn cứ hướng dẫnnêu trên, trường hợp Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng ký hợp đồng hợp tác đầu tưvới khách hàng với nội dung: khách hàng góp vốn đầu tư, Công ty Vạn Phát Hưnggiao nền nhà có cơ sở hạ tầng nội khu cho khách hàng và Công ty đã bàn giao nềnnhà có cơ sở hạ tầng nội khu cho khách hàng thì khi bàn giao nền nhà có cơ sởhạ tầng nội khu cho khách hàng Công ty phải xuất hoá đơn GTGT và kê khai nộpthuế GTGT, thuế TNDN theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế trảlời để Công ty biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để thực hiện./.

Phạm Duy Khương

(đã ký)