BỘ THỦY SẢN
CỤC QUẢN LÝ CL, ATVS & TYTS
-----
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------
Số: 544/CLTY-CL
V/v: Kiểm tra hàng thuỷ sản XK vào thị trường Hoa Kỳ và Canada
Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2007
Kính gửi: Tổng Cục Hải Quan
Cục Quản lý CL, ATVS&TYTS trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quí Tổng Cục trong việc kiểm soát hàng thủy sản xuất nhập khẩu trong thời gian qua. Liên quan đến việc xuất khẩu thủy sản từ Việt Nam vào Hoa Kỳ và Canada, Cục Quản lý CL, ATVS&TYTS xin chuyển tới Quí Tổng Cục Quyết định số 01/2007/QĐ-BTS ngày 13/02/2007 của Bộ Trưởng Bộ Thuỷ sản về việc kiểm tra hàng thủy sản xuất khẩu vào Hoa Kỳ và Canada. Quyết định này đã được đăng trên công báo số 7/2007 (312) ngày 23/02/2007.
Theo quyết định này:
- Bãi bỏ chế độ kiểm tra tăng cường hàng thủy sản xuất khẩu vào Hoa Kỳ và Canada quy định tại Quyết định số 29/2005/QĐ-BTS ngày 01/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản.
- Thực hiện kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm đối với thủy sản, sản phẩm thủy sản của Việt Nam xuất khẩu vào Hoa Kỳ và Canada theo yêu cầu của cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản hoặc theo thoả thuận song phương giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu.
Quyết định này có hiệu lực từ 10/3/2007. Do vậy kể từ ngày 10/3/2007, các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Hoa Kỳ và Canada không bắt buộc phải có chứng thư của NAFIQAVED.
Đối với các doanh nghiệp xuất khẩu vào Canada, việc kiểm tra chứng nhận chất lượng cho các lô hàng thủy sản sẽ được thực hiện theo Thỏa thuận giữa NAFIQAVED và Cơ quan thanh tra thực phẩm Canada (CFIA). Tức là, với các doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn Ngành thủy sản Việt Nam, có tên trong danh sách xuất khẩu vào Canada (Phụ lục 1) và được NAFIQAVED kiểm tra, cấp chứng thư theo mẫu Phụ lục 2, CFIA sẽ áp dụng chế độ kiểm tra giảm với tần suất lấy mẫu không quá 5% số lô hàng nhập khẩu vào Canada. Thông tin chi tiết đã thông báo đến Quí Tổng Cục tại công văn
2590/CLTY-CL ngày 01/11/2006.
Cục Quản lý CL, ATVS&TYTS trân trọng thông báo và đề nghị Quí Tổng Cục thông tin tới Hải quan các cửa khẩu những nội dung trên, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu hàng thuỷ sản vào thị trường Hoa Kỳ và Canada.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quí Tổng Cục.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Phòng TH-HTQT (website);
- Lưu VT, CL.
KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bích Nga
PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ KIỂM TRA THEO THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI CANADA
STT Tỉnh Mã số Tên cơ sở Tên giao dịch thương mại Địa chỉ Nhóm mặt hàng
I. Khu vực Trung tâm CL, ATVS&TYTS vùng 1
1 Quảng Ninh DL 41 Công ty Cổ phần Xuất khẩu thủy sản II Quảng Ninh AQUAPEXCO Đường 10, Yên Giang, Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh Đông lạnh
2 DL 415 Công ty Cổ phần thủy sản Phú Minh Hưng Phu Minh Hung Seafood Joint Stock Company - PHU MINH HUNG JOSTOCO Đường 10, thị trấn Quảng Yên, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Nam Đông lạnh
3 DL 49 Công ty Cổ phần XNK thủy sản Quảng Ninh Quang Ninh Seaproducts import - export company 35 Bến Tàu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Đông lạnh
4 Hải Phòng DL 42 Phân xưởng chế biến thủy sản, Công ty Chế biến Thủy sản xuất khẩu Hải Phòng Hai Phong Export Seaproducts processing Company 101 Ngô Quyền, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng Đông lạnh
5 DH 40 Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long HA LONG CANFOCO 43 Lê Lai, quận Ngô Quyền, tp. Hải Phòng. Đồ hộp
6 DL 168 Công ty SEASAFICO Hà Nội SEASAFICO HA NOI Ngõ 201, đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, thành phố Hải Phòng Đông lạnh
7 DL 74 Công ty khai thác và dịch vụ khai thác thủy sản Hạ Long Ha Long fishery discovery company (Ha Long FIDICOM) 409 Lê Lai, quận Ngô Quyền, tp. Hải Phòng, Đông lạnh
8 Thanh Hóa DL 47 Công ty XNK Thủy sản Thanh Hóa Fishery import - export company (HAVUSIMEX) Lô E, KCN Lễ Môn, tp. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa Đông lạnh
9 DL 235 Công ty TNHH Lê Hồng Phát – Hải Bình Le Hong Phat Co. , Ltd Xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa Đông lạnh
10 Nam Định DL 55 Xí nghiệp Chế biến Thủy sản Xuân Thủy – công ty Cổ phần XNK Thủy sản Hà Nội. Xuan Thuy seaproducts processing - Seaprodex Ha Noi Xã Xuân Vinh, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định Đông lạnh
11 Nghệ An DL 247 Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Nghệ An II SEAPRODEXIM Co NGHE AN II Xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An Đông lạnh
12 DL 38 Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Nghệ An Nghe An Seaproducts import - export joint stock company Phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An Đông lạnh
II. Khu vực Trung tâm CL, ATVS&TYTS vùng 2
13 Bình Định DL 64 Xí nghiệp dịch vụ hậu cần Nghề Cá – Công ty cổ phần Tàu thuyền và Hải sản Cù Lao Xanh Greenisle seafood and vessel engineering joint stock company–Greenisleseves.Co 06 Phan Chu Trinh, tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Đông lạnh
14 DL 100 Công ty TNHH thực phẩm – xuất nhập khẩu Lam Sơn Lam Son Import – Export Foodstuffs Corporation - Lam Son - FIMEXCO Đường Tây Sơn, phường Quang Trung, tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Đông lạnh
15 DL 16 Công ty Cổ phần Đông lạnh Quy Nhơn SEAPRODEX - FACTORY 16 04 Phan Chu Trinh, tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Đông lạnh
16 DL 57 Nhà máy chế biến thủy sản XK An Hải – Công ty cổ phần thủy sản Bình Định BIDIFISCO Số 02D đường Trần Hưng Đạo, tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Đông lạnh
17 Quảng Bình DL 11 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Quảng Bình Quang Binh SEAFOOD Số 8A đường Hương Giang, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Đông lạnh
18 Quảng Nam HK 91 Phân xưởng hàng khô – Công ty Cổ phần XNK thủy sản Quảng Nam Quang Nam Marine Products Export Import Company Số 580 Cửa Đại, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam Hàng khô
19 DL 223 Công ty TNHH Hải Hà ALPHASEA Co., Ltd Lô 7, KCN Điện Nam Điện Ngọc, Quảng Nam Đông lạnh
20 DL 71 Phân xưởng đông lạnh – Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Quảng Nam Quang Nam Marine Products Export Import Company Số 580 Cửa Đại, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam Đông lạnh
21 Đà Nẵng DL 32 Công ty Thủy sản và thương mại Thuận Phước Thuan Phuoc Seafoods and Trading Corporation - THUAN PHUOC CORP Số 64, đường 3/2, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng Đông lạnh
22 DL 131 Xí nghiệp chế biến thủy sản Thanh Khê - Công ty kinh doanh chế biến hàng XNK Đà Nẵng Thanh Khe seafoods Factory - Da Nang processing import export company - PROCIMEX Lô C1, KCN dịch vụ thủy sản Đà Nẵng, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, tp. Đà Nẵng Đông lạnh
23 DL 172 Xí nghiệp chế biến thủy sản Thuận Phước – Công ty kinh doanh chế biến hàng XNK Đà Nẵng Thuan Phuoc seafoods Factory - Da Nang processing import export company - PROCIMEX 12B/6 Đức Lợi, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, tp. Đà Nẵng. Đông lạnh
24 DL 164 Công ty TNHH Chế biến thực phẩm D&N DANIFOODS 62 Yết Kiêu, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, tp. Đà Nẵng Đông lạnh
25 DL 190 Công ty cổ phần chế biến XK thủy sản Thọ Quang – Phân xưởng I Tho Quangseafood processing and export company Khu công nghiệp dịch vụ TS Đà Nẵng, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, tp. Đà Nẵng Đông lạnh
26 DL 10 Công ty cổ phần chế biến XK thủy sản Thọ Quang – Phân xưởng II Tho Quangseafood processing and export company Khu công nghiệp dịch vụ TS Đà Nẵng, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, tp. Đà Nẵng Đông lạnh
III. Khu vực Trung tâm CL, ATVS&TYTS vùng 3
27 Khánh Hòa DL 350 Công ty TNHH GALLANT OCEAN Gallant Ocean(Viet Nam) Co.,Ltd. B10-11 KCN Suối Dầu, Diên Khánh, Khánh Hòa Đông lạnh
28 DL 385 Công ty TNHH Tín Thịnh Tin Thinh Co.,Ltd 80 B đường 23/10, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Đông lạnh
29 DL 318 Công ty TNHH Hải Vương HAVUCO Lô B, KCN Suối Dầu, Diên Khánh, Khánh Hòa Đông lạnh
30 HK 212 Phân xưởng hàng khô – Xí nghiệp Tư doanh Chế biến TS Cam Ranh CAM RANH SEAFOODS 60 Nguyễn Thái Học, Cam Ranh, Khánh Hòa Hàng khô
31 DL 207 Nhà máy đông lạnh – Xí nghiệp Tư doanh Chế biến TS Cam Ranh CAM RANH SEAFOODS Quốc lộ 1A, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa Đông lạnh
32 DL 191 Xí nghiệp Khai thác dịch vụ Thủy sản Khánh Hòa KHASPEXCO 10 Võ Thị Sáu, Bình Tân, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Đông lạnh
33 DL 115 Công ty Cổ phần hải sản Nha Trang FISCO Nha Trang FISCO 194 Lê Hồng Phong, Nha Trang, Khánh Hòa Đông lạnh
34 DL 17 Xí nghiệp chế biến thủy sản đông lạnh – công ty cổ phần Nha Trang Seafoods F17 Nha Trang Seafoods 58B đường 2/4, tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Đông lạnh
35 DL 373 Phân xưởng III – Công ty TNHH Trúc An TRUC AN Co., Ltd Lô A1 12-13-14 KCN Suối Dầu, Diên Khánh, Khánh Hòa Đông lạnh
36 DL 153 Phân xưởng I, II – Công ty TNHH Trúc An TRUC AN Co., Ltd Lô A1 12-13-14 KCN Suối Dầu, Diên Khánh, Khánh Hòa Đông lạnh
37 DL 316 Phân xưởng III – Công ty TNHH Long Shin Workshop 3, Long Shin Corporation (Long Shin Co., Ltd.) Lô 4A, Khu công nghiệp Suối Dầu, Diên Khánh, Khánh Hòa Đông lạnh
38 DL 361 Phân xưởng I & II – Công ty TNHH Long Shin LONG SHIN CORPORATION Lô 4A, Khu công nghiệp Suối Dầu, Diên Khánh, Khánh Hòa Đông lạnh
39 DH 358 Công ty TNHH Phillips Seafood (Viet Nam) Phillips Seafood (Viet Nam) Lô B3-B4, KCN Suối Dầu, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa Đồ hộp
IV. Khu vực Trung tâm CL, ATVS&TYTS vùng 4
40 Bến Tre DL 333 Nhà máy chế biến thủy sản Ba Lai – Công ty XNK Lâm Thủy sản Bến Tre FAQUIMEX Số 71, Khu phố 3, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre Đông lạnh
41 DL 19 Công ty TNHH Đồng Bằng Xanh tỉnh Bến Tre MEKONG GROUP Ấp 3, xã An Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre Đông lạnh
42 DL 22 Công ty cổ phần XNK thủy sản Bến Tre AQUATEX BEN TRE Xã Tân Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre Đông lạnh
43 Đồng Nai DL 303 Công ty TNHH chăn nuôi C.P Việt Nam C.P. Viet nam Livestock Co., Ltd. Khu công nghiệp Bàu Xéo, Trảng Bom, Đồng Nai Đông lạnh
44 DL 307 Công ty TNHH Thực phẩm Amanda Việt Nam Amanda Foods (Vietnam) Ltd 102/6 Đường Amata số 2, Khu công nghiệp Amata, phường Long Bình, tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Đông lạnh
45 Long An DL 54 Công ty Cổ phần Thủy sản và XNK Long An Long An Joint Stock Fisheries and Import Export Company - LAFIMEXCO 31 Nguyễn Thị Bảy, phường 6, thị xã Tân An, tỉnh Long An Đông lạnh
46 Bình Dương DL 236 Công ty TNHH Việt Nhân Viet Nhan Co., Ltd Số 5, đường số 6, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương Đông lạnh
47 DL 150 Công ty TNHH Thanh An Thanh An Co., Ltd Số 12, đường số 2, KCN Sóng Thần I, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương Đông lạnh
48 DL 317 Công ty TNHH Hải Ân Seagift Company Ltd (SEGICO) Số 12, đường 23, Khu công nghiệp Sóng Thần, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương Đông lạnh
49 DH 149 Xí nghiệp Highland Dragon Highland Dragon Enterprise Số 15, đường số 6, Khu công nghiệp Sóng Thần I, Dĩ An, Bình Dương Đồ hộp
50 Bình Thuận HK 238 Phân xưởng hàng khô – Công ty TNHH Hải Nam HAI NAM Co. LTD 27 Nguyễn Thông, Phú Hải, Phan Thiết, Bình Thuận Hàng khô
51 DL 125 Công ty TNHH Hải Nam HAI NAM Co. LTD 27 Nguyễn Thông, Phú Hải, Phan Thiết, Bình Thuận Đông lạnh
52 DL 356 Công ty TNHH Hải Nam – Xưởng cảng cá Phan Thiết Workshop No 3, HAI NAM Co., Ltd 27 Nguyễn Thông, Phú Hải, Phan Thiết, Bình Thuận Đông lạnh
53 DL 192 Công ty TNHH Hải Thuận Hai Thuan export seaproduct processing Co., Ltd. Lô 14, cảng cá Phan Thiết, tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận Đông lạnh
54 HK 48 Phân xưởng hàng khô – Công ty Cổ phần XNK Bình Thuận Binh Thuan Import Export Corporation - THAIMEX 75 Võ Thị Sáu, tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận Hàng khô
55 DL 241 Công ty Cổ phần XNK Bình Thuận Binh Thuan Import Export Corporation - THAIMEX 75 Võ Thị Sáu, tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận Đông lạnh
56 Thành phố Hồ Chí Minh DL 105 Công ty TNHH NHS-XD-TM Viễn Thắng Seafood and Agricultural Product Company of Vien Thang - VIEN THANG PTE Co., LTD. 08 Tống Văn Trân, phường 5, quận 11, tp. HCM Đông lạnh
57 DL 167 Xí nghiệp chế biến Thủy sản Trung Sơn – công ty TNHH SXXDTM Trung Sơn Trung Son Co., Ltd. Lô 2, đường Song Hành, KCN Tân Tạo, quận Bình Tân, tp. Hồ Chí Minh Đông lạnh
58 DL 175 Công ty TNHH Thực phẩm công nghiệp Hua Heong Việt Nam Hua Heong food industries Vietnam Co., Ltd D3A-D3B, KCN Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, tp. Hồ Chí Minh Đông lạnh
59 DL 193 Công ty TNHH sản xuất thương mại XNK Việt Nhật Viet Nhat Manufacturing Trading Import & Export Co., Ltd. - JAVICO., LTD. C 34/I , đường số 2G, khu CN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, tp. Hồ Chí Minh Đông lạnh
60 DL 163 Công ty TNHH Việt Nam Norther Viking Technologies Viet Nam Northern Viking Technologies Co., Ltd Khu công nghiệp Tân Thới Hiệp, quận 12, tp. HCM Đông lạnh
61 HK 217 Công ty Chế biến thủy hải sản XK Việt Phú VIPHIMEX 289 Lũy Bán Bích, quận Tân Bình, Tp. HCM Hàng khô
62 DL 237 Xí nghiệp đông lạnh rau quả, Công ty phát triển kinh tế Duyên Hải COFIDEC 32/4 Lê Văn Khương, phường Thới An, quận 12, Tp. Hồ Chí Minh Đông lạnh
63 DL 261 Công ty TNHH Kiên Giang Kien Giang Ltd 81 Lã Xuân Oai, Trường Thạnh, quận 9, tp. Hồ Chí Minh Đông lạnh
64 DL 355 Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Vạn Đức Van Duc Food Export Joint – Stock Company Đường 2F, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh Đông lạnh
65 DL 389 Công ty TNHH thực phẩm XK Hai Thanh Hai Thanh Food Co., Ltd. Lô A-14A, Khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà bè, thành phố Hồ Chí Minh Đông lạnh
66 tp. Hồ Chí Minh DL 05 Công ty Cổ phần thủy sản Số 5 VIETROSCO (VRC) 102 Đường Bình Thới, phường 14, quận 11, tp. Hồ Chí Minh Đông lạnh
67 DL 06 Công ty liên doanh thủy sản Việt Nga SEAPRIMFICO Đường Trần Não, phường An Lợi Đông, quận 2, tp. Hồ Chí Minh Đông lạnh
68 DL 364 Công ty kinh doanh thủy hải sản tp. Hồ Chí Minh – Xí nghiệp Đông lạnh Thắng lợi – Phân xưởng Tân Tạo Thang Loi Frozen Food Enterprise (VIEFOOD) Lô 4-6-8 đường 1A, KCN Tân Tạo, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh Đông lạnh
69 DH 226 Phân xưởng chế biến đồ hộp – công ty TNHH Toàn Thắng (Evewin) EVERWIN INDUSTRIAL Co., LTD Lô E, KCN Bình Chiểu, quận Thủ Đức, tp. Hồ Chí Minh Đồ hộp
70 DL 103 Phân xưởng 3 – công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre Workshop No.3 - Cau Tre Export Goods Processing Joint Stock Company -CTE JSCO 125/208 Lương Thế Vinh, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, tp. Hồ Chí Minh Đông lạnh
71 DL 176 Công ty TNHH Thương mại CBTP Vĩnh Lộc Vinh Loc food Processing and trading company limited Lô C 38/I-C39 /I, đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, tp. Hồ Chí Minh Đông lạnh
72 NM 331 Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Minh Hà MINHHACO., LTD Lô C42B/I đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh Nước mắm
73 DL 102 Công ty Cổ phần hải sản Bình Đông BINH DONG FISCO 49 Bến Bình Đông, phường 11, quận 8, tp. Hồ Chí Minh Đông lạnh
74 tp. Hồ Chí Minh DL 142 Công ty kinh doanh thủy hải sản tp. Hồ Chí Minh – Xí nghiệp Đông lạnh Thắng Lợi Thang Loi Frozen Food Enterprise 157 Hưng Phú, phường 8, quận 8, tp. Hồ Chí Minh Đông lạnh
75 DL 62 Công ty Cổ phần thực phẩm Cholimex CHOLIMEX FOOD JOINT- STOCK COMPANY - CHOLIMEX FOOD Lô C40- 43/I , C51- 55/II đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Bình Chánh, tp. Hồ Chí Minh Đông lạnh
76 HK 155 Xí nghiệp CB thực phẩm thủy sản Chợ Lớn – Cholifood Cho Lon Seafood processing Enterprise - Cholifood Lô 4-6-8 Đường 1A, KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh Hàng khô
77 HK 220 Công ty TNHH Huy Sơn Huy Son Co., Ltd 7/1A Trần Não, quận 2, tp. Hồ Chí Minh Hàng khô
78 HK 215 Công ty TNHH sản xuất thương mại Việt Phương Viet Phuong Co., Ltd 118/3 quốc lộ 13, khu phố 3, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh Hàng khô
79 HK 187 Nhà máy chế biến thực phẩm số 5 - Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Thủy sản INCOMFISH Investment commerce fisheries corporation – INCOMFISH Corporation Seafood & foodstuff processing factory No 5 A 77/I đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh Hàng khô
80 NM 188 Nhà máy chế biến thực phẩm số 4 - Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Thủy sản INCOMFISH Investment commerce fisheries corporation – INCOMFISH Corporation Seafood & foodstuff processing factory No 4 A77/I đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh Nước mắm
81 tp Hồ Chí Minh DL 368 Nhà máy chế biến thực phẩm số 3 – Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Thủy sản INCOMFISH Investment commerce fisheries corporation – Incomfish Corporation. Seafood and Foodstuff processing, Factory No.3 A77/I đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh Đông lạnh
82 DL 189 Nhà máy chế biến thực phẩm số 2 – Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Thủy sản INCOMFISH Investment commerce fisheries corporation – Incomfish Corporation. Seafood and Foodstuff processing, Factory No.2 A77/I đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh Đông lạnh
83 DL 50 Công ty Cổ phần Việt Long Sài Gòn VietLong SaiGon Joint Stock Company (VISA JSC) 208 Nguyễn Duy, phường 9, quận 8, tp HCM Đông lạnh
84 Bà Rịa Vũng Tàu DL 53 Công ty Cổ phần thủy sản Phước Cơ Phuoc Co Seafood Joint Stock Company Phường 12, tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Đông lạnh
85 DL 195 Nhà máy chế biến hải sản ESC – Công ty TNHH Đông Đông Hải Eastern Sea Co., Ltd. Brand ESC 1719A, đường 30/4, phường 12, tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Đông lạnh
86 DL 197 Công ty TNHH Anh Nguyên Sơn Anh Nguyen Son Co., Ltd Số 61A, Phước Thắng, đường 12, tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Đông lạnh
87 DL 413 Công ty TNHH Thế Phú The Phu Co., Ltd. 1743 đường 30/4, phường 12, tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Đông lạnh
88 DL 332 Công ty TNHH thương mại và sản xuất Mạnh Hà Manh Ha Co.,Ltd 1717 A đường 30/4, phường 12, tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Đông lạnh
89 Bà Rịa Vũng Tàu DL 357 Công ty TNHH Hải Hà Hai Ha Co. , Ltd 973 đường 30/4, phường 11, tp. Vũng Tàu Đông lạnh
90 DL 82 Phân xưởng hàng đông, Công ty TNHH chế biến thực phẩm Phạm (Phamfood) PHAMFOOD Co., Ltd. 1007/17 đường 30/4, phường 11, tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Đông lạnh
91 DL 92 Doanh nghiệp Tư nhân Thu Trọng Thu Trong Private Enterprise 1752 Đường 30/4, phường 12, tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Đông lạnh
92 DL 266 Phân xưởng chế biến hải sản, Công ty TNHH Ngọc Tùng NGOC TUNG COMPANY,. Ltd. 1589 Đường 30/4, phường 12, tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Đông lạnh
93 Tiền Giang DL 405 Công ty Cổ phần thủy sản Vinh Quang Vinh Quang Fisheries Corp. VQFC Lô 37-40 Khu công nghiệp Mỹ Tho, tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang Đông lạnh
94 DL 308 Công ty Cổ phần Hùng Vương Hung Vuong Corporation - HV Corp Lô 44, Khu công nghiệp Mỹ Tho, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang Đông lạnh
95 DL 386 Phân xưởng 2 – Công ty Cổ phần Hùng Vương Worshop II, Hung Vuong Corporation - HV Corp Lô 45-46, Khu công nghiệp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang Đông lạnh
96 DL 21 Công ty TNHH An Lạc An Lac Company Limited - AN LAC SEAFOOD CO., LTD Xã Tân Mỹ Chánh, Mỹ Tho, Tiền Giang Đông lạnh
97 DH 323 Công ty TNHH xuất nhập khẩu đồ hộp Á Châu Asia Canned Products Import Export Company Limited - ASIA Ấp Đông Hòa, xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang Đồ hộp
98 DL 354 Công ty TNHH CBTS Gò Đàng – Tiền Giang GODACO SEAFOOD Lô 45 B, KCN Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang Đông lạnh
99 DL 380 Công ty TNHH TMTS Việt Đức VIETDUC Trading Company Ltd. (VIETDUC Co., Ltd.) Lô 45 B, KCN Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang Đông lạnh
V. Khu vực Trung tâm CL, ATVS&TYTS vùng 5
100 Bạc Liêu DL 99 Công ty XNK TH Giá Rai GIRIMEX Ấp 5, thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu Đông lạnh
101 DL 78 Xí nghiệp Chế biến thủy sản XK Bạc Liêu – công ty Cổ phần thủy sản Minh Hải SEAPRODEX MINH HAI Km 2184, quốc lộ IA, Trà Kha, thị xã Bạc Liêu Đông lạnh
102 DL 124 Công ty TNHH thủy sản NIGICO Minh Hai Nissui Girimex Company - MINH HAI NIGICO Quốc lộ IA, thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu Đông lạnh
103 DL 374 Phân xưởng I – công ty Cổ phần thủy sản Minh Hải SEAPRODEX Minh Hai Phường 8, Quốc lộ 1A, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Đông lạnh
104 DL 204 Phân xưởng 3 – Xí nghiệp chế biến thủy sản XK Trà Kha SEAPRODEX Minh Hai (Workshop 3) Quốc lộ IA, phường 8, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Đông lạnh
105 DL 349 Chi nhánh Công ty TNHH Grobest & Imei industrial GROBEST & I-MEI Industrial VN Co., Ltd Ấp Nhàn Dân B, xã Tân Phong, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu Đông lạnh
106 DL 161 Công ty Cổ phần XNK Vĩnh Lợi VIMEX Quốc lộ 1A, trị trấn Hòa Bình, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu Đông lạnh
107 DL 240 Công ty cổ phần thủy sản Bạc Liêu BAC LIEU FIS Số 89, ấp 2, quốc lộ 1A, thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu Đông lạnh
108 Bạc Liêu DL 403 Công ty TNHH kinh doanh chế biến thủy sản và XNK Minh Hiếu Minh Hieu Seafood Processing Import and Export Co.,Ltd. Quốc lộ IA, thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu Đông lạnh
109 DL 411 Công ty Cổ phần CBTS-XNK Việt Cường Viet Cuong Seafood Số 99, ấp Kim Cấu, xã Vĩnh Trạch, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Đông lạnh
110 Cà Mau DL 25 Xí nghiệp II – Công ty CBTS&XNK Cà Mau CAMIMEX II 333 Cao Thắng, khóm 2, phường 8, tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau Đông lạnh
111 DL 29 Phân xưởng 2 – Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn Nam Can Seaproducts import and export joint stock company - Seanamcan Số 3, đường Sân Bay, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau Đông lạnh
112 DL 230 Phân xưởng 1 – Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn Workshop 1, Nam Can Seaproducts import and export joint stock company - SEANAMICO Số 3, đường Sân Bay, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau Đông lạnh
113 DL 351 Xí nghiệp đông lạnh Cà Mau V – Công ty CBTS và XNK Cà Mau Factory V - CAMIMEX 999 Lý Thường Kiệt, phường 6, tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau Đông lạnh
114 DL 375 Công ty Cổ phần chế biến thủy sản XNK Sông Đốc SONG DOC JOINT STOCK SEAFOOD processing IMPORT AND EXPORT COMPANY - SODOIMEXCO 169 thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau Đông lạnh
115 DL 391 Công ty Cổ phần CB&XNK thủy sản Thanh Đoàn Thanh Doan Sea Product & Export Processing Joint-stock Company. 01A, Trương Phùng Xuân, khóm 7, phường 8, tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau Đông lạnh
116 DL 113 Nhà máy chế biến đông lạnh Cảng Cá Cà Mau – công ty Cổ phần chế biến và dịch vụ thủy sản Cà Mau Ca Mau Seafood Processing and Service Joint - Stock corporation - CASES Số 04, đường Nguyễn Công Trứ, tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau Đông lạnh
117 DL 200 Công ty TNHH KDCB thủy sản & XNK Quốc Việt Quoc Viet seaproducts processing trading and import - export company - Quoc Viet Co. Ltd 444 Lý Thường Kiệt, phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau Đông lạnh
118 DL 178 Xí nghiệp 4 – Công ty CBTS và XNK Cà Mau Factory 4 - CAMIMEX 333 Cao Thắng, khóm 2, phường 8, tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau Đông lạnh
119 DL 83 Công ty TNHH chế biến Cá xuất khẩu Cà Mau MIHAFISH 969 Lý Thường Kiệt, phường 6, tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau Đông lạnh
120 DL 97 Xí nghiệp chế biến hàng XK Tân Thành – công ty nông sản thực phẩm XNK Cà Mau AGRIMEXCO CA MAU 969 Lý Thường Kiệt, phường 6, tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau Đông lạnh
121 DL 130 Công ty Cổ phần CBTSXK Minh Hải (JOSTOCO) MINH HAI JOSTOCO 09 Cao Thắng, khóm 2, phường 8, tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau Đông lạnh
122 DL 145 Công ty Cổ phần thủy hải sản Minh Phú MINH PHU SEAFOOD joint stock company (MINH PHU CORP) Khu công nghiệp phường 8, tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau Đông lạnh
123 DL 321 Công ty TNHH CBTS Minh Quí MINH QUI Seafood Co., Ltd Khu công nghiệp phường 8, tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau Đông lạnh
124 Cà Mau DL 294 Công ty TNHH CBTS và XNK Phú Cường PHU CUONG Co., Ltd 454 Lý Thường Kiệt, phường 6, tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau Đông lạnh
125 DL 295 Nhà máy chế biến Chả cá Sông Đốc – Xí nghiệp Dịch vụ Thủy sản Sông Đốc – công ty khai thác và dịch vụ thủy sản Cà Mau Camau Seaproducts Exploitation and Service Corporation (S.E.S) Khu vực 4, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau Đông lạnh
126 DL 118 Xí nghiệp CB mặt hàng mới NF – Công ty cổ phần thủy sản Cà Mau SEAPRIMEXCO Viet Nam, New seaproducts processing factory Số 8, Cao Thắng, phường 8, tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau Đông lạnh
127 DL 196 Phân xưởng 2, Xí nghiệp CB mặt hàng mới NF, Công ty cổ phần thủy sản Cà Mau FACTORY II-SEAPRIMEXCO Số 8, Cao Thắng, phường 8, tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau Đông lạnh
128 DL 231 Xí nghiệp CBTSS Đầm Dơi – Công ty cổ phần thủy sản Cà Mau SEAPRIMEXCO VIET NAM, Dam Doi seaproducts processing Factory - FDD (SEAPRIMEXCO) Khóm IV, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau Đông lạnh
129 DL 116 Công ty TNHH Nhật Đức Nhat Duc Co., Ltd 234 Quốc lộ IA, xã Định Bình, tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau Đông lạnh
130 DL 401 Công ty cổ phần CBTS xuất khẩu Tắc Vân Tac Van seafoods Co. 180A Ấp Cây Trâm A, xã Định Bình, tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau Đông lạnh
131 DL 72 Công ty cổ phần chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản CADOVIMEX CADOVIMEX - Cadovimex Seafood Import - Export and Processing Joint Stock Company Thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Đông lạnh
132 DL 180 Xí nghiệp CBTS XK Phú Tân – Công ty kinh doanh XNK Thủy sản Cái Đôi Vàm Phu Tan Seafood Export Processing Factory - PHUTAEXCO Thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Đông lạnh
133 DL 85 Xí nghiệp CBTS XK Nam Long – Công ty kinh doanh XNK Thủy sản Cái Đôi Vàm Nam Long Seafood Export Processing Factory - DRAGON VIET NAM Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau Đông lạnh
134 DL 348 Công ty cổ phần thực phẩm thủy sản xuất khẩu Cà Mau Fine Foods Company - FFC Ấp Năm Đảm, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau Đông lạnh
135 DL 201 Xí nghiệp kinh doanh chế biến thủy sản xuất khẩu Ngọc Sinh NGOC SINH SEAFOODS Xã An Khánh, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau Đông lạnh
136 Sóc Trăng DL 181 Công ty TNHH Phương Nam Phuong Nam Seafood Company Km 2127, quốc lộ 1A, phường 7, thị xã Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng Đông lạnh
137 DL 132 Công ty Cổ phần thực phẩm Sao Ta (FIMEX VN) SAOTA foods joint stock company - FIMEX VN. Km 2132 quốc lộ IA, phường 2, thị xã Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng Đông lạnh
138 DL 162 Xí nghiệp đông lạnh Tân Long – công ty Cổ phần Thủy sản Sóc Trăng New Dragon Seafood Factory - Soc Trang Seafood Joint Stock Company - STAPIMEX 119 Quốc lộ IA, phường 7, thị xã Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng Đông lạnh
139 DL 23 Xí nghiệp chế biến thủy sản Khánh Lợi – công ty cổ phần chế biến thủy sản Út Xi Khanh Loi Seafood factory – Ut Xi Aquatic Products Processing Corporation Hương Lộ Mỹ Tú, phường 7, thị xã Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng Đông lạnh
140 DL 44 Công ty TNHH một thành viên Ngọc Thái Ngoc Thai Company limited (Ngoc Thai Co., Ltd) Ấp Ngãi Hội 2, xã Đại Ngãi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng Đông lạnh
141 DL 199 Xí nghiệp Thủy sản SaoTa SaoTa seafood factory 89 Quốc lộ IA, phường 2, thị xã Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng Đông lạnh
142 DL 229 Xí nghiệp đông lạnh Phát Đạt – Công ty Cổ phần Thủy sản Sóc Trăng (STAPIMEX) Phat Dat Factory 119 Quốc lộ IA, phường 7, thị xã Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng Đông lạnh
143 DL 322 Xí nghiệp chế biến thủy sản Hoàng Phương, Công ty cổ phần chế biến thủy sản Út Xi Hoang Phuong Seafood Factory - Ut Xi Aquatic Products Processing Company Tỉnh lộ 8, Tài Văn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng Đông lạnh
144 DL 406 Công ty TNHH Chế biến hải sản xuất khẩu Khánh Hoàng Khanh Hoang SEAPREXCO.,Ltd Ấp Cảng, xã Trung Bình, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng Đông lạnh
145 DL 117 Công ty TNHH Kim Anh Kim Anh Company Limitted - Kim Anh Co., Ltd 49, quốc lộ 1A, thị xã Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng Đông lạnh
146 DL 159 Xí nghiệp chế biến thực phẩm Thái Tân – Công ty TNHH Kim Anh Thai Tan Seafood Factory 145, quốc lộ 1A, phường 7, thị xã Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng Đông lạnh
147 DL 414 Chi nhánh Công ty TNHH Phương Nam – Xí nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu miền Tây Branch of Phuong Nam Limited Liability Company - western seafood processing and exporting Factory Số 199A, quốc lộ IA, phường 7, thị xã Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng Đông lạnh
148 DL 208 Công ty TNHH một thành viên Ngọc Thu Ngoc Thu Company limitted - Ngoc Thu Co., Ltd 147, quốc lộ 1A, phường 7, thị xã Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng Đông lạnh
VI. Khu vực Trung tâm CL, ATVS&TYTS vùng 6
149 Cần Thơ DL 134 Công ty Cổ phần XNK thủy sản Cần Thơ Can Tho import export seafood joint stock company - CASEAMEX Lô 4, KCN Trà Nóc, quận Bình Thủy, tp. Cần Thơ Đông lạnh
150 DL 77 Công ty hải sản 404 GEPIMEX 404 COMPANY Đường Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, tp. Cần Thơ Đông lạnh
151 DL 325 Xí nghiệp thủy sản XK Cần Thơ CASEAFOOD Lô 3, Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Ô Môn, Tp. Cần Thơ Đông lạnh
152 DL 151 Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Sông Hậu Song Hau food processing joint stock company- SOHAFOOD CORP. (SFC) Ấp 1, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, tp. Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ Đông lạnh
153 DL 396 Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Sông Hậu – Phân xưởng 2 Song Hau food processing joint stock company - factory 2 - SOHAFOOD CORP. (SFC) Ấp 1, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, tp. Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ Đông lạnh
154 DL 340 Xí nghiệp chế biến thủy sản TFC-Công ty TNHH Thuận Hưng THUAN HUNG Fisheries company - Factory TFC Khu vực 1, phường Ba Láng, quận Cái Răng, tp. Cần Thơ Đông lạnh
155 DL 397 Công ty TNHH An Khang AN KHANG CO.,LTD Đường số 10, lô 2 – 9A2 KCN Trà Nóc II, p. Phước Thới, Q. Ô Môn, tp. Cần Thơ Đông lạnh
156 DL 68 Phân xưởng I – công ty TNHH Thủy sản Bình An Binh An Seafood Co., Ltd Lô 2.17, Khu công nghiệp Trà Nóc 2, quận Ô Môn, tp. Cần Thơ Đông lạnh
157 DL 306 Công ty TNHH thủy sản Phương Đông Phuong Dong seafood Co., Ltd Lô 17D, đường số 5, Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, tp. Cần Thơ Đông lạnh
158 DL 183 Công ty Cổ phần thủy sản Mekong Me kong fisheries joint stock company - Mekong fish Co. KCN Trà Nóc, quận Bình Thủy, tp. Cần Thơ Đông lạnh
159 DL 408 Nhà máy đông lạnh thủy sản Đại Tây Dương N.V/ Công ty TNHH Đại Tây Dương Atlantic seafood freezing factory N.V Lô A4, KCN-TTCN, xã Thới Thuận, huyện Thốt Nốt, tp. Cần Thơ Đông lạnh
160 DL 185 Phân xưởng 1 – Công ty TNHH Thuận Hưng Thuan Hung Co. , Ltd - THUFICO Km 2078 + 300 quốc lộ 1, phường Ba láng, quận Cái Răng, tp. Cần Thơ Đông lạnh
161 DL 347 Công ty TNHH sản xuất thương mại Basa BASA Co., Ltd Xã Thới Thuận, huyện Thốt Nốt, tp. Cần Thơ Đông lạnh
162 Đồng Tháp HK 129 Xí nghiệp bánh phồng tôm Sa Giang 2 – Công ty Cổ phần XNK Sa Giang Factory 2 - Sa Giang import export corporation - SAGIMEXCO 88/6 Trần Hưng Đạo, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp Hàng khô
163 HK 328 Xí nghiệp bánh phòng tôm Sa Giang 1 – Công ty Cổ phần XNK Sa Giang Factory 1 - Sa Giang import export corporation - SAGIMEXCO Khu CII-3, KCN Sa Đéc, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp Hàng khô
164 DL 395 Công ty TNHH sản xuất thương mại Toàn Phát Toan Phat processing Trading Co., Ltd. - TOAN PHAT Co., Ltd. Quốc lộ 54, xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp Đông lạnh
165 DL 367 Công ty TNHH Thanh Hùng THANH HUNG LIMITED COMPANY Lô III-1, Khu C, KCN Sa Đéc C, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp Đông lạnh
166 DL 376 Phân xưởng 1 – Công ty TNHH thực phẩm QVD QVD food Co., Ltd Lô C VI, KCN Sa Đéc C, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp Đông lạnh
167 DL 143 Nhà máy Đông lạnh Toàn Sáng – Công ty TNHH thương mại Toàn Sáng Toan Sang Co. , Ltd Ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp Đông lạnh
168 DL 239 Xí nghiệp XNK thủy sản Sa Đéc DOCIFISH Lô 6, KCN C Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp Đông lạnh
169 DL 147 Công ty TNHH Vĩnh Hoàn Vinh Hoan Co., Ltd Khu công nghiệp Trần Quốc Toản, quốc lộ 30, phường 11, thị xã Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Đông lạnh
170 Hậu Giang DL 186 Công ty TNHH hải sản Hải Việt Vietnam fish - one Co., Ltd Km 2087 + 500 Quốc lộ I, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang Đông lạnh
171 DL 365 Xí nghiệp thủy sản Tây Đô – Công ty Cổ phần thủy sản CAFATEX Tay Do Seafood enterprise Xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang Đông lạnh
172 DL 141 Xí nghiệp Đông lạnh Phú Thạnh – Công ty TNHH Phú Thạnh PhuThanh Company limited 690 Quốc lộ 1, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang Đông lạnh
173 DL 327 Xí nghiệp Chế biến hải sản thực phẩm Phú Thạnh – Công ty TNHH Phú Thạnh Phu Thanh Seafoods foodstuffs enterprise Km 2082 quốc lộ IA, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang Đông lạnh
174 DL 65 Công ty Cổ phần thủy sản CAFATEX Cafatex fisheries joint stock corporation - CAFATEX CORPORATION Km 2081, quốc lộ I, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang Đông lạnh
175 Kiên Giang DL 344 Công ty TNHH Huy Nam HUY NAM SEAFOODS Co., Ltd KCN Cảng cá tắc Cậu, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang Đông lạnh
176 DL 110 Xí nghiệp chế biến thủy sản XK Kiên Giang – Công ty XNK thủy sản Kiên Giang (KISIMEX) Kien Giang seaproducts import and export company - KISIMEX - Kien Giang export fish processing enterprise 62 Ngô Thời Nhiệm, phường An Hòa, tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang Đông lạnh
177 DL 409 Công ty Cổ phần CBTS XNK Kiên Cường Kien Cuong seafood Processing import - export joint stock company KCN Cảng cá Tắc Cậu, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang Đông lạnh
178 DH 335 Công ty Cổ phần thực phẩm đóng hộp Kiên Giang (KIFOCAN) Kien Giang joint stock foodstuff canning company (KIFOCAN) KCN Cảng cá Tắc Cậu, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang Đồ hộp
179 NM 138 Xí nghiệp sản xuất nước nắm Phú Quốc Hưng Thành HUNG THANH PHU QUOC FISH SAUCE MANUFACTORE ENTERPRISE Khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang Nước mắm
180 NM 139 Công ty TNHH khai thác hải sản và chế biến nước nắm Thanh Hà THANH HA FISH SAUCE CO., LTD Thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang Nước mắm
181 DL 297 Công ty TNHH Kiên Hùng Kien Hung Seafood Company VN (Kihusea VN) Ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang Đông lạnh
182 DL 120 Xí nghiệp Chế biến thủy sản XK An Hòa An Hoa Export fish processing enterprise - KISIMEX 13 Ngô Thời Nhiệm, khu phố 7, phường An Hòa, tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang Đông lạnh
183 DL 377 Công ty TNHH Mai Sao Mai Sao Seafood Co. , Ltd Khu công nghiệp Cảng cá tắc Cậu, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang Đông lạnh
184 An Giang DL 324 Công ty TNHH Tuấn Anh NTACO 99 Hùng Vương, Khu công nghiệp Mỹ Quí, tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang Đông lạnh
185 DL 371 Công ty Cổ phần XNK Thủy sản AFA AFA Joint stock company of importing and exporting Aqu- product (AFASCO) Quốc lộ 91, khóm An Hưng, phường Mỹ Thới, tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang Đông lạnh
186 DL 370 Công ty TNHH XNK thủy sản Cửu Long An Giang CL-FISH Co., Ltd 90 Hùng Vương, phường Mỹ Quý, tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang Đông lạnh
187 DL 184 Xí nghiệp Đông lạnh thủy sản AFIEX – công ty XNK Nông sản thực phẩm An Giang AFIEX SEAFOOD INDUSTRY Quốc lộ 91, Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú, An Giang Đông lạnh
188 DL 07 Xí nghiệp Đông lạnh 7 – công ty Cổ phần XNK thủy sản An Giang Factory 7, An Giang Fisheries Import - Export Joint Stock Company - AGIFISH Co. 1234 Trần Hưng Đạo, tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang Đông lạnh
189 DL 08 Xí nghiệp Đông lạnh 8 – công ty Cổ phần XNK thủy sản An Giang Factory 8, An Giang Fisheries Import - Export Joint Stock Company - AGIFISH Co. Quốc lộ 91, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang Đông lạnh
190 DL 33 Công ty TNHH An Xuyên AN Xuyen Co., Ltd 09 đường Hùng Vương, phường Mỹ Quý, tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang Đông lạnh
191 DL 301 Nhà máy rau quả Đông lạnh Mỹ Luông ANTESCO 69, 71, 73 Nguyễn Huệ, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang Đông lạnh
192 DL 360 Xí nghiệp Chế biến thực phẩm Bình Đức Binh Duc Frozen processing food Factory 1245 Trần Hưng Đạo, tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang Đông lạnh
193 DL 384 Nhà máy đông lạnh thủy sản Thái Bình Dương N.V – Công ty Cổ phần Nam Việt Pacific seafood freezing factory N.V Đường Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, phường Mỹ Quý, tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang Đông lạnh
194 DL 363 Xí nghiệp thực phẩm Bến Cát – Công ty XNK Nông sản thực phẩm An Giang BECAFOODS Quốc lộ 91, Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú, An Giang Đông lạnh
195 DL 359 Công ty TNHH Việt An ANVIFISH Co. , Ltd Quốc lộ 91, khóm Thạnh An, phường Mỹ Thới, tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang Đông lạnh
196 DL 152 Nhà máy đông lạnh thủy sản Nam Việt/ Công ty Cổ phần Nam Việt Nam Viet fish freezing factory Khu công nghiệp Mỹ Quý, phường Mỹ Quý, tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang Đông lạnh
197 Vĩnh Long DL 36 Công ty TNHH Hùng Vương – Vĩnh Long Hung Vuong Vinh Long Co., Ltd Số 197 đường 14/9 phường 5, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long Đông lạnh
198 Trà Vinh DL 206 Công ty Cổ phần thủy sản Đông lạnh Long Toàn Long Toan Company Khóm 2, thị trấn Duyên Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Đông lạnh
199 DL 326 Phân xưởng 1 – Công ty Cổ phần thủy sản Cửu Long Workshop 1 - Cuu Long seaproductss company (Cuu Long seapro) 36 Bạch Đằng, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Đông lạnh
200 DL 31 Phân xưởng 2 – công ty Cổ phần thủy sản Cửu Long Workshop 2- Cuu Long seaproductss company (Cuu Long seapro) 36 Bạch Bằng, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Đông lạnh
201 DL 205 Xí nghiệp chế biến Thực phẩm Duyên Hải Duyen Hai Foodstuffs processing Factory - COSEAFEX Xã Long Toàn, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Đông lạnh
PHỤ LỤC 2

Công văn  544/CLTY-CL  kiểm tra hàng thuỷ sản xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ và Canada
MINISTRY OF FISHERIES OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
NATIONAL FISHERIES QUALITY ASSURANCE AND VETERINARY DIRECTORATE
(NAFIQAVED) - BRANCH …….
Address:………….....…………………………………………………………………….
Tel: ……………………………Fax: .....................................E-mail: .........................
HEALTH CERTIFICATE
CERTIFICAT SANITAIRE

For aquaculture products originated from the Socialist Republic of Vietnam
and intended for export to Canada
relatif aux produits de l’aquaculture originaires de la République socialiste du Vietnam
et destinés au Canada

(Follow the Article 4 of the Arrangement between NAFIQAVED and CFIA)
(Conformément à l’Article 4 de l’Arrangement entre NAFIQAVED et CFIA)

Reference No/No. de rfrence:........
1. Products identification / Identification des produits:
- Name of products / Nom des produits:……………………….
- Description of products / Description des produits:
+ Species (scientific name) / Especes (nom scientifique):
+ Presentation of products and type of treatment (1) / Etat et type de traitement (1) :
- Type of packaging / Type d’emballage:
- Number of packages / Numéro d’emballage:
- Net weight / Poids net:
- Lot identifying number / Numéro d’identification du lot:
- Date (Period) of production / Date (période) de production:
2. Origin of products / Origine des produits:
- Name, address and official approval number of establishment registered by the NAFIQAVED for export to Canada / Nom, adresse et numéro d’agrément officiel de l’établissement enregistré par le NAFIQAVED pour l’exportation vers le Canada:
- Name and address of consignor / Nom et adresse de l’expéditeur :
3. Destination of products / Destination des produits:
- The products are dispatched / Les produits sont expédiés:
From / De:……………………………… (Place of dispatch / Lieu d’expédition)
To / A:……………………………………(Country and place of destination / Pays et lieu de destination)
- Means of transport / Moyen de transport: ……………………..
- Container No. / No. du containeur:………………………Seal No. / No. du cache: ……………....
- Name and address of consignee / Nom et adresse du destinataire:
Reference No/No. de rfrence: ……..
4. Attestation / Attestation
The official inspector hereby certifies that / L’inspecteur officiel certifie que:
1. The products described above originate from establishment meeting Vietnam’s fisheries sectoral standard at a rating of at least A or B / Les produits designés ci-dessus sont à l’origine de l’établissement répondant aux normes sanitaires du secteur de la pêche du Vietnam et classifié au niveau A ou B.
2. The products specified above are found in compliance with the following requirements / Lesproduits spécifiés ci-dessus sont trouvés conformément aux exigences suivantes:
a. Chloramphenicol, Nitrofurans, Malachite Green and Leucomalachite Green have not beenused at any stage in the production of the products identified / Chloramphenicol, Nitrofurans, vertMalachite et vert Leucomalachite n’ont pas été utilisés à tous les stades de production des produitsidentifiés.
b. The products have been analyzed for Chloramphenicol, Nitrofurans, Malachite Green and Leucomalachite Green by NAFIQAVED. Chloramphenicol and Nitrofurans were not detected. Malachite Green and Leucomalachite Green were detected at levels less than or equal to 0.5ppb / Les produits ont été analysés par le NAFIQAVED pour chercher la presence de Chloramphenicol, Nitrofurans, vert Malachite et vert Leucomalachite. Chloramphenicol et Nitrofurans n’ont pas été trouvés. Vert Malachite et vert Leucomalachite ont été détectés au niveau inférieur ou égal à 0.5 ppb .

Done at….., on….. / Fait à………, le……

---------------------------------------
(Signature of official inspector)
(Signature de l’inspecteur officiel)

(Name and qualification of person signing)
(Nom et qualité du signataire)

(1) Live, refrigerated, frozen, salted, smoked, preserved, etc/Vivant, rfrigr,congel, sal, fum, en consrve, etc.