TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5616/TCHQ-GSQL
V/v chuyển nhượng xe ôtô

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2004

Kính gửi: Đại sứ quán Thuỵ Điển tại Việt Nam

Tổng cục Hải quan nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam kính chào Đại sứ quán Thuỵ Điển tại Việt Nam và trân trọng phúc đáp công hàm số 123/04 ngày 02/11/2004 về đề nghị giúp đỡ Đại sứ quán hoàn tất thủ tục chuyển nhượng 02 xe ô tô (01 xe ô tô Vovlo 940GL, biển số 80NG-581 01, tạm nhập năm 1994, mang tên ông Mats Aberg - Đại sứ, đã chuyển nhượng cho bà H.L.Dokkum - Phó Tuỳ viên ĐSQ Hà Lan; 01 xe ô tô Vovlo 970GL, biển số 80NG-581 09, mang tên bà Charlotte Jonsson - cán bộ hành chính, đã chuyển nhượng cho ông Nguyễn Anh Tuấn - địa chỉ 91, tổ 33, phường Ô Chợ Dừa). Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đồng ý để Đại sứ quán thay mặt ông Mats Aberg và bà Charlotte Jonsson làm thủ tục chuyển nhượng 02 chiếc xe nêu trên theo quy định hiện hành của Nhà nước Việt Nam. Đề nghị Đại sứ quán liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan TP Hà Nội để được hướng dẫn, giải quyết thủ tục chuyển nhượng xe.

Nhân dịp này, Tổng cục Hải quan Việt Nam xin gửi tới Đại sứ quán Thuỵ Điển tại Việt Nam lời chào trân trọng.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An