VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 5750/VPCP-V.II
V/v khiếu nại của một số hộ dân ở ấp Cầu Hang, xã Hòa An, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2007

Kính gửi:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

Ông Lê Văn Châu đạidiệnchomộthộ dân (tạiấpCầu Hang, xã Hòa An, thànhphố Biên Hòa, tỉnh ĐồngNai) có đơn gửiThủớng ChínhphủkhiếunạiviệcỦy ban nhân dân tỉnh ĐồngNaithuhồi đấtcủa 14 hộ dân giaochoDoanhnghiệpnhân gốmsứ Đồng Tâm thuê để mởrộngởngsảnxuấtgốmmỹnghệxuấtkhẩu.Các hộ dân phản ánh: Doanhnghiệp này hiện có 4,5 ha đấtchưa khaithác hết, sảnxuất gây ô nhiễmitrườngnhưngkhôngbịdidờivềkhutỉnh đã quyhoạchchongànhnghềsảnxuấttậptrung. Về việc này, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng có ý kiễn chỉ đạo như sau:

Yêu cầuChủtịchỦy ban nhân dân tỉnh ĐồngNaikhẩntrươnggiảiquyếtkhiếunạicủa các hộ dân và thựchiệnnghiêm ý kiếnchỉ đạocủaThủớng Chínhphủtại Văn bảnsố 777/VPCP-VII ngày 15/02/2006 củaVăn phòng Chínhphủ; báo cáo kếtquảtrongtháng 11/2007; đồngthờikiểmtra, xem xét phản ánhcủa các hộ dân vềviệcDoanhnghiệpnhân Đồng Tâm chưa sửdụnghếtdiệnch đấthiện có, sảnxuất gây ô nhiễmitrườngnhưnglạikhông nằm trong danh sách di chuyển về khu sản xuất tập trung và còn được giao thêm đất mở rộng xưởng sản xuất đquyết định diện tích đất cho thuê hợp lý, tránh gây khiếu kiện phức tạp.

Văn phòng Chínhphủxinthông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh ĐồngNaibiết, thựchiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg CP Trương Vĩnh Trọng;
- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ông Lê Văn Châu ( để biết);
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc,
các Vụ: NN, IV, TH;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, V.II (3), TĐP.16

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc