BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 6045/TCHQ-GSQL
V/v nhãn mác hàng hóa

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2008

Kínhgửi: Bộ Khoa học và Công nghệ

Để có cơ sở giải quyết đối với hànghóa nhập khẩu thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày30/9/2006 về nhãn mác hàng hóa. Tổng cục Hải quan xin được lấy ý kiến của BộKhoa học và Công nghệ về trường hợp cụ thể sau:

Công ty VIETRANS ký hợp đồng vànhập khẩu từ công ty SILENI ESTATE LTD - NEW ZEALAND để nhập khẩu mặt hàng rượuvang đóng chai. Công ty mở tờ khai và làm thủ tục nhập khẩu tại Cảng KV II - HảiPhòng. Khi kiểm hóa lô hàng thì Hải quan phát hiện hàng đóng trong chai không cónhãn mác. Cơ quan Hải quan đã lấy mẫu đưa đi xét nghiệm tại Viện Dinh dưỡng đểxác định chủng loại, thành phần, dung tích. Kết quả kiểm nghiệm kết luận phù hợpvới CA (Certification of analysis) trong bộ hồ sơ nhập khẩu do nhà sản xuấtcung cấp.

Ngay sau đó Công ty đã đề nghị phíađối tác chuyển phát nhanh nhãn mác loại rượu trên qua Sân bay Nội Bài để đề nghịcho dán bổ sung.

Căn cứ khoản 1 Điều 5 Nghị định số 89/NĐ-CP quy định hàng nhập khẩu phải ghi nhãn mác theo đúng theo quy định; Căncứ điểm g khoản 4, điểm c khoản 6 Điều 6 Nghị định 97/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007của Chính phủ quy định việc xử lý hành chính và cưỡng chế thi hành quyết địnhhành chính trong lĩnh vực hải quan quy định hàng hóa xuất nhập khẩu không có nhãnhàng hóa theo quy định của pháp luật bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệuđồng và buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam tại cửa khẩu nhập. Vì vậy, Cục Hảiquan Hải Phòng ra quyết định số 50/QĐ-HQHP ngày 15/8/2008 phạt 15 triệu đồng vàbuộc tái xuất lô hàng.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vàcông văn trình bày của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan thấy rằng việc ra quyếtđịnh xử phạt của Cục Hải quan Hải Phòng là đúng quy định tại NĐ 89/2006/NĐ-CP đối với mặt hàng rượu nhập khẩu phải có nhãn mác trên sản phẩm.

Tuy nhiên, theo quan điểm của Tổngcục Hải quan vấn đề này có thể xem xét lại việc buộc tái xuất đối với lô hàngtrên vì:

- Trên cơ sở kết quả kiểm nghiệmsản phẩm tại Viện Dinh dưỡng là rượu đúng thành phần chủng loại như trong hồ sơnhập khẩu (Tờ khai hải quan, hợp đồng, invoice, B/L, C/A); Đồng thời doanhnghiệp có tem nhãn gốc của nhà sản xuất cấp cho sản phẩm nhập khẩu và có thưthông báo của nhà xuất khẩu về sự thiếu xót không dán nhãn lên sản phẩm.

- Việc buộc tái xuất gây ách tắc vàthiệt hại cho doanh nghiệp vì trong khi sản phẩm đạt được quy cách phẩm chất tiêuthụ trong nước.

Tổng cục Hải quan xin gửi đến BộKhoa học và Công nghệ về vụ việc trên (kèm theo các chứng từ trong hồ sơ) để QuýBộ cho ý kiến giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác vàmong sớm nhận được ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu