BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 6954/BNN-VP
V/v thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại giao ban tuần

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2008

Ngày 24 tháng 11 năm 2008, Thứtrưởng Nguyễn Ngọc Thuật đã chủ trì cuộc họp giao ban tuần của Bộ. Sau khi nghecác đơn vị báo cáo, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Thuật kết luận và giao nhiệm vụ chocác đơn vị như sau:

1. Cục Trồng trọt:

- Có văn bản gửi các địa phươngchỉ đạo quyết liệt về cơ cấu giống vụ lúa Đông Xuân ở các tỉnh miền Bắc và miềnNam, lưu ý cơ cấu giống phải gắn với phòng tránh dịch bệnh, nâng cao chất lượnglúa gạo;

- Chuẩn bị Hội nghị tổng kếtđánh giá kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 86/TTg ngày 5/2/1996 của Thủtướng Chính phủ về việc phát triển cây cao su tại Việt Nam (dự kiến vào ngày 5,6/12/2008).

2. Cục Bảo vệ thực vật:

- Triển khai Hiệp định với TrungQuốc về kiểm dịch thực vật qua biên giới giữa 2 nước;

- Chỉ đạo chặt chẽ công tác kiểmdịch rau quả nhập khẩu qua biên giới, báo cáo Bộ trưởng về việc kiểm tra, phântích về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với rau quả nhập khẩu;

- Phối hợp với Cục Trồng trọt,Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và Viện Bảo vệ thực vật kiểm tra đề xuất biệnpháp phòng trừ bệnh trên chồi mía ở Nghệ An

3. Cục Thú y:

- Tiếp tục chỉ đạo các địaphương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch lở mồmlong móng, dịch cúm gia cầm.

4. Cục Chăn nuôi:

- Công bố kết quả kiểm tra, phântích melamine trong thức ăn chăn nuôi.

5. Cục Khai thác và bảo vệ nguồnlợi thủy sản:

- Tiếp tục kiểm tra và chỉ đạotriển khai Quyết định “289” của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Bộ xử lý kịp thờinhững vướng mắc phát sinh;

- Tổ chức họp kiểm điểm việcthực hiện Hiệp định khai thác Vịnh Bắc bộ giai đoạn 2.

6. Cục Nuôi trồng thủy sản:

- Tiếp tục kiểm tra, chỉ đạo cácđịa phương thực hiện các qui định về quản lý chất lượng giống cung cấp cho sảnxuất.

- Khẩn trương trình Bộ quy hoạchnuôi tôm (hoàn thành trong tuần này);

- Hướng dẫn các địa phương khẩntrương triển khai quy hoạch cátra.

7. Cục Thủy lợi:

- Tiếp tục chỉ đạo công tác đảmbảo an toàn cho các hồ chứa;

- Phối hợp với Vụ Kế hoạch ràsoát danh mục các hồ chứa để tiếp tục đầu tư trong năm 2009.

8. Cục Quản lý xây dựng côngtrình:

- Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tiếnđộ thi công, giải ngân đối với các công trình dự án, đặc biệt giải quyết vấn đềkỹ thuật dự án Cửa Đạt.

9. Cục Quản lý đê điều và phòngchống lụt bão:

- Tiếptục theo dõi tình hình khắc phục hậu quả lụt bão, tiếp tục theo dõi diễn biếnthời tiết theo mùa để có các biện pháp chỉ đạo, đối phó kịp thời.

10. Cục Lâm nghiệp:

- Phốihợp với Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn làm việc với Bộ Lao động - Thươngbinh - Xã hội và Bộ Tài chính để giải quyết chế độ chính sách đối với các hộthuộc 61 huyện nghèo;

-Thống kê diện tích 3 loại rừng của 61 huyện nghèo để xác định nhu cầu hỗ trợcủa nhà nước.

11. Cục Kinh tế hợp tác và pháttriển nông thôn:

- Kiểm tra xử lý việc triển khaiChương trình 135 giai đoạn 2, đặc biệt là việc giải ngân cho các tỉnh.

12. Cục Chế biến thương mại nônglâm thủy sản và nghề muối:

- Khẩn trương có báo cáo tổnghợp về tình hình sản xuất và tiêu thụ và nhập khẩu muối và dự báo sát tình hìnhđể chủ động trong chỉ đạo;

- Phối hợp với Cục Trồng trọt,Vụ Khoa học công nghệ và môi trường chỉ đạo các đơn vị có liên quan, nhất làHiệp hội cà phê Việt Nam thực hiện đúng lộ trình về xây dựng tiêu chuẩn chấtlượng cà phê “4193”.

13. Vụ Kế hoạch:

- Ràsoát, đôn đốc các Chủ đầu tư đảm bảo tiến độ các dự án, không để thừa vốn;

- Hoàn thiện Chương trình hànhđộng của Bộ thực hiện “Nghị quyết TW 7” để trình Ban Cán sự;

- Phối hợp với Cục Trồng trọttổng hợp về tình hình phân bón phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân sắp tới để đề xuấtxử lý kịp thời.

14. Vụ Hợp tác quốc tế:

- Chủtrì chuẩn bị kỳ họp Uỷ ban Liên Chính phủ Việt Nam- Mông Cổ.

15. Văn phòng Bộ:

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Tàichính, Kế hoạch khẩn trương giải quyết chỗ làm việc cho Ban Quản lý Dự án Nôngnghiệp, Cục Chăn nuôi.

Văn phòng xin thông báo để cácđơn vị biết và triển khai thực hiện./.