BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 749/TCHQ- GSQL
V/v trừ lùi đối với C/O mẫu D

Hà Nội, ngày 31tháng 01 năm 2007

Kính gửi: Cục Hải quan Tây Ninh

Trả lời công văn số 38/CHQTN-NV ngày 11/1/2007 của Cục Hảiquan Tây Ninh về vướng mắc liên quan đến thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan cóý kiến như sau:

Điều 3 Thông tư số 22/2001/TTLT-BTM-TCHQ ngày 2/10/2001 quyđịnh:Các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa ( không bao gồm máy móc, thiết bị,các phương tiện vận chuyển) có xuất xứ từ các nước mà Việt Nam giành chế độ đãingộ MFN, có hợp đồng mua bán dài hạn từ 6 tháng trở lên thì chỉ phải xuất trìnhvới cơ quan hải quan giấy chứng nhận xuất xứ cho lần nhập khẩu đầu tiên. Các lôhàng tiếp theo cùng chủng loại nêu trên, doanh nghiệp không cần phải xuất trìnhgiấy chứng nhận xuất xứ , nhưng phải cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luậtvề gian lận xuất xứ.

Khoản 6, Điều 9 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 quyđịnh chi tiết một số điều của Luất Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giámsát hải quan về quy định về đăng ký tờ khai hải quan một lần: người khai hảiquanthường xuyên xuất khẩu, nhập khẩu đối với mặt hàng nhất định, trong mộtthời gian nhất định của cùng một hợp đồng mua bán hàng hóa , qua cùng cửa khẩu đượcđăng ký tờ khai và nộp hồ sơ hải quan một lần để làm thủ tục hải quan xuấtkhẩu, nhập khẩu hàng hóa đó nhiều lần trong khoảng thời gian giao hàng,... ĐiểmI, mục 2 Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2006 hướng dẫn về thủ tục hảiquan, kiểm tra, giám sát hải quan quy định về thủ tục hải quan đối với hìnhthức tờ khai đăng ký một lần.

Nếu doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ điều kiện quy định tại khoản6, điều 9, Nghị định 154/2005/NĐ-CP và điểm I, mục 2, Thông tư 112/2005/TT-BTCnêu trên và xuất trình được C/O hợp lệ thì cho phép sử dụng C/O cấp cho toàn bộlô hàng nhập khẩu làm nhiều đợt trong thời hạn hiệu lực của C/O. Đơn vị phảiđảm bảo kiểm tra và quản lý chặt chẽ quá trình làm thủ tục hải quan nhập khẩucho lô hàng đó, không để doanh nghiệp lợi dụng nhằm gian lận về xuất xứ.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết, thực hiện ./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Ngọc Túc