THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số 75/TTg-KTTH
V/v: kiềm chế lạm phát, chống tăng giá năm 2008

Hà Nội ngày 15 tháng 01 năm 2008

Xét báo cáo số 01/BC .HĐTCTTQG.mngày 08 tháng 01 năm 2008 của Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốcgia về đánh giá tình hình thực hiện chính sách tài chính, tiền tệ năm 2007 vàgiải pháp điều hành năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đánh giá của hội đồngtư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia về tình hình thực hiện điều hànhchính sách tiền tệ tín dụng ngân hàng, chính sách tài chính và tình hình hoạt độngcủa thị trường chứng khoán tại báo cáo nêu trên. Năm 2007 nền kinh tế nước tatiếp tục đạt được mức tăng trưởng cao (8,5%) và là mức tăng trưởng cao nhấttrong vòng 10 năm trở lại đây. Mặc dù các biện pháp kiểm soát giá cả đã được tậptrung chỉ đạo, điều hành, nhưng lạm phát và chỉ số giá tiêu dùng trong năm qua,nhất là những tháng cuối năm, vẫn tăng ở mức cao (12,63%), vượt tốc độ tăng trưởngkinh tế.

2. Năm 2008 giá cả thị trường thếgiới vẫn có khả năng tiếp tục tăng cao, sẽ tác động mạnh đến lạm phát, tăng giávà phát triển kinh tế - xã hội trong nước. Vì vậy, để thực hiện tốt các mụctiêu và kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2008 nói chung, mục tiêu kiềm chế tăng chỉsố giá tiêu dùng thấp hơn mức tăng trưởng kinh tế nói riêng, yêu cầu các bộ,ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tập trung thực hiện tốtcác giải pháp kiểm soát lạm phát, kiểm soát tăng giá đi đôi với thúc đẩy pháttriển sản xuất, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô ngay từ đầu năm 2008, cụ thể:

a) Tiếp tục triển khai thực hiệntốt Chỉ thị số 18/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủvề một số biện pháp cấp bách kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường và Chỉ thị số 23/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giảipháp điều hành giá cả, bình ổn thị trường trong những tháng cuối năm 2007 và phụcvụ tết nguyên đán Mậu Tý 2008.

b) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

- Tiếp tục thực hiện chính sáchtiền tệ một cách chặt chẽ thận trọng và chủ động; sử dụng linh hoạt và có hiệuquả các công cụ chính sách tiên tệ theo nguyên tắc thị trường để kiểm soát quymô, tốc độ tăng tín dụng và tăng phương tiện thanh toán một cách hợp lý, nhằm đảmbảo ổn định giá trị đồng tiền Việt Nam, góp phần thực hiện được mục tiêu tăngtrưởng kinh tế ở mức cao, nhưng đồng thời đảm bảo mục tiêu kiềm chế lạm phát dướimức tăng trưởng kinh tế;

- Tiếp tục mua ngoại tệ bổ sungdự trữ ngoại hối nhà nước với khối lượng do ngân hàng nhà nước chủ động tínhtoán trên cơ sở nguồn tiền cung ứng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đồngthời, tiếp tục triển khai các giải pháp đã thực hiện có hiệu quả việc hút tiềnvề, như phát hành tín phiếu ngân hàng nhà nước ngắn hạn hoặc sử dụng các công cụtiền tệ khác phù hợp trong từng thời kỳ;

- Về chính sách tỷ giá: cần xácđịnh mục tiêu cơ bản là ổn định giá trị đồng tiền Việt Nam, đồng thời, tínhtoán tạo thuận lợi cho xuất khẩu. Năm 2008 điều hành tỷ giá hối đoái không đểtăng giá hoặc mất giá quá mức đồng Việt Nam.

- Về chính sách lãi suất: nghiêncứu điều hành linh hoạt theo hướng không để lãi suất âm. Sử dụng linh hoạt côngcụ dự trữ bắt buộc; điều tiết có hiệu quả vốn khả dụng của các tổ chức tín dụngvà kiểm soát tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán và tăng trưởng tín dụngngay từ đầu năm. Ngân hàng nhà nước cùng với Bộ Tài chính bàn bạc việc thống nhấtkiểm soát số dư tiền gửi Kho bạc Nhà nước tại các tổ chức tín dụng hiện nay,không để khoản tiền này góp phần làm tăng quy mô tín dụng và tổng phương tiệnthanh toán;

- Tiếp tục củng cố và lành mạnhhoá hệ thống các tổ chức tín dụng và các định chế tài chính; kiểm soát chặt chẽmức tăng trưởng tín dụng và chất lượng tín dụng Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thựchiện các giải pháp kiểm soát cho vay kinh doanh chứng khoán, cho vay kinh doanhbất động sản và cho vay tiêu dùng để đảm bảo an toàn cho các ngân hàng thương mại.

c) Bộ Tài chính:

Cần tập trung huy động tối đacác nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển; tăng cường giải ngâncác dự án đầu tư của Nhà nước; chú trọng chính sách huy động nguồn thu và kiểmsoát chặt chẽ chi tiêu ngân sách, tăng cường các chính sách hỗ trợ và đảm bảophát triển đồng bộ các thị trường tài chính, tiền tệ. Có chính sách giảm thiểutác động của việc gia tăng giá đến một bộ phận dân cư, nhất là những ngườinghèo; người thuộc diện chính sách.

-Tăng cường kiểm soát cân đốitài chính của các địa phương, đảm bảo cân đối thu chi, chống thất thu cho ngânsách và gian lận thương mại; hoàn thiện các chính, sách thuế, điều chỉnh các mứcthuế nhập khẩu phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu quản lý thuế;

- Làm tốt công tác kiểm soát, kiểmtoán doanh nghiệp, kiểm tra kiểm soát được các hoạt động kinh doanh bất động sảncủa các doanh nghiệp;

- Tiếp tục lộ trình thực hiệngiá thị trường vào thời điểm thích hợp, khuyến khích cạnh tranh theo pháp luậtđối với các loạị hàng hoá dịch vụ của nền kinh tế như: xăng dầu, than, sắtthép, phân bón, giấy, xi măng.

- Tiếp tục thực hiện cơ chế thịtrường đối với giá điện; đồng thời, có chính sách hỗ trợ thích hợp cho hộnghèo.

- Áp dụng cơ chế mua bán xăng dầutheo thông lệ quốc tế (hợp đồng tương lai, quyền chọn...) đi đôi với lập quỹ dựphòng rủi ro giá cả trong khi chuyển giao quyền định giá xăng dầu bán trong nướccho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, áp và giữ mức thuế xăng dầu tối thiểu5% khi thích hợp;

- Bộ Tài chính phối hợp với cácBộ, Ngành chức năng các địa phương tăng cường hơn nữa việc kiểm tra, kiểm soátvà quản lý giá các mặt hàng có chiều hướng tăng cao, như thuốc tây, sắt thép,gai; tăng cường chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh việc kiểm soát ,quản lý giá, khôngđể tình trạng độc quyền doanh nghiệp về giá, định giá bất hợp lý, đầu cơ nânggiá, không thực hiện niêm yết giá, kiên quyết xử lý kịp thời theo quy định nhữngvi phạm về Pháp lệnh giá;

- Chấn chỉnh và tăng cường côngtác tuyên truyền, công tác thông tin xung quanh vấn đề kiểm soát tăng giá và ổnđịnh thị trường tiền tệ, thị trường chứng khoán. Kiểm tra và xử lý những thôngtin sai lệch, có yếu tố kích động tăng giá hoặc gây tâm lý về mất giá đồng tiền,làm cho giá cả và thị trường mất ổn định.

d) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước:

- Thực hiện rà soát lại toàn bộhệ thống văn bản pháp luật cần thiết để tổ chức hoạt động an toàn của thị trườngchứng khoán. Bổ sung kịp thời những quy định hiện còn thiếu các yếu tố an toàncho hoạt động của thị trường. Sớm hoàn thành việc xây dựng đề án củng cố vàphát triển an toàn thị trường, kiểm soát rủi ro chống khủng hoảng thị trường,

- Có các biện pháp tăng “cầu” củathị trường; đồng thời đẩy nhanh tiến trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nướcvà đảm bảo thuận lợi, nhanh chóng cho các doanh nghiệp được niêm yết và pháthành cổ phiếu trên sàn để tăng “cung” một cách mạnh mẽ và có chất lượng;

- Tăng cường các biện pháp kiểmsoát chặt chẽ các luồng vốn vào, ra. Sớm triển khai tổ chức thị trường giao dịchchứng khoán của Công ty đại chúng chưa niêm yết, tăng cường quản lý thị trườngkhông chính thức OTC;

- Thực hiện việc thông tin trênthị trường chứng khoán một cách đầy đủ, kịp thời và chính xác, công khai minh bạchvề tình hình tài chính doanh nghiệp và vấn đề liên quan đến phát hành cổ phiếu,trái phiếu của các doanh nghiệp.

đ) Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Tiếp tục tìm mọi biện pháp đểkhai thác các nguồn vốn trong nước, tranh thủ các nguồn vốn đầu tư nước ngoàitrên cơ sở tăng nhanh khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế. Các nguồn vốn huy độngtrong nước, phát hành trái phiếu nước ngoài, vốn ODA, vốn đầu tư trực tiếp(FDL), đầu tư gián tiếp (FII) cần có những giải pháp quản lý tốt các nguồn vốnnày và sử dụng có hiệu quả cho đầu tư phát triển;

- Tăng cường năng lực phân tích,thống kê phục vụ cho chỉ đạo điều hành, nghiên cứu và xây dựng một hệ thống chỉtiêu thống nhất để đánh giá phân tích, dự báo tình hình kinh tế trong nước vàthế giới; thống nhất các chỉ tiêu và cách xác định lạm phát, chỉ số giá tiêudùng theo các quy chuẩn quốc tế để làm căn cứ xây dựng và điều hành các chínhsách kinh tế.

e) Bộ Công thương:

- Tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh sảnxuất, nhất là những hàng hoá tiêu dùng thiết yếu cho nhân dân, điều hành tốt việcxuất nhập khẩu, đảm bảo cân đối cung, cầu hàng hoá. Các chính sách tài chính,tín dụng cần tập trung thúc đẩy sản xuất, trước hết là lĩnh vực sản xuất nôngnghiệp và chế biến sản phẩm nông nghiệp, các vùng bị thiên tai dịch bệnh, bão lụtvừa qua;

- Kiểm soát chặt chẽ cung cầu xuấtnhập khẩu hàng hoá những mặt hàng còn mất cân đối, như phân bón, sắt thép, thuốctân dược...

g) Các giải pháp khác:

Nghiện cứu và tiếp tục hoàn thiệncấu trúc toàn bộ hệ thống các tổ chức tài chính, tiền tệ hiện nay, như: các địnhchế tài chính, các tổ chức tín dụng, các ngân hàng chính sách, bảo hiểm, quỹ đầutư, công ty chứng khoán... Bổ sung và hoàn thiện các tiêu chí cần thiết phù hợpvới nhu cầu của nền kinh tế và khả năng, trình độ quản lý, giám sát của các cơquan quản lý nhà nước;

- Hiện đại hoá hoạt động của hệthống các tổ chức tài chính, tín dụng, tăng cường năng lực cạnh tranh và tiếp cậnnhanh với các thông lệ quốc tế, phát triển quy mô và nhanh chóng mở rộng hoạt độngra nước ngoài;

- Chú trọng đẩy mạnh thực hiện đềán thanh toán không dùng tiền mặt đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hiện đạihoá hệ thống thanh toán và mở rộng các hình thức công cụ thanh toán không dùngtiền mặt trong nền kinh tế;

- Tăng cường công tác thanh tra,giám sát các hoạt động tài chính, tiền tệ; kiểm soát chặt chẽ các chu chuyển vốntrong nước cũng như các dòng vốn ra vào nước ta; nâng cao năng lực thanh tra,giám sát chuyên ngành tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm... để hạn chếthấp nhất rủi ro có thể xảy ra;

- Xúc tiến việc ra đời cơ quanGiám sát tài chính quốc gia để đưa ra và áp dụng thống nhất các chuẩn mực thanhtra, giám sát, bảo đảm khuôn khổ lành mạnh cho phát triển thị trường dịch vụtài chính./.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng