UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 753/UBND-TM
Về việc ngăn chặn hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo nổ và các loại pháo trang trí khác

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2008

Kính gửi:

- Lãnh đạo các sở - ngành, đoàn thể TP;
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận - huyện.
- Bộ chỉ huy Quân sự thành phố;
- Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố;
- Công an thành phố;
- Cục Hải quan thành phố;
- Chi cục QLTT thành phố;
- Các cơ quan thông tấn, báo đài TP.

Để thi hành triệt để Chỉ thị số 406/TTg ngày 08 tháng 8 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản xuất,buôn bán và đốt pháo; Công điện khẩn số 1721/CD-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2007của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 3274/BCĐ127 ngày 23 tháng 11 năm 2007của Ban chỉ đạo 127 Trung ương về việc cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàngtrữ và sử dụng pháo trái phép; Công điện số 0829/BCĐ-TW của Ban Chỉ đạo 127Trung ương ngày 24 tháng 01 năm 2008; Công điện số 19/HT của Bộ Công an ngày 25tháng 01 năm 2008 về việc triển khai các biện pháp ngăn chặn việc cấm sản xuất,buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép.

Uỷ ban nhân dân thành phố yêucầu Thủ trưởng các sở - ngành, các cơ quan và đoàn thể thành phố, Chủ tịch Uỷban nhân dân các quận, huyện, các cơ quan thông tấn báo đài thành phố và các lựclượng chức năng thực hiện nghiêm những nội dung chỉ đạo sau:

1. Nghiêm cấm việc sản xuất,buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh và sử dụng trái phép các loại pháo(pháo nổ, pháo hoa lễ hội, các loại pháo biến tướng), kể cả công cụ để sử dụngcác loại pháo này (như súng bắn pháo vòng), pháo điện và pháo trang trí bằnggiấy, bằng nhựa, bằng tre trúc, kim loại...

2. Các lực lượng chức năng (Côngan thành phố, Cục Hải quan thành phố, Bộ chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ chỉ huyBộ đội biên phòng thành phố, Chi cục Quản lý thị trường thành phố) cùngvới Uỷ ban nhân dân các quận - huyện tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát,tổ chức tốt công tác phối hợp kiểm soát chặt chẽ trên các cửa ngõ, các phươngtiện vận chuyển ra vào thành phố; tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát cácđịa bàn trọng điểm, các khu vui chơi, giải trí... để ngăn chặn triệt để việcsản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép, cần đềphòng việc tái sản xuất, kinh doanh pháo trái phép ở những nơi trước đây cónghề làm pháo. Phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm mọi đối tượng vi phạm theoquy định của pháp luật kể cả ngay trong các ngày lễ, Tết.

Những trường hợp buôn bán, vậnchuyển, tàng trữ và sử dụng các loại pháo trái phép nghiêm trọng, phải khẩntrương hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý nhanh trước Tết, nhằm tuyên truyền, giáo dục mọingười thực hiện nghiêm túc, không tái phạm.

3. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thànhphố, Thành đoàn Thanh niên cộng sản thành phố, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố,Liên đoàn Lao động thành phố, Hội Nông dân thành phố, Hội Cựu chiến binh thànhphố, Sở Giáo dục và Đào tạo các trường Đại học và Trung học chuyên nghiệp trênđịa bàn, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố, Đài Truyền hình thành phố, Sở vănhóa và Thông tin phối hợp tuyên truyền giải thích chủ trương trên. Triển khaikịp thời các biện pháp vận động, giáo dục tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên,nhất là thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc Chỉthị 406/TTg ngày 08 tháng 8 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ để chấm dứt hẳn tệđốt pháo trong dịp Tết nguyên đán.

4. Địa phương, đơn vị nào để xảyra việc sử dụng trái phép các loại pháo hoặc không xử lý nghiêm các hoạt độngsản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo thìChủ tịch Uỷ ban nhân dân quận, huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường, xã, thịtrấn, Thủ trưởng đơn vị sẽ bị xử lý trách nhiệm cá nhân theo quy định của phápluật.

5. Các lực lượng chức năng, cácSở ban ngành, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện truyền đạt ngay công văn này chocác đơn vị thuộc cấp, các phường xã và yêu cầu các cấp, các ngành triển khaikhẩn trương đầy đủ chỉ đạo này đến tất cả các cán bộ, công nhân viên và mọitầng lớp nhân dân nhằm nêu cao tính tự giác chấp hành, đảm bảo không để xảy ratình trạng sản xuất, vận chuyển, buôn bán và đốt pháo nổ trên địa bàn thànhphố.

6. Công an thành phố, Sở Thươngmại thành phố chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chỉ đạo này vàbáo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố về kết quả thực hiện trước, trong và sau TếtNguyên đán Mậu Tý năm 2008./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Thị Hồng