UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 8784/UBND-TM
Về kiểm soát mặt hàng mũ bảo hiểm người đi mô tô, xe gắn máy trên địa bàn thành phố

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Ban An toàn giao thông thành phố;
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Sở Giao thông Công chính;
- Sở Thương mại; Sở Công nghiệp;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND các quận - huyện;
- Chi cục Quản lý thị trường TP;
- Chi Cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng TP;
- Các Báo, Đài thành phố.

Thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm2007 của Chính phủ về việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi xe mô tô,xe gắn máy nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông trên quốc lộ từngày 15 tháng 9 năm 2007 và trên tất cả các tuyến đường từ ngày 15 tháng 12 năm2007; Uỷ ban nhân dân thành phố đã ban hành văn bản số 5561/UBND-ĐTMT ngày 30tháng 8 năm 2007 về tổ chức thanh tra chất lượng mũ bảo hiểm người đi mô tô, xegắn máy trên địa bàn thành phố.

Đoàn thanh tra liên ngành do Sở Khoa học và Công nghệ chủtrì đã tiến hành thanh tra chất lượng mũ bảo hiểm người đi mô tô, xe gắn máytrên địa bàn thành phố. Các lực lượng chức năng đã tăng cường công tác kiểmtra, kiểm soát các hoạt động sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm người đi mô tô,xe gắn máy trên thị trường. Tuy nhiên, gần đến thời điểm bắt buộc đội mũ bảohiểm đối với người đi xe mô tô, xe gắn máy, trên các tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ,các Cửa hàng kinh doanh tạp hoá và các mặt hàng khác bày bán thêm các loại mũbảo hiểm, bán lưu động trên lề đường, các vỉa hè... Qua kiểm tra các tổ chức,cá nhân sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm trên địa bàn, các lực lượng chức năngđã phát hiện nhiều nội dung vi phạm như: sản xuất kinh doanh không có Giấychứng nhận ĐKKD, hàng hoá không có hoá đơn chứng từ, không ghi nhãn hàng hoá,không dán tem hợp chuẩn hoặc tem CS, không công bố tiêu chuẩn chất lượng hànghoá, không đăng ký kiểm định chất lượng, hàng giả, hàng bày bán không phân biệtđược là hàng sản xuất trong nước hoặc do nước ngoài sản xuất... và khi giámđịnh các mũ bảo hiểm phần lớn không đạt được chất lượng. Để bảo đảm tính mạng,sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng, hạn chế thấp nhất tình trạng vi phạmtrong sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm trên thị trường như hiện nay;

Uỷ ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phốtại văn bản số 5561/UBND-ĐTMT ngày 30 tháng 8 năm 2007 về tổ chức thanh trachất lượng mũ bảo hiểm người đi mô tô, xe gắn máy trên địa bàn thành phố. Giámđốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức nhiều Đoàn thanh tra do Thanh traSở làm trưởng đoàn và các thành viên là đại diện của các Sở Công nghiệp, SởThương mại, Chi Cục Quản lý thị trường thành phố và Chi Cục Tiêu chuẩn đo lườngchất lượng thành phố để tăng cường thanh tra các tổ chức, cá nhân hoạt động sảnxuất - kinh doanh mũ bảo hiểm người đi xe mô tô, xe gắn máy lưu hành trên địabàn thành phố.

2. Giao Giám đốc Sở Thương mại chỉ đạo Chi cục quản lý thịtrường thành phố phối hợp các Sở ngành chức năng, Uỷ ban nhân dân quận huyệnkiểm tra chặt chẽ hoạt động sản xuất-kinh doanh mũ bảo hiểm không có Giấy chứngnhận ĐKKD, hàng giả và gian lận thương mại, không đạt tiêu chuẩn đo lường chấtlượng, không niêm yết giá và bán quá giá niêm yết. Kiên quyết xử lý đình chỉsản xuất, kinh doanh buôn bán các loại mũ không đạt tiêu chuẩn chất lượng hoặckhông đúng quy định về nhãn mác hàng hoá; đồng thời công bố rộng rãi trên cácphương tiện thông tin đại chúng để người tiêu dùng biết về những loại, nhãnhàng hoá của mũ bảo hiểm không đạt này. Sở Thương mại phối hợp Uỷ ban nhân dâncác quận huyện sắp xếp hoạt động kinh doanh mũ bảo hiểm trên địa bàn.

3. Công an thành phố chỉ đạo phá án đối với các tổ chức, cánhân hoạt động sản xuất - kinh doanh mũ bảo hiểm giả, không đạt chất lượng gâythiệt hại đến tính mạng và sức khỏe của người tiêu dùng. Tăng cường lực lượngtuần tra, kiểm soát, bảo đảm việc thực hiện nghiêm việc đội mũ bảo hiểm củangười đi xe mô tô, xe gắn máy khi lưu thông trên đường.

4. Uỷ ban nhân dân các quận huyện chỉ đạo các lực lượng chứcnăng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý triệt để các hành vi sảnxuất - kinh doanh mũ bảo hiểm không đạt chất lượng, hàng mũ bảo hiểm giả, khôngniêm yết giá và bán quá giá niêm yết làm phương hại đến lợi ích người tiêudùng.

5. Sở Khoa học - Công nghệ, Sở Thương mại, Công an thành phốvà Uỷ ban nhân dân các quận huyện trên địa bàn thành phố định kỳ báo cáo tìnhhình sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm của người đi xe mô tô, xe gắn máy; tìnhhình chấp hành đội mũ bảo hiểm của người đi xe mô tô, xe gắn máy trên địa bànthành phố cho Uỷ ban nhân dân thành phố và Ban An toàn Giao thông thành phố vàongày 15 và 30 hàng tháng./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Hồng