BỘ NGOẠI GIAO
CỤC LÃNH SỰ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 910CV/LS-PL
V/v Thông tin liên quan đến xuất nhập cảnh Anh và Bra-xin

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2007

Kính gửi:

- Văn phòng các Bộ, ngành.
- Văn phòng Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao nhậnđược thông báo của Đại sứ quán Anh và Đại sứ quán Bra-xin về một số quy địnhmới của hai nước này liên quan đến vấn đề xuất nhập cảnh và mang ngoại tệ khinhập cảnh.

Cục Lãnh sự xin thông báo để cácBộ và Ủy ban nhân dân các địa phương lưu ý cán bộ, công chức và công dân thuộcphạm vi quản lý của mình biết.

1. Đại sứ quán Anh tại HàNội thông báo về quy định mới của EU liên quan đến việc mang tiền mặt khi nhậpvà xuất cảnh Liên minh Châu Âu (EU) như sau:

Từ 15/06/2007, những người đếnEU mang trên 10.000 Euro (hoặc số ngoại tệ khác tương đương) sẽ phải khai báocho Cục Hải quan và Thu nhập Hoàng Gia tại nơi người đó đến hoặc rời Vương quốcAnh. Tiền mặt ở đây được hiểu cả tiền giấy, tiền xu, séc và các giấy tờ ngânhàng có giá trị. Biện pháp này hiện sẽ được thực hiện tại tất cả các nước EU đểngăn chặn nạn rửa tiền.

Hành khách có thể lấy các mẫu tờkhai tại các cảng và sân bay. Hành khách không khai báo hoặc khai báo sai sẽ bịxử phạt về tài chính. Hành khách đi lại giữa các nước thuộc EU không phải khaibáo hành chính.

Viên chức Hải quan Anh sẽ khôngtạm giữ số tiền được khai báo hợp lệ nếu không nghi ngờ về tính hợp pháp của sốtiền này. Trong trường hợp có cơ sở cho rằng đây là khoản tiền có nguồn gốc bấthợp pháp hoặc đã được sử dụng vào mục đích bất hợp pháp, viên chức Hải quan sẽtạm giữ số tiền này.

Tuy nhiên, số tiền sẽ không bị giữquá 48 giờ (không kể ngày lễ và ngày nghỉ nếu không có quyết định của Tòa án. NhưngTòa án có thể ra lệnh tiếp tục giữ số tiền trên để phục vụ cho quá trình điềutra khi có cơ sở về việc số tiền này liên quan đến hoạt động tội phạm. Người cósố tiền trên sẽ được thông báo cách thức khiếu nại quyết định bị thu giữ haytịch thu số tiền trên.

2. Đại sứ quán Braxin tạiHà Nội thông báo việc cần có Giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế đối với bệnhvàng da đối với những người nhập cảnh Braxin từ một nước mắc bệnh hoặc xuấtcảnh Braxin về nước. Mặc dù Việt Nam không nằm trong số các nước mắc bệnh nhưngnếu một người Việt Nam đi qua nước thứ ba nhiễm bệnh thì vẫn không được phépnhập cảnh Braxin nếu không có Giấy chứng nhận trên. Giấy chứng nhận có giá trị10 năm.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp táccủa Quý cơ quan./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, PLLS.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG