BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 06/BXD-KHTC
V/v xét chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín Việt Nam” năm 2009

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Các Tổng công ty trực thuộc Bộ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 350/TB-BCT ngày 22/12/2009của Bộ Công thương đề nghị Bộ Xây dựng lựa chọn những doanh nghiệp tiêu biểutrong các Tổng công ty trực thuộc Bộ để xét tặng “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tínViệt Nam “ năm 2009.

- Đối tượng xét chọn: các doanh nghiệp được thành lập theopháp luật Việt Nam, bao gồm các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp cóvốn đầu tư nước ngoài đạt được những quy định sau:

- Xuất khẩu một trong các mặt hàng sau: gạo, cà phê, cao su,hạt tiêu, hạt điều, chè các loại, rau củ quả, sản phẩm thịt, thuỷ hải sản, sảnphẩm gỗ, dệt may, giày dép, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm nhựa, điện tử và linh kiệnđiện tử, dây điện và cáp điện, vật liệu xây dựng, sản phẩm cơ khí, dược và thiếtbị y tế, túi xách, ví, vali, mũ và ô dù;

- Có hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Đề nghị các Tổng công ty nghiên cứu lựa chọn, giới thiệu vàlàm văn bản đề nghị gửi về Bộ theo tiêu chí và mẫu đăng ký xét chọn “Doanh nghiệpxuất khẩu uy tín” năm 2009 của Bộ Công thương (gửi kèm theo). Trên cơ sở đề nghịgiới thiệu của các đơn vị, Bộ sẽ lựa chọn những doanh nghiệp tiêu biểu trong sốđề nghị của các đơn vị giới thiệu với Bộ Công thương để xét chọn trao giải thưởng“Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín Việt Nam “ năm 2009.

Nơi nhận hồ sơ: Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Xây dựng, 37 Lê ĐạiHành - Hà Nội; thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất ngày 30/01/2010./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, VLXD, KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNGKT.VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNGTrương Thị Bích Hà