TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
VĂN PHÒNG TBT VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 06/TBTVN-HCTH
V/v: hướng dẫn về cơ sở vật chất kỹ thuật của Điểm TBT các Bộ và địa phương

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2006

Kính gửi:

Cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại của các Bộ và địa phương

Ngày 26 tháng 5 năm 2005 Thủtướng Chính phủ có Quyết định 114/2005/QĐ-TTg về việc thành lập và ban hành Quychế tổ chức và hoạt động của mạng lưới cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp củaViệt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (gọi tắt là Mạng lưới TBT ViệtNam).

Để đảm bảo tính thống nhất, đồngbộ và hiệu quả của Mạng lưới TBT Việt Nam đáp ứng nhiệm vụ đề ra, Văn phòng TBTViệt Nam xin hướng dẫn một số nội dung sau:

1. Về trình độ của cán bộ của Cơquan Thông báo và Điểm hỏi đáp về TBT của Bộ và địa phương. (gọi tắt là Điểm TBTcủa Bộ và địa phương)

Đề nghị điểm TBT của Bộ, địaphương xem xét bố trí và đào tạo các cán bộ có trình độ tối thiểu như sau vàocác vị trí của cơ quan.

- Có năng lực xử lý công vănhành chính;

- Có hiểu biết chung về lĩnh vựcchuyên môn kỹ thuật mà Bộ, địa phương giao quản lý;

- Có khả năng đọc hiểu văn bảnbằng tiếng Anh;

- Có khả năng sử dụng máy tínhcá nhân, mạng internet để phục vụ công việc.

2. Về cơ sở vật chất:

2.1. Máy tính làm việc thôngthường có cấu hình tối thiểu như sau để có thể truy cập mạng internet, trao đổithông tin trực tuyến, gửi và nhận email …

- Bộ xử lý (Processor): INTELPENTIUM IV – 2.8 Ghz.

- Bộ nhớ ngoài (Memory): 256MBDDRAM Bus 400 MHz.

- Ổ cứng HDD: 40GB ATA133.

- CDROM: 48X

- Màn hình (Montior): 14”.

2.2. Đối với máy chủ: Trước mắtsử dụng chung với đơn vị trực thuộc. Về lâu dài khi mạng thông tin và hệ thốngmáy chủ của Văn phòng TBT đi vào hoạt động thì các đơn vị có thể dùng chung vớiVăn phòng TBT Việt Nam.

2.3. Thiết bị văn phòng

Cần có các thiết bị tối thiểucho hoạt động của một văn phòng như:

Máy in, máy fax, máy điện thoại,tủ tài liệu, bàn, ghế làm việc …. Trong trường hợp có những khó khăn về kinhphí đầu tư, bước đầu có thể dùng chung với đơn vị trực thuộc.

3. Để tăng cường sự hợp tác giữacác cơ quan trong Mạng lưới TBT Việt Nam, Văn phòng TBT Việt Nam đề nghị các Điểm TBT của Bộ và địa phương thông báo các nội dung sau về Văn phòng TBT Việt Nam (Công văn xin gửi về trước ngày 01.03.2006):

- Tên, địa chỉ, điện thoại, fax,Email, trang web …;

- Danh sách cán bộ (bao gồm: họ tên,trình độ học vấn, chức danh, lĩnh vực được giao …).

Địachỉ: Văn phòng TBT Việt Nam

Số8 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

Điệnthoại: 04.7911599-04.7912146; Fax: 047912145; Email: [email protected]

Xin chân thành cảm ơn sự hợp táccủa Quý cơ quan.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC
Lê Quốc Bảo