BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 0625/BCT-XNK
V/v hạn ngạch thuế quan nhập khẩu hàng linh kiện xe máy có xuất xứ từ Lào

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tôxe máy
Đ/c: Xã Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Trả lời công văn số 200- 08/CV-BGD ngày 25 tháng 12 năm 2008của Công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam về việc nhập khẩu linhkiện xe máy với thuế suất nhập khẩu 0% có xuất xứ từ Lào, Bộ Công Thương có ýkiến như sau:

Ngày 30 tháng 6 năm 2008, Bộ Công Thương đã ban hành Quyếtđịnh số 14/2008/QĐ-BTC về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2008 vớithuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hoá có xuất xứ từ Lào. Quyết định nàycó hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Về vấn đề hoàn thuế nhập khẩu đối với các lô hàng nhập khẩutrước ngày Quyết định số 14/2008/QĐ-BTC dẫn trên có hiệu lực; đề nghị Công tylàm việc với Bộ Tài chính để được hướng dẫn cụ thể theo đúng chức năng thẩmquyền.

Về ưu đãi thuế đối với phụ kiện mô tô có xuất xứ từ Làotrong năm 2009: Ngày 17 tháng 1 năm 2009, Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ CôngThương Lào đã ký Bản thoả thuận về các mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế suấtthuế nhập khẩu Việt - Lào cho năm 2009. Bộ Công Thương sẽ trao đổi với các Bộ,ngành chức năng để sớm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện.

Bộ Công Thương thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên