BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0688TM/XNK
V/v Xúc tiến thương mại thuỷ sản tại Pháp

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Bộ Thuỷ Sản

Vừa qua, Thương vụ Việt Nam tại Pháp đã làm việc với cơ quan chức năng của nước sở tại và tiến hành một số hoạt động xúc tiến thương mại nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng thủy sản Việt Nam vào Pháp, Bộ Thương mại xin thông báo đến Bộ Thuỷ Sản kết quả các hoạt động của Thương vụ như sau:

- Bộ Nông nghiệp và Nghề cá Pháp cho biết ngày 18/12/2002 đến 26/2/2003 đã có 4 doanh nghiệp Việt Nam bị đưa vào danh sách “đen” của EU do các hàng thuỷ sản bị phát hiện dư lượng Cloramphenicol và Nitrofural vượt mức cho phép. Phía Pháp cảnh báo nếu tình trạng trên không chấm dứt thì Pháp sẽ đề nghị EU tái kiểm tra 100% các lô hàng thuỷ sản của Việt Nam xuất khẩu vào EU.

- Tập đoàn siêu thị Auchan đề xuất với Thương vụ kế hoạch mở một chiến dịch quảng cáo dành riêng cho hàng thuỷ sản Việt Nam tại 124 siêu thị Auchan trên toàn nước Pháp trong vòng hai tuần lễ bắt đầu vào khoảng tháng 7/2003. Hoạt động chủ yếu của chương trình mà Auchan đề xuất là: mở quầy thuỷ sản Việt Nam để giới thiệu sản phẩm bán trực tiếp cho người tiêu dùng, quảng bá về đất nước và con người Việt Nam. Để thực hiện chương trình này phía Pháp đề nghị phía Việt Nam đóng góp 30.000 FFranc.

- Tập đoàn siêu thị Tang Freres đề nghị Thương vụ giúp họ tiếp xúc trực tiếp với các doanh nghiệp thuỷ sản Việt Nam. Ngoài ra, một doanh nhân Việt Kiều kinh doanh thực phẩm và thuỷ sản đề nghị giới thiệu đối tác để thành lập Công Ty liên doanh xuất khẩu thuỷ sản Việt-Pháp.

Bộ Thương mại xin gửi đến Bộ Thuỷ Sản các thông tin nêu trên để tham khảo. Để tiến hành các công việc cụ thể đề nghị Quý Bộ thông báo để VASEP và các doanh nghiệp làm việc trực tiếp với Thương vụ Việt Nam tại Pháp.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu