BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0789/TM-CATBD
V/v Xuất khẩu cá tra, cá basa sang Australia

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Thuỷ sản
- Các Sở Thương mại các tỉnh ĐBSCL

Để giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu cá tra, cá basa (catfish) vào thị trường Australia, Bộ Thương mại đã nghiên cứu tình hình thị trường và thông báo như sau:

Australia hiện nhập khẩu catfish từ Indonesia, Thái Lan và một phần của Việt Nam. Nhu cầu catfish khá nhỏ bé, phần lớn là từ cộng đồng gốc Việt và một số nước Châu á khác (nhập khẩu năm 2002 khoảng 500-600 tấn); thuế nhập khẩu 0%.

Thương vụ Việt Nam tại Australia đã giới thiệu Catfish Việt Nam cho một số doanh nghiệp Australia và nhận được phản hồi tương đối tích cực. Để tận dụng cơ hội, Bộ Thương mại đề nghị quý Cơ quan giới thiệu với các doanh nghiệp quan tâm và đề nghị doanh nghiệp liên hệ với Thương Vụ Việt Nam theo địa chỉ:

VietNam Trade office in Australia

Tel: 612 9310 1872; Fax: 612 9310 1929

Email:

Bộ Thương mại trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan.

TL.BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
Q. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG
Vũ Văn Trung