BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 0848/BCT-CNNg
V/v điều chỉnh mức thuế nhập khẩu ống đồng

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ Công Thương nhận được công văn số 24 CV/CTTP ngày 05tháng 12 năm 2008 của Công ty Cổ phần dây và ống đồng Trần Phú xin điều chỉnhmức thuế nhập khẩu ống đồng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Công Thương có ý kiến nhưsau:

Theo quy định tại Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, các loại ống và ống dẫn bằng đồng(Mã HS: 7411 10 00 00; 7411 21 00 00; 7411 22 00 00) đang có mức thuế nhập khẩutừ 3-5%. Đây là mức thuế nhập khẩu ưu đãi áp dụng với các loại hàng hoá trongnước chưa sản xuất được, cần nhập khẩu để phục vụ thị trường trong nước.

Theo giải trình của Công ty Cổ phần dây và ống đồng Trần Phú(công văn số 24 CV/CTTP ngày 05 tháng 12 năm 2008), hiện nay Công ty đã đầu tưnhà máy chế tạo các loại ống đồng kể trên tại Khu Công nghiệp Đình Trám, tỉnhBắc Giang với dây chuyền thiết bị của Hãng Schugmag (Anh), công suất nhà máy là2000 tấn/năm, nhà máy đã đi vào sản xuất từ tháng 6 năm 2008, sản phẩm ống đồngcủa nhà máy đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Như vậy, với năng lực của các đơn vị sản xuất trong nước,Việt Nam hoàn toàn có thể sản xuất được các loại ống và ống dẫn bằng đồng có MãHS: 7411 10 00 00; 7411 21 00 00; 7411 22 00 00 như nêu trên.

Bộ Công Thương ủng hộ đề nghị của Công ty Cổ phần dây và ốngđồng Trần Phú như trình bày tại công văn số 24 CV/CTTP ngày 05 tháng 12 năm2008.

Đề nghị Bộ Tài chính xem xét điều chỉnh mức thuế nhập khẩucác loại ống và ống dẫn bằng đồng có Mã HS: 7411 10 00 00; 7411 21 00 00; 741122 00 00 theo hướng đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp sản xuất trong nước vàkhông trái với các cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO.

Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, bổ sung các loạiống và ống dẫn bằng đồng (có Mã HS: 7411 10 00 00 ; 7411 21 00 00; 7411 22 0000) vào Danh mục thiết bị, máy móc, phụ tùng thay thế trong nước đã sản xuấtđược, ban hành theo Quyết định số 827/2006/QĐ-BKH ngày 15 tháng 8 năm 2006 củaQuý Bộ./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hữu Hào