BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------
V/v: Thống nhất nội dung niêm yết biểu trưng, thông tin kẻ trên cánh cửa xe hoặc thành xe theo quy định.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Các Sở Giao thông vận tải
Thực hiện các Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/08/2013, Thông tư số 23/2014/TT-BGTVT ngày 26/06/2014 và Thông tư số 10/2014/TT-BGTVT ngày 23/04/2014củaBộ Giao thông vận tải, ngày 06/8/2014, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có Công văn số 3255/ĐKVN-VAR gửi các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trong toàn quốc đểkiểm trabiểu trưng, thông tin kẻ trên cánh cửa xe hoặc thành xe theo quy định. Ngày 13/8/2014, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) nhận được Công văn số 1269/SGTVT-QLVT ngày 13/8/2014của Sở GTVT thành phố Hải Phòng vềviệc đề nghị hướng dẫn cách niêm yết thông tin trên phương tiện theo quy định tại Thông tư số 23/2014/TT-BGTVT ngày 26/06/2014của Bộ trưởng Bộ GTVT.
Để thống nhất thực hiện niêm yết “Biểu trưng, thông tin kẻ trên cánh cửa xe hoặc thành xe” theo quy định tại các Thông tư nêu trên, Bộ GTVT yêu cầu các Sở GTVT hướng dẫn các đơn vị vận tải trên địa bàn thực hiện như sau:
I. Nội dung và vị trí niêm yết thông tin
1.1. Đối với ô tô chở người kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định hoặc theo hợp đồng
- Nội dung: Tên và số điện thoại của đơn vị kinh doanh vận tải.
- Vị trí niêm yết: Mặt ngoài hai bên thân xe hoặc hai bên cánh cửa xe.
1.2. Đối với ô tô khách thành phố (ô tô buýt)
- Nội dung: Số hiệu tuyến; giá vé và số điện thoại của đơn vị vận tải.

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

- Vị trí niêm yết: Thành bên phải theo chiều tiến của xe.
1.3. Đối với ô tô taxi
- Nội dung: Tên và số điện thoại của đơn vị kinh doanh taxi.
- Vị trí niêm yết: Mặt ngoài hai bên thành xe hoặc hai bên cánh cửa xe.
1.4. Đối với ô tô tập lái
- Nội dung: Tên cơ sở đào tạo lái xe, cơ quan quản lý trực tiếp và số điện thoại liên lạc.
- Vị trí niêm yết: Mặt ngoài hai bên thành xe hoặc hai bên cánh cửa xe.
1.5. Đối với ô tô tải (trừ xe có tên chủ xe trong Giấy đăng ký xe là cá nhân và không kinh doanh vận tải hàng hóa)
- Nội dung: Tên, số điện thoại đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa; khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông; khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông.
- Vị trí niêm yết: Trên cánh cửa xe.

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?

1.6. Đối với ô tô đầu kéo
- Nội dung: Tên, số điện thoại đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa; khối lượng bản thân; khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông (tác động lên cơ cấu kéo); khối lượng toàn bộ cho phép kéo theo.
- Vị trí niêm yết: Trên cánh cửa xe.
1.7. Đối với rơ moóc, sơ mi rơ moóc
- Nội dung: Tên, số điện thoại đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa; khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông; khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông.
- Vị trí niêm yết:
+ Trường hợp rơ moóc và sơ mi rơ moóc có thành thùng chở hàng: Mặt ngoài hai bên thành thùng.
+ Trường hợp rơ moóc và sơ mi rơ moóc không có thành thùng chở hàng: Niêm yết thông tin trên bảng bằng kim loại (kích thước Dài x Rộng: 300 đến 400mm x 200mm) được gắn với khung xe tại vị trí dễ quan sát bên cạnh hoặc phía sau. Khoảng cách từ cạnh thấp nhất của bảng tới mặt đường không được nhỏ hơn 500mm (nếu gắn ở bên cạnh) và 700 mm (nếu gắn ở phía sau).
II. Hình thức và tên đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa
- Nội dung niêm yết sử dụng chữ in hoa; khung hình bao ngoài của nội dung niêm yết có thể là hình chữ nhật, hình tròn hoặc hình bán nguyệt tùy thuộc lựa chọn của chủ xe để phù hợp với vị trí và diện tích niêm yết trên xe.

>> Xem thêm:  Mẫu bảng câu hỏi khảo sát các yếu tố gây tranh chấp trong quản lý nhà chung cư

- Tên đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa là tên đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa ghi trong giấy phép đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các Sở GTVT tổng hợp báo ngay về Bộ GTVT để kịp thời giải quyết.
Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các Sở Giao thông vận tải sớm triển khai thực hiện theo đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Công an;
- Văn phòng UBATGTQG;
- Thanh tra Bộ;
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Cục Đăng kiểm Việt Nam;
- Lưu: VT, V.Tải (Phong 5b).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ

>> Xem thêm:  Tranh chấp về đất đai do nhận chuyển nhượng bằng miệng, giấy viết tay nhưng chưa có sổ đỏ ?