BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1013/BXD-HĐXD
V/v: Góp ý về thiết kế cơ sở công trình Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ.

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2010

Kínhgửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ

Bộ Xây dựng đã nhận được các vănbản số 94/SKHĐT-TĐ ngày 12/4/2010 và số 544/SKHĐT-TĐ ngày 19/5//2010 của Sở Kếhoạch và Đầu tư TP Cần Thơ đề nghị Bộ Xây dựng tham gia ý kiến về thiết kế cơsở công trình Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ thuộc Khu đô thị hai bên đườngNguyễn Văn Cừ, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, kèm theo hồ sơ thiết kế cơ sở côngtrình.

Căn cứ Luật Xây dựng ngày26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tưxây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựngcông trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửađổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chínhphủ; Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chitiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chínhphủ;

Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trìnhxây dựng; Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổsung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủvề quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Bộ Xâydựng có ý kiến về thiết kế cơ sở công trình như sau:

I. Thông tin chung về công trình.

1. Tên công trình: Bệnh viện Nhiđồng TP Cần Thơ.

2. Dự kiến tổng mức đầu tư:Khoảng 995 tỷ đồng.

3. Chủ đầu tư: Sở Y tế TP CầnThơ.

4. Địa điểm xây dựng: thuộc Khuđô thị hai bên đường Nguyễn Văn Cừ, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

5. Diện tích đất dự án:44.251m2.

6. Nhà thầu lập thiết kế cơ sở:Công ty TNHH thiết kế xây dựng Cát Mộc.

7. Tiêu chuẩn áp dụng: Thiết kếcơ sở áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam.

8. Quy mô xây dựng: khối côngtrình chính của bệnh viện quy mô 500 giường, gồm 05 đơn nguyên quy mô 4tầng và9 tầng.

II. Hồ sơ thiết kế cơ sở trình xin ý kiến.

1. Văn bản pháp lý:

- Quyết định số 1774/QĐ-UBNDngày 31/7/2007 của UBND TP Cần Thơ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xâydựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị hai bên đường Nguyễn Văn Cừ, quận Ninh Kiều, TP CầnThơ kèm theo các bản đồ quy hoạch (không có bản đồ cấp điện) có dấu xác nhậncủa Viện Kiến trúc quy hoạch TP Cần Thơ.

2. Tài liệu thiết kế:

- Thuyết minh và các bản vẽthiết kế cơ sở.

- Biên bản nghiệm thu thiết kếcơ sở của chủ đầu tư.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh số 4102024581 ngày 31/8/2004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấpcho Công ty TNHH thiết kế xây dựng Cát Mộc, cấp lại lần thứ 9 ngày 19/7/2008.

- Chứng chỉ hành nghề của chủnhiệm và các chủ trì thiết kế.

III. Nội dung xây dựng, phương án thiết kế:

a. Tổng mặt bằng và phương ánkiến trúc:

Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ đượcxây dựng trên khu đất có diện tích 44.251m2; tiếp giáp các đường Nguyễn Văn Cừkéo dài, đường số 1, các văn phòng, trung tâm y tế và bệnh viện phụ sản; thiếtkế quy hoạch tổng mặt bằng tạo 03 lối tiếp cận bệnh viện: 02 lối vào từ trụcđường Nguyễn Văn Cừ kéo dài (lối vào chính và lối vào cấp cứu) và 02 lối phụ từđường số 1 (dành cho khu phục vụ); với cơ cấu sử dụng đất và quy hoạch kiếntrúc toàn khu như sau:

Cơ cấu sử dụng đất:

STT

Loại chỉ tiêu

Diện tích (m2)

Tỷ lệ (%)

1

Đất xây dựng

11.802 (13.982)

26,67 (31,6)

2

Đất cây xanh công viên

24.791 (22611)

56,03 (51,1)

3

Đất giao thông

7.658

17,3

Tổng cộng

44.251

100

(Các số liệu trong ngoặc lấy từthuyết minh thiết kế cơ sở

Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc:

STT

Chỉ tiêu quy hoạch

Theo 1774/QĐ-UBND

Theo thiết kế

1

Tầng cao tối đa

Theo góc ≤ 60o

43m (<60o)

2

Mật độ xây dựng

Tối đa 35%

<35%

3

Mật độ cây xanh

Tối thiểu 40%

>40%

4

Khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ

- đường Nguyễn Văn Cừ kéo dài

≥ 10m

57,8m

- đường số 1

≥ 10m

49,6m

Với sức chứa 500 giường, hạngmục chính của bệnh viện gồm 02 đơn nguyên quy mô 4 tầng (không kể tầng trệt,mái) và 03 đơn nguyên quy mô 9 tầng (không kể tầng trệt, sân thượng, mái); nằmliền kề nhau và chạy vòng quanh khu giữa ô đất, tạo được mặt bằng sử dụng liênhoàn của toàn khối và khoảng sân trong. Hai đơn nguyên quy mô 04 tầng nằm liềnkề và vuông góc nhau, hướng ra đường Nguyễn Văn Cừ kéo dài và đường số 1; caođộ đỉnh công trình 17m, 21m. Ba đơn nguyên 09 tầng nằm kế tiếp, chạy vòng phíasau; cao độ đỉnh công trình 40,5m, 43m. Các đơn nguyên được liên kết với nhauqua hệ thống nhà cầu, bố trí ở khu vực sân trong. Các tầng có chức năng phứchợp, là nơi bố trí các khối khám bệnh đa khoa và điều trị ngoại trú; khối kỹthuật nghiệp vụ và khối chữa bệnh nội trú... Mặt ngoài công trình sử dụng tườnggạch kết hợp với các cửa kính và lam thép chắn nắng. Trong khối công trình bốtrí các thang máy chở người, thang máy chở hàng, các thang bộ theo yêu cầu sửdụng và lối tiếp cận dành cho người tàn tật.

b. Phương án kết cấu:

Kết cấu chịu lực chính của côngtrình là hệ cột, dầm, sàn kết hợp lõi BTCT đổ tại chỗ. Móng công trình sử dụngcọc BTCT ly tâm ứng suất trước, đường kính 400mm, 500mm; dự kiến dài 38-40m.

Công trình sử dụng bê tông mác350; cốt thép AI, AIII có cường độ 2250Kg/cm2, 3650 Kg/cm2.

Các số liệu tải trọng gió, tảitrọng động đất xác định theo các tiêu chuẩn TCVN2737:1995, TCXDVN 375-2006.

c. Phương án cấp điện cho côngtrình:

Nguồn điện cấp cho công trìnhlấy từ lưới điện Quốc gia 15-22KV trên đường Nguyễn Văn Cừ kéo dài đưa về trạmbiến áp tổng công suất khoảng 3200KVA (theo thuyết minh là 5000KVA). Từ trạmbiến áp, điện hạ thế được cấp tủ tổng MSB, sau đó phân phối đến tủ tổng từngtầng trước khi đến các điểm tiêu thụ . Công trình sử dụng nguồn điện dự phòngtừ máy phát điện với tổng công suất khoảng 3200KVA (theo thuyết minh là5000KVA) để cung cấp 100% công suất cho công trình trong trường hợp có sự cốlưới điện.

d. Phương án cấp nước cho côngtrình:

Nguồn nước cấp cho công trìnhlấy từ mạng lưới cấp nước bên ngoài trên đường Nguyễn Văn Cừ kéo dài, đưa về bểngầm, sau đó bơm lên các bể mái. Nước từ bể mái dẫn đến các điểm tiêu thụ.

Các hệ thống cấp nước sinh hoạtvà cấp nước chữa cháy được thiết kế riêng biệt. Các trụ cứu hoả ngoài nhà đượcbố trí với khoảng cách 40-60m/1trụ.

e. Phương án thoát nước cho côngtrình:

Hệ thống thoát nước khối nhàchính gồm thoát nước rửa, thoát nước từ các khu vệ sinh và thoát nước mưa.

Nước thải sinh hoạt từ các chậurửa, sàn khu vệ sinh, nhà tắm được thu gom vào các ống thoát vào các bể tự hoạitrước khi dẫn ra bể xử lý nước thải chung của bệnh viện.

Nước từ các khu vệ sinh được thugom vào các ống thoát nước vệ sinh và dẫn vào bể tự hoại trước khi dẫn ra bể xửlý nước thải chung của bệnh viện. Những khu vực có phát sinh các loại nước thảicó mức độ ô nhiễm đặc biệt thì được xử lý trước khi đưa vào hệ thống thoát nướcthải chung của công trình.

Nước thải sau bể xử lý nước thảichung của bệnh viện được xả vào hệ thống thoát nước chung của thành phố trênđường số 1.

Nước mưa trên mái được thu gomvào các ống đứng dẫn vào các hố ga sau đó chảy vào các cống thoát nước mưaD500, 600, 800 chạy xung các ô đất trước khi thoát ra mạng lưới thoát nướcchung của thành phố trên đường số 1 và đường Nguyễn Văn Cừ kéo dài.

f. Hệ thống chống sét cho côngtrình:

Hệ thống chống sét khối nhàchính sử dụng các kim thu sét tia tiên đạo, bán kính bảo vệ 107m, đặt trên máicông trình và được tiếp đất.

g. Các hệ thống kỹ thuật khác:

Các hệ thống kỹ thuật khác trongcông trình gồm hệ thống phòng cháy chữa cháy, chiếu sáng, thông tin liên lạc.

IV. Ý kiến nhận xét về thiết kế cơ sở

1. Thiết kế cơ sở công trìnhBệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ, thuộc Khu đô thị hai bên đường Nguyễn Văn Cừ,quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ phù hợp với các chỉ tiêu quy hoạch về mật độ xâydựng, khoảng lùi xây dựng, chiều cao công trình, mật độ cây xanh đã được UBNDTP Cần Thơ phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 31/7/2007.

2. Về việc đấu nối với hạ tầngkỹ thuật của khu vực: Hệ thống cấp nước, thoát nước mưa, nước thải của Bệnhviện Nhi đồng TP Cần Thơ được đấu nối vào hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong Khuđô thị hai bên đường Nguyễn Văn Cừ, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, đã được UBND TPCần Thơ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyếtđịnh số 1774/QĐ-UBND ngày 31/7/2007. Hồ sơ thiết kế không có các bản đồ quyhoạch cấp điện đi kèm theo quyết định trên, nên không có đủ cơ sở tham gia ýkiến về việc đấu nối hạ tầng của công trình với hạ tầng kỹ thuật của khu vực.

3. Thiết kế cơ sở áp dụng cácquy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam được chủ đầu tư chấp thuận, các sốliệu về tải trọng gió, động đất được xác định căn cứ tiêu chuẩn của Việt Nam(TCVN 2737-1995, TCXDVN 375:2006) là phù hợp với quy định hiện hành.

4. Nhà thầu lập thiết kế cơ sởcó đăng ký kinh doanh phù hợp với công việc thực hiện. Chủ nhiệm và các chủ trìthiết kế có chứng chỉ hành nghề theo quy định.

5. Một số lưu ý khác:

- Bộ Xây dựng đã có văn bản số 40/BXD-HĐXD ngày 22/4/2010 đề nghị bổ sung hồ sơ Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ,trong đó có các bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng của lô đất được đóng dấu xácnhận đảm bảo quy cách theo quy định đi kèm Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày31/7/2007 của UBND TP Cần Thơ. Tuy nhiên, các bản đồ quy hoạch trên chưa đượcbổ sung. Vì vậy, hồ sơ quy hoạch chi tiết Khu đô thị hai bên đường Nguyễn VănCừ, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cần được kiểm tra đảm bảo phù hợp quy cách vànội dung theo quy định.

- Liên hệ các cơ quan chức năngcó thẩm quyền về quản lý hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị hai bên đường Nguyễn VănCừ, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ để được hướng dẫn và thực hiện kết nối với hạtầng kỹ thuật bên ngoài công trình, đảm bảo phù hợp với Quy hoạch chi tiết1/500 đã được UBND TP Cần Thơ phê duyệt.

- Chất lượng nước thải sau trạmxử lý áp dụng tiêu chuẩn TCVN 7382-2004 nhưng chưa xác định mức giá trị giớihạn. Do vậy, cần kiểm tra xác định mức giá trị giới hạn áp dụng cho dự án, đảmbảo phù hợp tiêu chuẩn áp dụng.

- Kiểm tra đảm bảo dải cây xanhcách ly quanh khu đất và tổ chức hệ thống giao thông trong bệnh viện phù hợpvới quy định của tiêu chuẩn áp dụng (TCXDVN 365:2007).

- Lưu ý kiểm tra đảm bảo rácthải bệnh viện phải được thu gom phân loại xử lý theo quy định hiện hành của BộY tế.

- Kiểm tra các số liệu về diệntích đất trong cơ cấu sử dụng đất, đảm bảo thống nhất giữa thuyết minh và bảnvẽ.

- Tổng công suất điện cấp cho dựán trong bản vẽ và thuyết minh là khác nhau. Cần kiểm tra lại tính toán tổngcông suất điện, đảm bảo đáp ứng đủ cho dự án và thống nhất số liệu trong thuyếtminh và bản vẽ

- Trước khi triển khai bướcthiết kế tiếp theo cần tiến hành thí nghiệm hiện trường kiểm tra sức chịu tảicủa cọc móng để điều chỉnh kích thước và số lượng cọc nếu cần thiết, đảm bảo antoàn công trình.

- Trong quá trình thi công xâydựng và sử dụng công trình, phải có biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, đảmbảo an toàn cho công trình và công trình lân cận. Nước thải sinh hoạt và nướcthải bệnh viện phải được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường trước khi thoát ra hệthống thoát nước chung của khu vực. Rác thải phải được thu gom, vận chuyển đếnnơi chôn lấp hoặc xử lý theo quy định.

- Chỉ đưa công trình vào sử dụngsau khi đã có chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật Phòngcháy chữa cháy và Luật Bảo vệ môi trường; có chứng nhận sự phù hợp về chấtlượng theo quy định của pháp luật về xây dựng; phòng xạ trị phải được một cơquan thẩm định an toàn phóng xạ sau hoàn thiện xác nhận.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xâydựng về thiết kế cơ sở công trình Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ thuộc Khu đôthị hai bên đường Nguyễn Văn Cừ, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Đề nghị Sở Kếhoạch và Đầu tư TP Cần Thơ yêu cầu chủ đầu tư căn cứ vào ý kiến trên để hoànthiện thiết kế cơ sở trước khi phê duyệt dự án và triển khai các bước tiếp theophù hợp với các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP Cần Thơ;
- Sở XD TP Cần Thơ ;
- Sở GTVT TP Cần Thơ ;
- Sở Y tế TP Cần Thơ ;
- Lưu: VP, HĐXD

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh