công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ SỐ 1013 TCT/NV7
NGÀY 7 THÁNG 03 NĂM 2002 VỀ VIỆC CHÍNH SÁCH THU
LIÊN QUAN TỚI ĐẤT ĐAI

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 271/CT-NVT ngày 31/01/2002 của Cục thuế tỉnh Bình Dương về việc thực hiện cáckhoản thu đối với diện tích đất thổ mộ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Luật Đất đai và Nghị định số 04/2000/NĐ-CP ngày 11/02/2000 của Chính phủ về thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật Đất đai thì đất sử dụng làm nghĩa trang, nghĩa địa là đất sử dụng vào mụcđích công cộng không thuộc đối tượng chịu thuế và đối tượng được cơ quan Nhànước có thẩm quyền giao đất không phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tạiĐiêù 3 Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về thu tiền sửdụng đất.

Như vậy, các diện tích đất nằm trong quy hoạch sử dụng làmnghĩa trang, nghĩa địa (đất thổ mộ) được UBND các cấp phê duyệt không thuộc đốitượng thu tiền sử dụng đất. Trường hợp đất thổ mộ của gia tộc, mồ mả của nhiềuthế hệ chôn cất đã lâu đời nằm trong quy hoạch đất nghĩa trang, nghĩa địa củathôn, xã thì đối với diện tích đất này cũng không thuộc đối tượng thu tiền sửdụng đất.

Trường hợp đất thổ mộ của người sử dụng đất (hộ gia đình, cánhân) gắn liền với đất thổ cư, đất ruộng không thuộc đất nghĩa trang, nghĩa địacủa thôn xóm, phường, xã; khi người sử dụng đất xin cấp giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất đối với diện tích đất này thì tuỳ theo người sử dụng đất có giấy tờhợp lệ hay không hợp lệ để thu hay không thu tiền sử dụng đất.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế tỉnh Bình Dương liên hệ vớicác cơ quan có liên quan ở địa phương để thực hiện theo đúng quy định của phápluật.