BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10180/QLD-TT
V/v khuyến cáo liên quan đến việc sử dụng thuốc Vidatox 30CH và các sản phẩm có tên gọi gần tương tự

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2014

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế.

Trong thời gian vừa qua, trên một số phương tiện thông tinđại chúng có đăng tải những tin, bài liên quan đến thuốc vi lượng đồng cănVidatox 30CH và các sản phẩm có tên gọi gần tương tự; với thông tin các sảnphẩm này có khả năng điều trị ung thư. Sau khi kiểm tra, Cục Quản lý dược thôngbáo như sau:

Thuốc Vidatox 30CH được nghiên cứu và sản xuất từ nọc bọ cạpxanh (Rhopalurus junceus) sống ở Cuba, một số quốc gia ở khu vực Caribêvà Trung Mỹ. Hiện nay thuốc Vidatox 30CH đã được đăng ký lưu hành ở Cuba và mộtsố quốc gia khác như ở Châu Mỹ La tinh, Châu Âu, Châu Á. Các thử nghiệm lâmsàng đã chứng minh thuốc có hiệu quả giảm nhẹ triệu chứng đau trên bệnh nhânung thư, do đó làm tăng chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư đặc biệt ở giaiđoạn cuối.

Với kết quả thử nghiệm lâm sàng như trên, thuốc chỉ được chỉđịnh hỗ trợ điều trị giảm nhẹ triệu chứng đau cho bệnh nhân mắc ung thư, khôngcó chỉ định điều trị ung thư cho bệnh nhân. Do đó, những thông tin cho rằngthuốc Vidatox 30CH và các sản phẩm có tên gọi gần tương tự có khả năng điều trịung thư, làm teo khối u là chưa có cơ sở khoa học.

Thuốc Vidatox 30CH hiện chưa được chính thức cấp số đăng kýlưu hành tại Việt Nam mà mới chỉ được cho phép nhập khẩu với số lượng hạn chếtheo nhu cầu đặc biệt của bệnh viện.

Để đảm bảo sử dụng thuốc Vidatox 30CH hợp lý, an toàn, hiệuquả trong quá trình điều trị, Cục Quản lý dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương; các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Ytế kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, việc kê đơn, thông tin, quảng cáo những sảnphẩm này trên địa bàn, tránh tình trạng sử dụng sai mục đích gây ảnh hưởng đếnhiệu quả điều trị cũng như tăng chi phí điều trị không đáng có cho bệnh nhân.

Cục Quản lý dược thông báo để các đơn vị biết và thựchiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Cục QLKCB;
- Cục Quân Y - BQP;
- Cục Y tế - Bộ CA;
- Cục Y tế GTVT;
- Trung tâm DI&ADR Quốc gia;
- Trung tâm DI&ADR khu vực TP.HCM;
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, TT.

CỤC TRƯỞNG
Trương Quốc Cường