BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10388/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp S
ĐK (công bố bổ sung).

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2017

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc (trừ các nguyên liệu phải kiểm soát đặc biệt) được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của các thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (công bố bổ sung) theo danh mục đính kèm.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố bổ sung nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ :www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo đcác công ty sản xuất biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
- Các PCT Cục QLD (để b/c);
- Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐK.

TL. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Nguyễn Huy Hùng

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÍ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÍ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU (Bổ sung các đợt)
(Đính kèm công văn số 10388 /QLD-ĐK ngày 19 tháng 07 năm 2017 của Cục Quản lý Dược)

Tên thuốc

(1)

Số giấy giấy đăng kí lưu hành thuốc

(2)

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng kí lưu hành

(3)

Tên cơ sở sản xuất thuốc

(4)

Tên nguyên liệu làm thuốc

(5)

Tiêu chuẩn của dược chất nguyên liệu

(6)

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

(7)

Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu

(8)

Tên nước sản xuất nguyên liệu

(9)

Domitral

VD-9724-09

30/05/2018

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO

Nitroglycerin Pellets

NSX

OSMOPHARM S.A

Via alle Formaci - 6930 Bedano, Switzerland

Switzerland

SaVi Trimetazidine 35MR

VD-11690-10

09/11/2017

Công ty CPDP SaVi

Trimetazidine dihydrochloride

EP 8.0

BACHEM SA, succursale de Vionnaz

Route du Simplon 22 CH-1895 Vionnaz

Switzerland

Fistazol 1%

VD-9930-10

30/12/2017

Công ty Cổ phần BV Pharma

Clotrimazol

USP 35

Halcyon Labs Pvt. Ltd

Plot No. 409, Phase - IV, G.I.D.C. Industrial Estate, Naroda, Ahmedabad - 382 330, India

India

Flabivi

VD-12130-10

30/12/2017

Công ty Cổ phần BV Pharma

Emulsion Simethicon 30%

USP 36

RioCare India Pvt. Ltd

Plot No R39, TTC Industrial area MIDC Rabale, Navi Mumbai - 400 701 Maharashtra, India

India

Bivaltax

VD-13221-10

30/12/2017

Công ty Cổ phần BV Pharma

Loratadin

USP 36

Vasudha Pharma Chem Limited - India

78/A , Vengalrao Nagar, hyderabad 500038, Telangana.

India

Jasmilid

VD-13222-10

30/12/2017

Công ty Cổ phần BV Pharma

Lidocain hydroclorid

NSX

Gufic Biosciences Limited, India

NH No 8 Near Grid, At & PO Kabilpure - 396 424 Navsari Gujarat. India

India

Jasmilid

VD-13222-10

30/12/2017

Công ty Cổ phần BV Pharma

Chrysanthemum extract

EP 8.0

Frutarom Switzeland Ltd

Rutiwisstrasse 7 Wadenswil, Switzerland CH- 8820

Switzerland

Dexamethason Kabi

VD-10615-10

26/07/2017

Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar

Dexamethason sodium Phosphat

BP 2010

Tianjin Tianyao Pharmaceuticals Co., Ltd.-China

No. 19, XINYE 9th Street, West Area of Tianjin Economic - Technological Development Area (TEDA), Tianjin

China

Glucose 20%

VD-12492-10

27/12/2017

Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar

Dextrose monohydrat

USP35

Roquette Freres - France

La Haute Loge 62136 Lestrem Cedex France

France

Glodia 10

VD-13405-10

28/12/2017

Công ty TNHH Dược phẩm GLOMED

Rosuvastatin calcium

NSX

Glenmark Pharmaceutical

Manufacturing site: Plot No. 141-143, 160-165,170-172, Chandramouli Sahakari Audyogik Vasahat, Maryadit, Pune-Hyderabad hightway Mohol 413213, Dist. Solapur, India

India

Glodia 20

VD-13406-10

28/12/2017

Công ty TNHH Dược phẩm GLOMED

Rosuvastatin calcium

NSX

Glenmark Pharmaceutical

Manufacturing site: Plot No. 141-143, 160-165,170-172, Chandramouli Sahakari Audyogik Vasahat, Maryadit, Pune-Hyderabad hightway Mohol 413213, Dist. Solapur, India

India

Glosardis 40

VD-13407-10

28/12/2017

Công ty TNHH Dược phẩm GLOMED

Telmisartan

BP 2009

Glenmark Pharmaceutical

Manufacturing site: Plot No. 141-143, 160-165,170-172, Chandramouli Sahakari Audyogik Vasahat, Maryadit, Pune-Hyderabad hightway Mohol 413213, Dist. Solapur, India

India

Glosardis 80

VD-13408-10

28/12/2017

Công ty TNHH Dược phẩm GLOMED

Telmisartan

BP 2009

Glenmark Pharmaceutical

Manufacturing site: Plot No. 141-143, 160-165,170-172, Chandramouli Sahakari Audyogik Vasahat, Maryadit, Pune-Hyderabad hightway Mohol 413213, Dist. Solapur, India

India

Gloversin 4

VD-13411-10

28/12/2017

Công ty TNHH Dược phẩm GLOMED

Perindopril erbumin

EP 5.0

Glenmark Pharmaceutical

Manufacturing site: Plot No. 141-143, 160-165,170-172, Chandramouli Sahakari Audyogik Vasahat, Maryadit, Pune-Hyderabad hightway Mohol 413213, Dist. Solapur, India

India

Gloversin 8

VD-13412-10

28/12/2017

Công ty TNHH Dược phẩm GLOMED

Perindopril erbumin

EP 5.0

Glenmark Pharmaceutical

Manufacturing site: Plot No. 141-143, 160-165,170-172, Chandramouli Sahakari Audyogik Vasahat, Maryadit, Pune-Hyderabad hightway Mohol 413213, Dist. Solapur, India

India

Hesmin

VD-13414-10

28/12/2017

Công ty TNHH Dược phẩm GLOMED

Diosmin; hesperidin

NSX

Hangzhou Viwa Co., Ltd.

4th Floor, Building 5. No.600 on 21st Avenue, Xiasha Economic and Technological Development Zone, Hangzhou 310018, Zhejiang, China

China

Lamivudin 100 glomed

VD-13415-10

28/12/2017

Công ty TNHH Dược phẩm GLOMED

Lamivudin

EP 5.0

Hetero Labs LTD

Manufacturing site: Unit IX, plot No.2, hetero infrastructure LTD.-SEZ, N.Narasapuram (Vill.), Nakkapally (Mandal), Visakhapatnam (Dist.)- 531081, A.P., India.

India

Nootryl 1200

VD-13418-10

28/12/2017

Công ty TNHH Dược phẩm GLOMED

Piracetam

EP 5.0

Jiangxi Yuehua Pharmaceutical

Manufacturing site: No.58, Changxi Road, jingdezhen, jiangxi, China

China

Nootryl 800

VD-13420-10

28/12/2017

Công ty TNHH Dược phẩm GLOMED

Piracetam

EP 5.0

Jiangxi Yuehua Pharmaceutical

Manufacturing site: No.58, Changxi Road, jingdezhen, jiangxi, China

China

Vanoran

VD-13421-10

28/12/2017

Công ty TNHH Dược phẩm GLOMED

Itraconazol Pellets 22.0%

NSX

Lee Pharma LTD

Sy no: 257& 258/1, Door no: 11-6/56-C, Opp: IDPL Factory, Moosapet, Balanagar (Post), Hyderabad - 500037, India

India

Glopotin 10

VD-13422-10

30/08/2017

Công ty TNHH Dược phẩm GLOMED

Vinpocetin

BP 2009

Linnea SA

Manufacturing site: Via Cantonale, CH-6595 Riazzino (TI), Switzerland

Switzerland

Loraar 25

VD-13417-10

03/10/2017

Công ty TNHH Dược phẩm GLOMED

Losartan potassium

USP 34

Dr. Reddy's

manufacturing site: Plot No.42,S.V.Co.op.Ind ustrial Estate, Jeedimetia, Hyderabad-500055, India

India

Calci D Glomed

VD-11034-10

18/8/17

Công ty TNHH Dược phẩm GLOMED

Calci gluconat

EP 7.5

Jiangxi Ganjiang Pharmaceutical

Shanghang, North Ji'an City, Jiangxi Province, China

China

Calci D Glomed

VD-11034-10

18/08/2017

Công ty TNHH Dược phẩm GLOMED

Vitamin D3

EP 7.0

Basf (Denmark)

P.O. Box 236, Malmparken 5, DK-2450 Ballerup, Denmark

Denmark

Typcin 500

VD-10185-10

18/08/2017

Công ty TNHH Dược phẩm GLOMED

Clarithromycin

USP 34

SM Chemical SDN.BHD

Lot 90 Sungai Petani Industrial Estate, Sungai Petani, 08000 Kedah, Malaysia

Malaysia

Metdia 500

VD-10196-10

18/08/2017

Công ty TNHH Dược phẩm GLOMED

Metformin hydroclorid

EP 8.0

Vistin Pharma

Fikkjebakkc, Stuttlidalen 4, No-3766 Sannidal, Norway

Norway

Metdia 500

VD-10197-10

18/08/2017

Công ty TNHH Dược phẩm GLOMED

Metformin hydroclorid

EP 8.0

Vistin Pharma

Fikkjebakkc, Stuttlidalen 4, No-3766 Sannidal, Norway

Norway

Paracetamol SaVi

150

VD-15434-11

06/10/2017

Công ty CPDP SaVi

Paracetamol

BP 2014

Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical Co., Ltd.

No. 368 Jianshe Street, Hengshui City, Hebei Province, 053000 P.R

China

SaViPamol 250

VD-15435-11

06/10/2017

Công ty CPDP SaVi

Paracetamol

BP 2014

Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical Co., Ltd.

No. 368 Jianshe Street, Hengshui City, Hebei Province, 053000 P.R

China

Paracetamol SaVi 80

VD-15436-11

06/10/2017

Công ty CPDP SaVi

Paracetamol

BP 2014

Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical Co., Ltd.

No. 368 Jianshe Street, Hengshui City, Hebei Province, 053000 P.R

China

SaVi Donepezil 10

VD-15442-11

06/10/2017

Công ty CPDP SaVi

Donepezil hydrochloride

USP 38

DR.REDDY'S LABORATORIES LTD.,

Plot No. 9/A, Phase- III, I.D.A., Jeedimetla, Hyderabad-500 055, Telangana

India

SaVi Donepezil 5

VD-15444-11

06/10/2017

Công ty CPDP SaVi

Donepezil hydrochloride

USP 38

Aurobindo Pharma Ltd.

Survey No. 10&13, Gaddapotharam Village-502 319 IDA-Kazipally, Jinnaram Mandal, Medak Dist

India

SaVi Quetiapine 100

VD-15446-11

06/10/2017

Công ty CPDP SaVi

Quetiapine fumarate

USP 38

NIFTY LABS PVT. LDT.

Plot Nos. 50-A,B, G&H, 64-A,B, C&D, 65-A,B, C&D, 66-A&B, 67- A&B. IDA Kondapally, Ibrahimpatnam, Krishna Dist, A.P.

India

SaVi Quetiapine 200

VD-15447-11

06/10/2017

Công ty CPDP SaVi

Quetiapine fumarate

USP 38

NIFTY LABS PVT. LDT.

Plot Nos. 50-A,B, G&H, 64-A,B, C&D, 65-A,B, C&D, 66-A&B, 67- A&B. IDA Kondapally, Ibrahimpatnam, Krishna Dist, A.P.

India

SaVi Quetiapine 25

VD-15448-11

06/10/2017

Công ty CPDP SaVi

Quetiapine fumarate

USP 38

NIFTY LABS PVT. LDT.

Plot Nos. 50-A,B, G&H, 64-A,B, C&D, 65-A,B, C&D, 66-A&B, 67- A&B. IDA Kondapally, Ibrahimpatnam, Krishna Dist, A.P.

India

SaVi Rosuvastatin 5

VD-15449-11

06/10/2017

Công ty CPDP SaVi

Rosuvastatin calcium

NSX

Optimus Drugs (P) Limited

Survey No. 239 & 240, Dothigudem (V), Pochampally (M), Nalgonda (D) - 508284, Telangana

India

COLAROSU 20

VD-15428-11

06/10/2017

Công ty CPDP SaVi

Rosuvastatin calcium

NSX

Optimus Drugs (P) Limited

Survey No. 239 & 240, Dothigudem (V), Pochampally (M), Nalgonda (D) - 508284, Telangana

India

LASTIDYL 2

VD-15430-11

06/10/2017

Công ty CPDP SaVi

Glimepiride

USP 35

RINI LIFE SCIENCE PVT, LTD

R.R Industrial Estate, Khasra No. 115/2/3, Bhawrasla, Sanwer Road, Indore - 452 015

India

LASTIDYL 4

VD-15431-11

06/10/2017

Công ty CPDP SaVi

Glimepiride

USP 35

RINI LIFE SCIENCE PVT, LTD

R.R Industrial Estate, Khasra No. 115/2/3, Bhawrasla, Sanwer Road, Indore - 452 015

India

PELEARTO 20

VD-15437-11

06/10/2017

Công ty CPDP SaVi

Atorvastatin calcium

NSX

MOREPEN LABORATORIES LIMITED

Morepen Village, Nalagarh Road, Near Baddi, Dist. Salan, (H.P) 173 205

India

Rosuvastatin SaVi 10

VD-15439-11

06/10/2017

Công ty CPDP SaVi

Rosuvastatin calcium

NSX

Optimus Drugs (P) Limited

Survey No. 239 & 240, Dothigudem (V), Pochampally (M), Nalgonda (D) - 508284, Telangana

India

RONALIPI 20

VD-15440-11

06/10/2017

Công ty CPDP SaVi

Rosuvastatin calcium

NSX

Optimus Drugs (P) Limited

Survey No. 239 & 240, Dothigudem (V), Pochampally (M), Nalgonda (D) - 508284, Telangana

India

SaVi Ranitidine 300

VD-15760-11

09/11/2017

Công ty CPDP SaVi

Ranitidin hydrochloride

USP 38

ORCHEV PHARMA PVT. LTD.

Shapar Industrial Aera, Rajkot-Gondal Highway, Veraval, Dist. Rajkot

India

SaVi 3B

VD-16030-11

30/12/2017

Công ty CPDP SaVi

Thiamine mononitrate

EP 8.0

DSM Nutritional Products GmbH

Postfach 1145 D-79 629 Grenzach- Wyhlen

Germany

SaVi 3B

VD-16030-11

30/12/2017

Công ty CPDP SaVi

Pyridoxine hydrochloride

EP 8.0

DSM Nutritional Products GmbH

Postfach 1145 D-79 629 Grenzach- Wyhlen

Germany

SaVi 3B

VD-16030-11

30/12/2017

Công ty CPDP SaVi

Cyanocobalamin

NSX

DSM Nutritional Products Ltd.

P.O. Box 2676, CH- 4002 Basel

Switzerland

SaVi Rabeprazole 20

VD-16034-11

30/12/2017

Công ty CPDP SaVi

Rabeprazole sodium

NSX

NIFTY LABS PVT. LDT.

Plot Nos. 50-A,B, G&H, 64-A,B, C&D, 65-A,B, C&D, 66-A&B, 67- A&B. IDA Kondapally, Ibrahimpatnam, Krishna Dist, A.P.

India

MASAPON

VD-13868-11

09/11/2017

Công ty CPDP SaVi

Chymotrypsin

USP 38

BEIJING GEYUANTIANR UN BIO-TECH CO., LTD

No.3 Tianfu Road, Daxing Bio- medicine Industry Park, Beijing

China

PirideSaVi 2

VD-13869-11

09/11/2017

Công ty CPDP SaVi

Glimepiride

USP 35

RINI LIFE SCIENCE PVT, LTD

R.R Industrial Estate, Khasra No. 115/2/3, Bhawrasla, Sanwer Road, Indore - 452 015

India

SaVi Esomeprazole 40

VD-14397-11

09/11/2017

Công ty CPDP SaVi

Esomeprazole magnesium

USP 34

NIFTY LABS PVT. LDT.

Plot Nos. 50-A,B, G&H, 64-A,B, C&D, 65-A,B, C&D, 66-A&B, 67- A&B. IDA Kondapally, Ibrahimpatnam, Krishna Dist, A.P.

India

SaVi Glipizide 5

VD-14402-11

09/11/2017

Công ty CPDP SaVi

Glipizide

EP 8.0

Weihai Disu Pharmaceutical Co., Ltd.

No. 55, Qilu Grand Road, Weihai Economic & Technological DevelopmentZone, Shangdong Province

China

SaVi Irbesartan 75

VD-14404-11

09/11/2017

Công ty CPDP SaVi

Irbesartan

USP 34

CTX LIFESCIENCES (P) LTD.

Block No. 251-252, Sachin Magdalla Road, GIDC-Sachin, Dist-Surat (Gujarat)

India

SaVi Losartan 50

VD-14409-11

09/11/2017

Công ty CPDP SaVi

Losartan potassium

USP 34

VASUDHA PHARMA CHEM LTD

Unit-II, Plot No.79, Jawaharlal Nehru Pharma City, Thaman (V), Paravada (M), Visakhapatnam Dist. Andhra Pradesh

India

Savi Irbesartan 150

VD-14403-11

09/11/2017

Công ty CPDP SaVi

Irbesartan

USP 34

CTX LIFESCIENCES (P) LTD.

Block No. 251-252, Sachin Magdalla Road, GIDC-Sachin, Dist-Surat (Gujarat)

India

SaVi Ivabradine 7.5

VD-14405-11

09/11/2017

Công ty CPDP SaVi

Ivabradin hydrochloride

NSX

ZHONGBAO CHEMICALS CO., LTD.

13F/E-8 Building, Westport New Territories, No.206 Zhenhua Rd, Hangzhou, 310030

China

SaVi Montelukast 10

VD-14410-11

09/11/2017

Công ty CPDP SaVi

Montelukast sodium

NSX

MOREPEN LABORATORIES LIMITED

Morepen Village, Nalagarh Road, Near Baddi, Dist. Salan, (H.P) 173 205

India

PrololSaVi 2,5

VD-14395-11

09/11/2017

Công ty CPDP SaVi

Bisoprolol fumarate

USP 38

Ipca Laboratories Limited

48 Kandivli Industrial Estate, Kandivli (West), Mumbai-400 067

India

SaVi Amlodipin 10

VD-14385-11

09/11/2017

Công ty CPDP SaVi

Amlodipine besylate

EP 7.0

Cadila Pharmaceuticals Limited,

291, G.I.D.C, Industrial Estate, Ankleshwar-393002, Gujarat

India

LoxicSaVi 7,5

VD-14415-11

09/11/2017

Công ty CPDP SaVi

Meloxicam

EP 8.0

ZHEJIANG EXCEL PHARMACEUTIC AL CO., LTD.

9 Dazha Road, Huangyan Economic Development Zone, Taizhou, Zhejiang

China

Drolenic 10

VD-14147-11

30/12/2017

Công ty Cổ phần BV Pharma

Alendronat natri

USP 38

JPN Pharma PVT.

Ltd

10/D . Matru Ashish, Nr. Balbharti School, S V Road, Kandivali (W), Mumbai 400 067, India

India

Paracetamol - BVP

VD-14626-11

30/12/2017

Công ty Cổ phần BV Pharma

Paracetamol

USP 38

Anqiu Lu'an pharmaceutical Co.Ltd

No. 35, Weixu North Road Anqui city, Shandong Province 262100. China

China

Filexi

VD-14625-11

30/12/2017

Công ty Cổ phần BV Pharma

Aceclofenac

BP 2014

Amoli Organics Ovt. Ltd

407, Dalmal house, Jamnalal Bajaj Road, nariman Point, nariman Point, Mumbai, Maharashtra 400021, India

India

Methylprednisolon-BVP

VD-13709-11

30/12/2017

Công ty Cổ phần BV Pharma

Methylprednisolon

USP 36

Tianjin Tianyao pharmaceuticals Co., Ltd

No.109 Bawei Road, Hedong District Tianjin, TNJ 300462, China

China

Polymina Kabi

VD-16080-11

21/12/2017

Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar

Dextrose monohydrat

USP 35

Roquette Freres

La Haute Loge 62136 Lestrem Cedex France

France

Polymina Kabi

VD-16080-11

21/12/2017

Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar

Riboflavin sodium phosphat

BP 2013

DSM Nutritional Products France SAS

1 Boulevard D' Alsace F - 68128 Village- Neuf France

Telephone: +33 (0) 3 89 69 69 00

France

Polymina Kabi

VD-16080-11

21/12/2017

Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar

Niacinamid

BP 2013

DSM Nutritional Products (Lonza Guangzhou Ltd)

39 Jinhui Road, Haizhu District Guangzhou 510288 P.R. China

China

Polymina Kabi

VD-16080-11

21/12/2017

Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar

Pyridoxin hydroclorid

USP 35

DSM Nutritional Products GmbH

Emil-Barell-Street 3 D-79639 Grenzach- Wyhlen Germany

Germany

LENINARTO 10

VD-16267-12

27/03/2018

Công ty CPDP SaVi

Atorvastatin calcium

NSX

MOREPEN LABORATORIES LIMITED

Morepen Village, Nalagarh Road, Near Baddi, Dist. Salan, (H.P) 173 205

India

SaVi Fluvastatin 80

VD-16270-12

27/03/2018

Công ty CPDP SaVi

Fluvastatin

NSX

BIOCON Limited

20th K.M., Hosur Road, Electronics City P.O., Bangalore 560100

India

SaVi Losartan 100

VD-16271-12

27/03/2018

Công ty CPDP SaVi

Losartan potassium

USP 36

Vasudha Pharma Chem Ltd

Unit-II, Plot No.79, Jawaharlal Nehru Pharma City, Thaman (V), Paravada (M), Visakhapatnam Dist. Andhra Pradesh

India

REGULACID

VD-17942-12

20/12/2017

Công ty CPDP SaVi

Esomeprazole magnesium dihydrat

USP 38

NIFTY LABS PVT. LDT.

Plot Nos. 50-A,B, G&H, 64-A,B, C&D, 65-A,B, C&D, 66-A&B, 67- A&B. IDA Kondapally, Ibrahimpatnam, Krishna Dist, A.P.

India

Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 5%

VD-16418-12

01/03/2018

Công ty TNHH B.Braun Việt Nam

Glucose monohydrate

EP 6

Roquette Freres

La Haute Loge, 62136 Lestrem

France

Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 5%

VD-16418-12

01/03/2018

Công ty TNHH B.Braun Việt Nam

Glucose monohydrate

EP 6

Cargill S.L.U

C/Marie Curie, 6, 08760 Martorell (Barcelona)

Spain

Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 10%

VD-16415-12

01/03/2018

Công ty TNHH B.Braun Việt Nam

Glucose monohydrate

EP 6

Cargill S.L.U

C/Marie Curie, 6, 08760 Martorell (Barcelona)

Spain

Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 20%

VD-16416-12

01/03/2018

Công ty TNHH B.Braun Việt Nam

Glucose monohydrate

EP 6

Cargill S.L.U

C/Marie Curie, 6, 08760 Martorell (Barcelona)

Spain

Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 30%

VD-16417-12

01/03/2018

Công ty TNHH B.Braun Việt Nam

Glucose monohydrate

EP 6

Cargill S.L.U

C/Marie Curie, 6, 08760 Martorell (Barcelona)

Spain

Dịch truyền tĩnh mạch Natri Clorid 0,9%

VD-16420-12

01/03/2018

Công ty TNHH B.Braun Việt Nam

Sodium Chloride

EP 6

Dominion Salt Limited

89 Totara street, Mount Maunganui, New Zealand PO Box 4249, Mount Maunganui South 3149, New Zealand

New Zealand

Dịch truyền tĩnh mạch Natri Clorid 0,9%

VD-16420-12

01/03/2018

Công ty TNHH B.Braun Việt Nam

Sodium Chloride

EP 6

Akzo Nobel Salt A/S

Hadsundvej 17, 9550 Mariager

Denmark

Dịch truyền tĩnh mạch Natri Clorid 0,9%

VD-16420-12

01/03/2018

Công ty TNHH B.Braun Việt Nam

Sodium Chloride

EP 6

Esco – European Salt company GmbH & Co. KG

Karlstrasse 80, D- 47495 Rheinberg

Germany

Dịch truyền tĩnh mạch Natri Clorid 0,9% và Glucose 5%

VD-16421-12

01/03/2018

Công ty TNHH B.Braun Việt Nam

Glucose monohydrate

EP 6

Roquette Freres

La Haute Loge, 62136 Lestrem

France

Dịch truyền tĩnh mạch Natri Clorid 0,9% và Glucose 5%

VD-16421-12

01/03/2018

Công ty TNHH B.Braun Việt Nam

Glucose monohydrate

EP 6

Cargill S.L.U

C/Marie Curie, 6, 08760 Martorell (Barcelona)

Spain

Dịch truyền tĩnh mạch Natri Clorid 0,9% và Glucose 5%

VD-16421-12

01/03/2018

Công ty TNHH B.Braun Việt Nam

Sodium Chloride

EP 6

Dominion Salt Limited

89 Totara street, Mount Maunganui, New Zealand

PO Box 4249, Mount Maunganui South 3149, New Zealand

New Zealand

Dịch truyền tĩnh mạch Natri Clorid 0,9% và Glucose 5%

VD-16421-12

01/03/2018

Công ty TNHH B.Braun Việt Nam

Sodium Chloride

EP 6

Akzo Nobel Salt A/S

Hadsundvej 17, 9550 Mariager

Denmark

Dịch truyền tĩnh mạch Natri Clorid 0,9% và Glucose 5%

VD-16421-12

01/03/2018

Công ty TNHH B.Braun Việt Nam

Sodium Chloride

EP 6

Esco – European Salt company GmbH & Co. KG

Karlstrasse 80, D- 47495 Rheinberg

Germany

Dịch truyền tĩnh mạch Natri Clorid 0,18% và Glucose 4,3%

VD-16419-12

01/03/2018

Công ty TNHH B.Braun Việt Nam

Glucose monohydrate

EP 6

Roquette Freres

La Haute Loge, 62136 Lestrem

France

Dịch truyền tĩnh mạch Natri Clorid 0,18% và Glucose 4,3%

VD-16419-12

01/03/2018

Công ty TNHH B.Braun Việt Nam

Glucose monohydrate

EP 6

Cargill S.L.U

C/Marie Curie, 6, 08760 Martorell (Barcelona)

Spain

Dịch truyền tĩnh mạch Natri Clorid 0,18% và Glucose 4,3%

VD-16419-12

01/03/2018

Công ty TNHH B.Braun Việt Nam

Sodium Chloride

EP 6

Dominion Salt Limited

89 Totara street, Mount Maunganui, New Zealand

PO Box 4249, Mount Maunganui South 3149, New Zealand

New Zealand

Dịch truyền tĩnh mạch Natri Clorid 0,18% và Glucose 4,3%

VD-16419-12

01/03/2018

Công ty TNHH B.Braun Việt Nam

Sodium Chloride

EP 6

Akzo Nobel Salt A/S

Hadsundvej 17, 9550 Mariager

Denmark

Dịch truyền tĩnh mạch Natri Clorid 0,18% và Glucose 4,3%

VD-16419-12

01/03/2018

Công ty TNHH B.Braun Việt Nam

Sodium Chloride

EP 6

Esco – European Salt company GmbH & Co. KG

Karlstrasse 80, D- 47495 Rheinberg

Germany

Dịch truyền tĩnh mạch Ringer Lactat

VD-16422-12

01/03/2018

Công ty TNHH B.Braun Việt Nam

Sodium Chloride

EP 6

Dominion Salt Limited

89 Totara street, Mount Maunganui, New Zealand

PO Box 4249, Mount Maunganui South 3149, New Zealand

New Zealand

Dịch truyền tĩnh mạch Ringer Lactat

VD-16422-12

01/03/2018

Công ty TNHH B.Braun Việt Nam

Sodium Chloride

EP 6

Akzo Nobel Salt A/S

Hadsundvej 17, 9550 Mariager

Denmark

Dịch truyền tĩnh mạch Ringer Lactat

VD-16422-12

01/03/2018

Công ty TNHH B.Braun Việt Nam

Sodium Chloride

EP 6

Esco – European Salt company GmbH & Co. KG

Karlstrasse 80, D-47495 Rheinberg

Germany

Dịch truyền tĩnh mạch Ringer Lactat

VD-16422-12

01/03/2018

Công ty TNHH B.Braun Việt Nam

Sodium lactate

USP 32

Purac Biochem BV

Arkelsedijk 46,4206 AC Gorinchem

The Netherlands

Dịch truyền tĩnh mạch Ringer Lactat

VD-16422-12

01/03/2018

Công ty TNHH B.Braun Việt Nam

Potassium chloride

EP 6

K+S KaLi GmbH

Plant Werra, Site Wintershall

In der Aue, 36266 Heringen, Werra

Germany

Dịch truyền tĩnh mạch Ringer Lactat

VD-16422-12

01/03/2018

Công ty TNHH B.Braun Việt Nam

Calcium chloride Dihydrate

EP 6

Macco Organiques, s.r.o.

Zahradní 46c, 792 01 Bruntál

Czech Republic

Dịch truyền tĩnh mạch Ringer Lactat và Glucose 5%

VD-16423-12

01/03/2018

Công ty TNHH B.Braun Việt Nam

Sodium Chloride

EP 6

Dominion Salt Limited

89 Totara street, Mount Maunganui, New Zealand

PO Box 4249, Mount Maunganui South 3149, New Zealand

New Zealand

Dịch truyền tĩnh mạch Ringer Lactat và Glucose 5%

VD-16423-12

01/03/2018

Công ty TNHH B.Braun Việt Nam

Sodium Chloride

EP 6

Akzo Nobel Salt A/S

Hadsundvej 17, 9550 Mariager

Denmark

Dịch truyền tĩnh mạch Ringer Lactat và Glucose 5%

VD-16423-12

01/03/2018

Công ty TNHH B.Braun Việt Nam

Sodium Chloride

EP 6

Esco – European Salt company GmbH & Co. KG

Karlstrasse 80, D- 47495 Rheinberg

Germany

Dịch truyền tĩnh mạch Ringer Lactat và Glucose 5%

VD-16423-12

01/03/2018

Công ty TNHH B.Braun Việt Nam

Sodium lactate

USP 32

Purac Biochem BV

Arkelsedijk 46,4206 AC Gorinchem

The Netherlands

Dịch truyền tĩnh mạch Ringer Lactat và Glucose 5%

VD-16423-12

01/03/2018

Công ty TNHH B.Braun Việt Nam

Potassium chloride

EP 6

K+S KaLi GmbH

Plant Werra, Site Wintershall

In der Aue, 36266 Heringen, Werra

Germany

Dịch truyền tĩnh mạch Ringer Lactat và Glucose 5%

VD-16423-12

01/03/2018

Công ty TNHH B.Braun Việt Nam

Calcium chloride Dihydrate

EP 6

Macco Organiques, s.r.o.

Zahradní 46c, 792 01 Bruntál

Czech Republic

Dịch truyền tĩnh mạch Ringer Lactat và Glucose 5%

VD-16423-12

01/03/2018

Công ty TNHH B.Braun Việt Nam

Glucose monohydrate

EP 6

Roquette Freres

La Haute Loge, 62136 Lestrem

France

Dịch truyền tĩnh mạch Ringer Lactat và Glucose 5%

VD-16423-12

01/03/2018

Công ty TNHH B.Braun Việt Nam

Glucose monohydrate

EP 6

Cargill S.L.U

C/Marie Curie, 6, 08760 Martorell (Barcelona)

Spain

Amogentine

VD-16300-12

14/03/2018

Công ty cổ phần dược phẩm VCP

Amoxicillin sodium + Clavulanat potasium (5:1) sterile

NSX

Sinopharm Weiqida Pharmaceutical Co., Ltd - China

Economic and Technological Development Zone, Datong, Shanxi, China

China

Vigentin

VD-16303-12

14/03/2018

Công ty cổ phần dược phẩm VCP

Amoxicillin sodium + Clavulanat potasium (5:1) sterile

NSX

Sinopharm Weiqida Pharmaceutical Co., Ltd - China

Economic and Technological Development Zone, Datong, Shanxi, China

China

Ampicilin 1g

VD-16301-12

14/03/2018

Công ty cổ phần dược phẩm VCP

Ampicilin sodium sterile

BP2010

Harbin Pharmaceutical Group Co., Ltd., General Pharm. Factory - China

No. 109 Xuefu Road Nangang Dist. Harbin; No.1Jumin Street, Xiangfang Dist. Harbin

China

Benzylpenicilin 1.000.000 I.U

VD-16302-12

14/03/2018

Công ty cổ phần dược phẩm VCP

Benzyl penicillin sodium sterile

CP2010

Harbin Pharmaceutical Group Co., Ltd., General Pharm. Factory - China/

No. 109 Xuefu Road Nangang Dist. Harbin; No.1Jumin Street, Xiangfang Dist. Harbin

China

Vicizolin

VD-16615-12

08/05/2018

Công ty cổ phần dược phẩm VCP

Cefazolin sodium sterile

USP32

Qilu Antibiotics Pharmaceutical Co., Ltd.

849 Dongjia Town, Licheng District, Jian, Shadong, China

China

Viataxim

VD-16614-12

08/05/2018

Công ty cổ phần dược phẩm VCP

Cefotaxime sodium sterile

USP32

NCPC Hebei Huamin Pharmaceutical Co, Ltd. - China

Yangzi Rd., Economic Technology Development Zone Shijiazhuang, Hebei, China.

China

Vitafxim

VD-16616-12

08/05/2018

Công ty cổ phần dược phẩm VCP

Cefotaxime sodium sterile

USP32

Reyoung Pharmaceutical Co., Ltd. - China

No. 6 , Erlangshan Road, Yiyuan County, Shandong Province, China

China

Viadacef

VD-16613-12

08/05/2018

Công ty cổ phần dược phẩm VCP

Ceftriaxone sodium sterile

USP32

Harbin Pharmaceutical Group Co., Ltd., General Pharm. Factory - China

No. 109 Xuefu Road Nangang Dist. Harbin; No.1Jumin Street, Xiangfang Dist. Harbin

China

Ampicilin 500mg

VD-16612-12

08/05/2018

Công ty cổ phần dược phẩm VCP

Ampicilin sodium sterile

BP2010

Harbin Pharmaceutical Group Co., Ltd.,

No. 109 Xuefu Road Nangang Dist. Harbin; No.1Jumin Street, Xiangfang Dist. Harbin

China

Metronizol Neo

VD-16257-12

14/03/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Neomycin sulfat

EP 6

Sichuan Long March Pharmaceutical Co.,Ltd

448 Changqing Road, Leshan Sichuan 614000, P.R.China

China

Metronizol Neo

VD-16257-12

14/03/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Neomycin sulfat

EP 6

Chemio Pharm

L.go Toscanini 1- 20122, Milano, Italy

Italy

Metronizol Neo

VD-16257-12

14/03/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Nystatin

EP 6

Antibiotice

1, Valea Lupului Street, Iasi 707410,

Romania

Metronizol Neo

VD-16257-12

14/03/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Nystatin

EP 6

Vuab Pharma A.S.

Vltavská 53, 252 63 Roztoky, Czech Republic

Czech Republic

Broncal

VD-16558-12

22/03/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Carbocystein

EP 6

Shanghai Chemspace Co., Ltd

Fls21&22 Middle longpan road, Nanjing, China

China

Broncal

VD-16558-12

22/03/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Carbocystein

EP 6

Pharmazell India P. Ltd

Plot No. B5 & B6, Mepz, Tambaram, Chennai - 600045, Tamil Nadu, India

India

Mepilori 20

VD-16566-12

22/05/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Esomeprazol (magnesi) pellets 8.5%

NSX

Nosch Labs Pvt Ltd

5-5-35/33/3,Prasanthi Nagar, IDA,Kukatpally, Hyderabad, Telangana - 500072, INDIA.

India

Mepilori 20

VD-16566-12

22/05/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Esomeprazol (magnesi) pellets 8.5%

NSX

Pellcoat Formulation

Sy. No. 13, Kucharam Village, Toopran Mandal, Medak Dist. -502336

India

Mepilori 20

VD-16566-12

22/05/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Esomeprazol (magnesi) pellets 8.5%

NSX

Hetero Labs Limited.

7-2-A2, Hetero Corporate Industrial Estates. Sanath Nagar Hyderabad – 500 018. A.P. India.

India

Mepilori 20

VD-16566-12

22/05/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Esomeprazol (magnesi) pellets 8.5%

NSX

Lee Pharma Limited

Syno: 257 & 258/1

Door No: 11 - 6/56, C-Block, Opp: IDPL Factory, Moosapet (Village), Balanagar (Post), Hyderabad - 500037 Telangana, India

India

Mepilori 40

VD-16567-12

22/05/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Esomeprazol (magnesi) pellets 8.5%

NSX

Nosch Labs Pvt Ltd

5-5-35/33/3,Prasanthi Nagar, IDA,Kukatpally, Hyderabad, Telangana - 500072, INDIA.

India

Mepilori 40

VD-16567-12

22/05/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Esomeprazol (magnesi) pellets 8.5%

NSX

Pellcoat Formulation

Sy. No. 13, Kucharam Village, Toopran Mandal, Medak Dist. -502336

India

Mepilori 40

VD-16567-12

22/05/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Esomeprazol (magnesi) pellets 8.5%

NSX

Hetero Labs Limited.

7-2-A2, Hetero Corporate Industrial Estates. Sanath Nagar Hyderabad – 500 018. A.P. India.

India

Mepilori 40

VD-16567-12

22/05/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Esomeprazol (magnesi) pellets 8.5%

NSX

Lee Pharma Limited

Syno: 257 & 258/1

Door No: 11 - 6/56, C-Block, Opp: IDPL Factory, Moosapet (Village), Balanagar (Post), Hyderabad - 500037 Telangana, India

India

NEW Ameflu Day Time

VD-16568-12

22/05/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Paracetamol

EP 6

Mallinckrodt Inc.

Raleigh Plant 8801 Capital Boulevard Raleigh, NC 27616 USA.

USA

NEW Ameflu Day Time

VD-16568-12

22/05/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Paracetamol

EP 6

Novacyl (Wuxi) pharmaceutical Co., LTD

8 Guang Shi Xi Road, Wuxi, Jiangsu, China, 214185

China

NEW Ameflu Day Time

VD-16568-12

22/05/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Guaifenesin

EP 6

Synthokem Labs

Plot No. 222 to 224 & 235 to 237, Phase- II, IDA Pashamylaram – 502319, Medak Dist., India

India

NEW Ameflu Day Time

VD-16568-12

22/05/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Guaifenesin

EP 6

Granules India Limited

15A/1, Phase III, I.D.A. Jeedimetla, Hyderabad – 500055, India

India

NEW Ameflu Day Time

VD-16568-12

22/05/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Phenylephrin HCl

EP 6

Malladi Drugs & Pharmaceuticals Limited

Plot No. 7B & 7C, SIPCOT Industrial Complex, Ranipet. Vellore Dist. Tamil Nadu. Pin – 632403, India

India

NEW Ameflu Day Time

VD-16568-12

22/05/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Phenylephrin HCl

EP 6

Divi’s Laboratories Limited.

Unit 2, Chippada village, Annavaram Post, Bheemunipatman Mandal, Visakhapatnam District, Andhara Pradesh 531 162 India

India

NEW Ameflu Day Time

VD-16568-12

22/05/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Dextromethorphan HBr

EP 6

Divi’s Laboratories Limited

Unit-1: Lingojigudem, Choutuppal, Nalgonda Dist., Andhra Pradesh - 508 252, India

India

NEW Ameflu Day Time

VD-16568-12

22/05/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Dextromethorphan HBr

EP 6

Wockhardt Limited

Plot No.138, G.I.D.C. Estate, Ankleshwar 393002, District Bharuch, Gujarat, India

India

Cromazin 100

VD-16560-12

22/05/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Azithromycin 25% granulation

NSX

Dasan Medichem Co., Ltd

# 10, Wasan-ri, Dogo-myeon, Asian- si, Chungcheongnam- do, Korea

Korea

Cromazin 100

VD-16560-12

22/05/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Azithromycin 25% granulation

NSX

Zeon-Health Industries

101, Sai Siddhi Bldg., Sector-3 H, Near Airoli Bus Depot, Airoli, Navi Mumbai-400708, India.

India

Cromazin 100

VD-16560-12

22/05/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Azithromycin 25% granulation

NSX

Precise Chemipharma Pvt. Ltd

Gut No. 215/1 & 215/2, Khatwat Phata, At. Post - Talegaon, Tal- Dindori, Dist- Nashik-422 202 Maharashtra, India

India

Hyperzeprin 10

VD-16564-12

22/03/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Benazepril HCl

USP 32/NF27

Chemo S.A. Lugano Branch

Via Maggio 1C, Lugano, Switzerland

Switzerland

Hyperzeprin 10

VD-16564-12

22/03/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Benazepril HCl

USP 32/NF27

Hetero Labs Limited

Survey No. 126, 150, 151, N.Narasapuram(v), Nakkapally(M), Visakhapatnam Dist

India

Hyperzeprin 5

VD-16565-12

22/03/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Benazepril HCl

USP 32/NF27

Chemo S.A. Lugano Branch

Via Maggio 1C, Lugano, Switzerland

Switzerland

Hyperzeprin 5

VD-16565-12

22/03/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Benazepril HCl

USP 32/NF27

Hetero Labs Limited

Survey No. 126, 150, 151, N.Narasapuram(v), Nakkapally(M), Visakhapatnam Dist

India

Opecalcium

VD-16570-12

22/03/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Calci carbonat

EP 6

American Pharmaceutical & Health Products, Inc

4025 Griffin Trail Way, Cumming, GA 30041, USA

USA

Opecalcium

VD-16570-12

22/03/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Calci carbonat

EP 6

Dr. Paul Lohmann

GmbH KG.

Hauptstrasse 2, D- 31860 Emmerthal/ Germany

Germany

Opecalcium

VD-16570-12

22/03/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Vitamin D3

EP 6

DSM Nutritional Products

No. 476 Li Bing Road, Zhangjiang Hi-Tech Park, Pudong New Area, Shanghai, 201203 P.R. China.

China

Opecalcium

VD-16570-12

22/03/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Vitamin D3

EP 6

DSM Nutritional Products Ltd

Branch Site Sisseln, Hauptstrasse 4, CH-4334 Sisseln, Switzerland

Switzerland

STAR Benko

VD-16573-12

22/03/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Benzalkonium clorid

EP 6

FeF Chemicals A/S

Københavnsvej 216 DK - 4600 Køge Denmark

Denmark

Teremazin

VD-16574-12

22/03/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Alimemazin tartrat

BP 2010

Sanofi Chimie

45 Chemin de Météline - BP 15, 04201, Sisteron Cedex, France

France

Teremazin

VD-16574-12

22/03/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Alimemazin tartrat

BP 2010

R L Fine chem

No.15, KHB Industrial Area, Yelahanka, Bangalore – 560064 (new-560106), India

India

Colocol extra

VD-16583-12

19/04/2018

Công ty CP DP Sao Kim

Paracetamol

USP 37/38

Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical Co., Ltd

Xijingming Village, Donganzhuang Township, Shenzhou County, Hengshui City, Hebei 053800, China

China

Colocol extra

VD-16583-12

19/04/2018

Công ty CP DP Sao Kim

Caffein anhydrous

USP 35

Shandong xinhua pharmaceutical Co., Ltd

1 Lutai road, Zhangdian distric, Zibo city, Shandong province, China

China

Colocol suppo 150

VD-16584-12

19/04/2018

Công ty CP DP Sao Kim

Paracetamol Ph Eur micronized

USP 36/EP 7

MALLIN CKRODT INC- USA

Raleigh Plant, 8801 Capital Boulevard Raleigh, NC 27616 USA

USA

DIFELENE (50 MG)

VD-16446-12

06/03/2018

Công ty TNHH Thai Nakorn Patana Việt Nam

Diclofenac sodium

BP 2013

Amoli Organics Pvt., Ltd

Plot No.322/4, 40 Shed Area, G.I.D.C., Vapi-396 195. Gujarat- India

India

Zentopeni CPC1

VD-18410-13

18/01/2018

Công ty cổ phần dược phẩm VCP

Benzyl penicillin sodium sterile

BP2010

CSPC Zhongnuo Pharmaceutical (SH IJIAZHUANG) Co., LTD-China

No. 47 Fengshou Road, SHIJIAZHUANG City, Hebei Province, China

China

ILASCIN

VD-18720-13

04/01/2018

Cty CP Dược Phẩm Euvipharm - Thành viên tập Đoàn F.I.T

Imipenem/Cilastatin (1:1) ( Imipenem monohydrat + Cilastatin natri + Natri bicarbonat)

USP 38

Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co., Ltd

56 Binhai Road, Jiaojiang District, Taizhou City, Zhejiang Province, People’s Republic of China.

China

EMEROP 0,5 g

VD-19339-13

09/10/2018

Cty CP Dược Phẩm Euvipharm - Thành viên tập Đoàn F.I.T

Meropenem trihydrat; natri carbonat)

USP 38

Qilu Antibiotics (Linyi) Pharmaceutical Co., Ltd

North of Huayuan road (W), Linyi County, Shandong, P.R. China

China

EMEROP 1 g

VD-19340-13

09/10/2018

Cty CP Dược Phẩm Euvipharm - Thành viên tập Đoàn F.I.T

Meropenem trihydrat; natri carbonat)

USP 38

Qilu Antibiotics (Linyi) Pharmaceutical Co., Ltd

North of Huayuan road (W), Linyi County, Shandong, P.R. China

China

ETAMET 1 g

VD-19341-13

09/10/2018

Cty CP Dược Phẩm Euvipharm - Thành viên tập Đoàn F.I.T

Cefmetazol natri

JP XVI

Yungjin Pharm

21, Wanjusandan 5- ro, Bongdong-eup, Wanju-gun, Jeollabuk-do, Korea

Korea

EXZOXIM 1 g

VD-18719-13

04/01/2018

Cty CP Dược Phẩm Euvipharm - Thành viên tập Đoàn F.I.T

Ceftizoxim natri

USP 38

Qilu Antibiotics Pharmaceutical Co., Ltd

No. 849 Dongjia town, Licheng Dist., Jinan,China

China

Becacold E

VD-18900-13

19/06/2018

Công ty cổ phần Dược Becamex

Caffein

EP 6.0 -> EP 8.0

CSPC Innovation Pharmaceutical Co., Ltd.

Fuqiang Rd, Luancheng Qu, Shijiazhuang Shi, Hebei Sheng, China, 051430

China

Ametrazol Spira

VD-19406-13

10/09/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Spiramycin

BP 2007

Henan Topfond Pharmaceutical Co,Ltd

No. 2, Guangming Road, Yicheng, Zhumadian, Henan, China

China

Ametrazol Spira

VD-19406-13

10/09/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Spiramycin

BP 2007

Wuxi Fortune Pharmaceutical Co., Ltd.

No.2 Rongyang 1st Road, Xishan Economic Zone, Wuxi City, Jiangsu Province

China

Ametrazol Spira Forte

VD-19407-13

10/09/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Spiramycin

BP 2007

Henan Topfond Pharmaceutical Co,Ltd

No. 2, Guangming Road, Yicheng, Zhumadian, Henan, China

China

Ametrazol Spira Forte

VD-19407-13

10/09/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Spiramycin

BP 2007

Wuxi Fortune Pharmaceutical Co., Ltd.

No.2 Rongyang 1st Road, Xishan Economic Zone, Wuxi City, Jiangsu Province

China

Opespira M

VD-19416-13

10/09/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Spiramycin

BP 2007

Henan Topfond Pharmaceutical Co,Ltd

No. 2, Guangming Road, Yicheng, Zhumadian, Henan, China

China

Opespira M

VD-19416-13

10/09/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Spiramycin

BP 2007

Wuxi Fortune Pharmaceutical Co., Ltd.

No.2 Rongyang 1st Road, Xishan Economic Zone, Wuxi City, Jiangsu Province

China

Opespira M Forte

VD-19417-13

10/09/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Spiramycin

BP 2007

Henan Topfond Pharmaceutical Co,Ltd

No. 2, Guangming Road, Yicheng, Zhumadian, Henan, China

China

Opespira M Forte

VD-19417-13

10/09/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Spiramycin

BP 2007

Wuxi Fortune Pharmaceutical Co., Ltd.

No.2 Rongyang 1st Road, Xishan Economic Zone, Wuxi City, Jiangsu Province

China

PARACOLD EXTRA

VD-21717-14

19/09/2019

Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar

Caffeine

DĐVN IV

CSPC Innovation Pharmaceutical Co., Ltd

36 Fuqiang Road Luancheng County Shijiazhuang, Hebei province

China

FexodineFast 180

VD-21890-14

08/12/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI

Fexofenadin hydroclorid

USP 34

GLENMARK GENERICS LTD

Địa chỉ: Plot No.141-143, 161-165, 170-172, Chandramouli Sahakari Audyogik Vasahat Maryadit, Pune-Hyderabad Highway, Monhol – 413213. Dist Solapur. Corporate Bldg.

India

SaViPamol Plus

VD-21894-14

08/12/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI

Paracetamol

DĐVN IV

ANQIU LU’AN PHARMACEUTIC AL CO., LTD.

Xiao He Ya, North Part of City, Anqiu, Shandong

China

SaViPamol Plus

VD-21894-14

08/12/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI

Paracetamol

DĐVN IV

MALLINCKROD T, INC

Raleigh Pharmaceutical Plant - 8801 Capital Boulevard Raleigh, NC27616

USA

Viprobenyl

VD-21403-14

12/08/2019

Công ty cổ phần dược phẩm VCP

Procain Benzylpenicilin sterile

CP 2005

CSPC Zhongnuo Pharmaceutical Shijiazhuang Co.,Ltd

188 Gongnong Rd, Qiaoxi Qu, Shijiazhuang Shi, Hebei Sheng, China, 050091

China

Opetradol

VD-20791-14

12/06/2019

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Paracetamol

BP 2010

Mallinckrodt

Raleigh Pharmaceutical Plant, 8801 Capital Boulevard Raleigh, NC 27616-3116 USA.

USA

Mibeproxil 300

QLĐB-430-14

20/10/2017

Công ty TNHH Liên doanh Hasan - Dermapharm

Tenofovir disoproxil fumarate

NSX

Hetero Labs Limited

Survey No. 10, I.D.A., Gaddapotharam Village, Jinnaram Mandal, Medak District, Andhra Pradesh

India

Opetradol

VD-20791-14

12/06/2019

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Paracetamol

BP 2010

Novacyl (Wuxi) pharmaceutical Co., LTD

8 Guang Shi Xi Road, Wuxi, Jiangsu, China, 214185

China

SaVi Etodolac 200

VD-23005-15

09/09/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI

Etodolac

USP 34

Zhejiang Chiral Medicine Chemicals Co., Ltd.

No. 288, South Shixin Road,Xiaoshan, Hangzhou, Zhejiang

China

SaVi

Telmisartan 40

VD-23008-15

09/09/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI

Telmisartan

BP 2010

Morepen Laboratories Limited

Morepen Village. Nalagarh Road. Near Baddi, Distt Solan, (H.P.) 173 205.

India

SaVi Urso 300

VD-23009-15

09/09/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI

Ursodeoxycholic acid

BP 2010

Suzhou Tianlu Bio- pharmaceutical Co., Ltd.

1128 YinZhong South Road, Wuzhong Economic Development Zone, Suzhou 215124

China

SaViDopril 4

VD-23011-15

09/09/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI

Perindopril Erbumin

BP 2013

AARTI INDUSTRIES LIMITED

Office: 71, Udyog Kshetra, 2rd floor, Mulund Goregaon Link road, Mulund (W), Mumbai – 400 080; Manufacturer: Unit - IV, Plot No. E-50, MIDC, Tarapur, Tal Palghar, Dist - Thane, Pin - 401 506, Maharashtra

India

Cephalexin 250mg

VD-23176-15

09/09/2020

Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar

Cephalexin monohydrate

DĐVN IV

DSM Sinochem Pharmaceuticals Spain S.A

Calle Ripolles, 2, Sta. Perpetua de Mogoda, 08130 Barcelona

Spain

Merovast 10

VD-23183-15

09/09/2020

Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar

Rosuvastatin calcium

NSX

Morepen Laboratories Limited

4th Floor, Antriksh Bhawan 22 Kasturba Gandhi Marg New Delhi - 110 001

India

Merovast 20

VD-23184-15

09/09/2020

Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar

Rosuvastatin calcium

NSX

Morepen Laboratories Limited

4th Floor, Antriksh Bhawan 22 Kasturba Gandhi Marg New Delhi - 110 001

India

Siro ho

Antituss Plus

VD-23191-15

09/09/2020

Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar

Dextromethorphan hydrobromide.

DĐVN IV

Wockhardt Limited

Plot No. 138, GIDC Estate, Ankleshwar – 393 002. Dist. Bharuch, Gujarat

India

Siro ho

Antituss Plus

VD-23191-15

09/09/2020

Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar

Chlorpheniramine maleate

DĐVN IV

Supriya Lifescince

Ltd.

A 5/2 Lote Parshuram Industrial Area, M.I.D.C., Tal- Khed Dist, Ratnagiri, 415722, Maharashtra

India

Siro ho

Antituss Plus

VD-23191-15

09/09/2020

Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar

Sodium citrate dihydrate

DĐVN IV

Weifang Ensign Industry Co. Ltd

1567, Changsheng Street, Changle, Weifang, Shandong Provine

India

Siro ho

Antituss Plus

VD-23191-15

09/09/2020

Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar

Guaifenesin (Glyceryl guaiacolat)

BP2007

Zhejiang Jianfeng Haizhou Pharmaceutical Co. Ltd

Yunxi Road 147#, Jiaojiang, Taizhou, Zhejiang

India

Cardicormekophar 2,5

VD-23801-15

17/12/2020

Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar

Bisoprolol fumarate

USP 30

Unichem Laboratories Ltd.

Plot No.99, M.I.D.C, Dhatav, Roha, Dist. Raigad – 402116

India

Paracetamol Winthrop

GC-236-15

14/04/2020

Công ty CPDP Sanofi-Synthelabo Việt Nam

Paracetamol

USP35

Anqiu Lu’an Pharmaceutical Co., Ltd.

35 Weixu North Road, Anqiu, Shandong, China

China

Sorbitol 3,3%

VD-23795-15

17/12/2020

Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar

Sorbitol

BP 2013

Roquette Freres

1, Rue De La Haute, 62136 Lestrem, France

France

Zidorapin

VD-22210-15

09/02/2020

Công ty cổ phần dược phẩm Sa Vi (Savipharm)

Lamivudine

USP 38

Shanghai Desano Chemical Pharmaceutical Co, Ltd.

No. 417, Binhai Road, Laogang Town, Pudong New Area, Shanghai 201302

China

Zidorapin

VD-22210-15

09/02/2020

Công ty cổ phần dược phẩm Sa Vi (Savipharm)

Anhydrous Nevirapine

BP 2014

Shanghai Desano Chemical Pharmaceutical Co, Ltd.

No. 417, Binhai Road, Laogang Town, Pudong New Area, Shanghai 201302

China

SaVi Acarbose 100

VD-24268-16

23/03/2021

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI

Acarbose

BP 2010

ZHONGBAO CHEMICALS CO., LTD

F13/8E Building, Westport New Terrtories,No.206 Zhenhua Road, Hangzhou, Zhejiang

China

SaVi-Atus

VD-24273-16

23/03/2021

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI

Guaifenesin

BP 2010

Delta Synthetic Co., Ltd.

15 Minsheng St., Tucheng Dist., New Taipei City 23679

Taiwan

SaVi-Atus

VD-24273-16

23/03/2021

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI

Dextromethorphan hydrobromide

DĐVN IV

Dr. Reddy’s

Plot no.9, JN Pharma City, Parawada, Visakhapatnam-531021, A.P

India.

SaVi-Atus

VD-24273-16

23/03/2021

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI

Chlorpheniramine maleate

DĐVN IV

Supriya Lifescience Ltd.

A 5/2, Lote Parshuram Industrial Area, M.I.D.C., Tal.- Khed, Dist.- Ratnagiri, 415 722, Maharashtra

India.

Ripinavir

QLĐB-539-16

23/03/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI

Lopinavir

USP 34

Hetero Labs Limited

Survey No.10, I.D.A., Gaddapotharam, Jinnaram Mandal, Medak Distric Andhra Pradesh

India

Ripinavir

QLĐB-539-16

23/03/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI

Ritonavir

USP 34

Hetero Drugs Limited

Plot No.1. Hetero Infrastructure LTD.- SEZ, N. Narasapuram (Vill.), Nakkapally (Maldal), Visakhapatnam (Dist.), - 531 081, A.P.

India

Cefotaxime 1g

VD-24410-16

23/03/2021

Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar

Cefotaxim sodium

USP 35

Harbin Pharmaceutical Group Co. Ltd

No. 109 Xuefu Road Nangang District Harbin, 150086

China

Mekoamin

VD-24952-16

15/07/2021

Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar

L - Isoleucine

BP 2007

Kyowa Hakko Bio

Co., Ltd.

1-1, Kyowa-cho, Hofu-shi, Yamaguchi, 7478522

Japan

Mekoamin

VD-24952-16

15/07/2021

Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar

L-Lysine hydrochloride

BP 2007

Kyowa Hakko Bio

Co., Ltd.

1-1, Kyowa-cho, Hofu-shi, Yamaguchi, 7478522

Japan

Mekoamin

VD-24952-16

15/07/2021

Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar

L - Tryptophan

BP 2007

Kyowa Hakko Bio

Co., Ltd.

1-1, Kyowa-cho, Hofu-shi, Yamaguchi, 7478522

Japan

Mekoamin

VD-24952-16

15/07/2021

Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar

L - Threonine

BP 2007

Kyowa Hakko Bio Co., Ltd.

1-1, Kyowa-cho, Hofu-shi, Yamaguchi, 7478522

Japan

Mekoamin

VD-24952-16

15/07/2021

Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar

L - Valine

BP 2007

Kyowa Hakko Bio Co., Ltd.

1-1, Kyowa-cho, Hofu-shi, Yamaguchi, 7478522

Japan

Mekoamin

VD-24952-16

15/07/2021

Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar

L - Phenylalanine

BP 2007

Kyowa Hakko Bio Co., Ltd.

1-1, Kyowa-cho, Hofu-shi, Yamaguchi, 7478522

Japan

Mekoamin

VD-24952-16

15/07/2021

Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar

L - Methionine

BP 2007

Kyowa Hakko Bio Co., Ltd.

1-1, Kyowa-cho, Hofu-shi, Yamaguchi, 7478522

Japan

Mekoamin

VD-24952-16

15/07/2021

Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar

L - Leucine

BP 2007

Kyowa Hakko Bio Co., Ltd.

1-1, Kyowa-cho, Hofu-shi, Yamaguchi, 7478522

Japan

Mekoamin

VD-24952-16

15/07/2021

Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar

Glycine

BP 2007

Kyowa Hakko Bio Co., Ltd.

1-1, Kyowa-cho, Hofu-shi, Yamaguchi, 7478522

Japan

Mekoamin

VD-24952-16

15/07/2021

Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar

L-Arginine hydrochloride

BP 2007

Kyowa Hakko Bio Co., Ltd.

1-1, Kyowa-cho, Hofu-shi, Yamaguchi, 7478522

Japan

Mekoamin

VD-24952-16

15/07/2021

Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar

L-Histidine hydrochloride monohydrate

BP 2007

Kyowa Hakko Bio Co., Ltd.

1-1, Kyowa-cho, Hofu-shi, Yamaguchi, 7478522

Japan

Mekoamin

VD-24952-16

15/07/2021

Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar

Xylitol

NF 25

B Food Science Co., Ltd.

24-12 Kitahama- Machi, Chita-Shi Aichi, 478-0046

Japan

SaVi Lamivudine /Tenofovir

QLĐB-558-16

05/09/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI

Lamivudine

BP 2010

Astrix laboratories

Limited

Sy. No. 10 & 42, Gaddapotharam, Kazipally Industrial Area, PIN - 502 319, Madak Dist. A. P.

India

SaVi Lamivudine /Tenofovir

QLĐB-558-16

05/09/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI

Tenofovir disoproxil fumarate

IP 2007

ZhongShuo / Beijing ZhongShuo Pharmaceutical Technology Development Co. Ltd

2 floor NPCPI (CICCC), No.16, 7 Area, Hepingli, Dongcheng District Beijing, Beijing China 100013

China

SaViPamol Day

VD-25273-16

05/09/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI

Paracetamol

DĐVN IV

Hebei Jiheng Pharmaceutical Co., Ltd.

No. 368 Jianshe street, Hengshui city Hebei

China

SaViPamol Day

VD-25273-16

05/09/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI

Dextromethorphan HBr

DĐVN IV

Dr. Reddy’s

Plot no.9, JN Pharma City, Parawada, Visakhapatnam – 531021, A.P

India

SaViPamol Day

VD-25273-16

05/09/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI

Guaifenesin

BP 2013

Granules India Limited

2nd Floor, 3rd Block, Madhapur, Hyderabad- 500 081

Ph.No: + 91 40 6676 0000, Fax: + 91 40 2311 5145

India

SaViPamol Day

VD-25273-16

05/09/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI

Phenylephrine HCl

USP 38

Chifeng Arker Pharmaceutical Technology Co., Ltd.

North Qinghe Road, Hongshan District, Chifeng 024001, Inner Mongolia

China

Cefminox

QLĐB-585-17

06/02/2019

Công ty cổ phần dược phẩm VCP

Cefminox sodium sterile

NSX

Daewoong Bio Inc

Samsung-dong gangnam-gu, Seoul, South Korea

Korea

Tiamenol

VD-26273-17

06/02/2019

Công ty CPDP Tipharco

Paracetamol, crystals powder

BP2012

Anqiu Lu'an Pharmaceutical Co., LTD

No.35 Weixu North Road, Anqiu, Shandong, China

India

Tiamenol

VD-26273-17

06/02/2019

Công ty CPDP Tipharco

Loratadine, powder

USP 34

Vasudha Pharma Chem Limited

78/A , Vengal Rao Nagar, Hyderabad- 38 Andhra Pradesh, India

India

Tiamenol

VD-26273-17

06/02/2019

Công ty CPDP Tipharco

Dextromethorphan hydrobromide, crystalline powder

USP32

Dr. Reddy's Laboratories Ltd

Plot No.9. JN Pharma City, Parawada Visakhapatnam- 531021, A.P, India

India

Cefpodoxim 100mg

VD-26262-17

06/02/2019

Công ty CPDP Tipharco

Cefpodoxime proxetil, powder

USP 38

Covalent Laboratories Private Limited.

#8-3-677/18, 2nd Floor, S.K.D. Nagar, Yellareddy Guda, Hyderabad – 500 073.A.P

India

Ambrol SK

VD-26246-17

06/02/2022

Công ty CP DP Sao Kim

Ambroxol hydroclorid

EP 7

Hangzhou Deli Chemical Co., Ltd

Rm.1115, Jingui mansion, No 387, Gudun road, Xihu district, Hangzhou

China

AMBROCO

VD-16167-11

30/12/2017

Công ty TNHH United International Pharma

Ambroxol Hydrochloride

BP 2014

Ven Petrochem & Pharma (India) PVT Ltd.

Plot No. 2903, 05, 07, 09, 10 & 2704 to 2708 G.I.D.C. Industrial Estate Sarigaon, Valsad District, India- 396155 Sarigam, Gujarat.

Italy

AMBROCO

VD-15305-11

18/08/2017

Công ty TNHH United International Pharma

Ambroxol Hydrochloride

BP 2014

Ven Petrochem & Pharma (India) PVT Ltd.

Plot No. 2903, 05, 07, 09, 10 & 2704 to 2708 G.I.D.C. Industrial Estate Sarigaon, Valsad District, India- 396155 Sarigam, Gujarat.

India

BISOLOC

VD-16169-11

30/12/2017

Công ty TNHH United International Pharma

Bisoprolol fumarate

USP 30

Unichem Laboratories Limited

Plot No. 99, MIDC Area, Dhatav-Roha, Dist-Raigad-402116, Maharashtra State

India

BISOLOC

VD-16168-11

30/12/2017

Công ty TNHH United International Pharma

Bisoprolol fumarate

USP 30

Unichem Laboratories Limited

Plot No. 99, MIDC Area, Dhatav-Roha, Dist-Raigad-402116, Maharashtra State

India

COMBIZAR

VD-16170-11

30/12/2017

Công ty TNHH United International Pharma

Losartan Potassium

NSX

Cipla Ltd.

Plot No D-27, MIDC, Industrial Area, Kurkumbh, Taluka-Daund, Dist. Pun-413 802, Maharashtra State

India

COMBIZAR

VD-16170-11

30/12/2017

Công ty TNHH United International Pharma

Hydrochlorothiazide

BP 2007

Suzhou Lixin Pharmaceutical Co., Ltd.

No.21, Tangxi Road, Suzhou New District, 215151, P.R.

China

ENERVON

VD-15958-11

28/11/2017

Công ty TNHH United International Pharma

Ascorbic Acid DC 90

NSX

DSM Nutritional Products

253 Macks Island Drive Belvidere New Jersey 07823

USA

ENERVON

VD-15958-11

28/11/2017

Công ty TNHH United International Pharma

Thiamine mononitrate (97-98%) DC

NSX

Huazhong Pharmaceutical Co., Ltd.

No 71 West Chunuyan Road, Xiangyang City, Hubei Province

China

ENERVON

VD-15958-11

28/11/2017

Công ty TNHH United International Pharma

Riboflavin

USP 30

BASF Company

57, Oehang 4-gil, Gunsan-si, Jeollabuk-do, Republic of Korea

Korea

ENERVON

VD-15958-11

28/11/2017

Công ty TNHH United International Pharma

Riboflavin

USP 30

DSM Nutritional Products

Emil-Barell-Str. 3 D- 79639 Grenzach- Wyhlen

Germany

ENERVON

VD-15958-11

28/11/2017

Công ty TNHH United International Pharma

Niacinamide

USP 30

DSM Lonza Guangzhou Nansha Ltd.

68, Huangge Dadaobei, Nansha District, China - 511 455 Guangzhou, Guangdong Province

China

ENERVON

VD-15958-11

28/11/2017

Công ty TNHH United International Pharma

Niacinamide

USP 30

Second Pharma

Fine Chemical Zone, Hangzhou Gulf, Shangyu City, Zhejiang Province

Germany

ENERVON

VD-15958-11

28/11/2017

Công ty TNHH United International Pharma

Calcium pantothenate

USP 30

BASF

Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen

Japan

ENERVON

VD-15958-11

28/11/2017

Công ty TNHH United International Pharma

Calcium pantothenate

USP 30

Daichi Fine Chemical Co. Ltd.

530, Chokeiji, Takaoka, Toyama 933-8511

Germany

ENERVON

VD-15958-11

28/11/2017

Công ty TNHH United International Pharma

Pyridoxine HCl

USP 30

DSM Nutritional Products

Emil-Barell-Str. 3 D- 79639 Grenzach- Wyhlen

China

ENERVON

VD-15958-11

28/11/2017

Công ty TNHH United International Pharma

Vitamin B12 0.1% grind with mannitol

NSX

United International Pharma Co., Ltd.

No.16, Street No.7, VSIP II, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province

Germany

E-ZINC

VD-15307-11

18/08/2017

Công ty TNHH United International Pharma

Zinc sulphate monohydrate

USP 32

Merck KGAA

Frankfurter, Strabe 250-64293 Darmstadt, Postfach- 64271, Darmstadt

India

LIFEZAR

VD-16171-11

30/12/2017

Công ty TNHH United International Pharma

Losartan Potassium

NSX

Cipla Ltd.

Plot No D-27, MIDC, Industrial Area, Kurkumbh, Taluka-Daund, Dist. Pun-413 802, Maharashtra State

USA

NEW DIATABS Tablets

VD-16172-11

30/12/2017

Công ty TNHH United International Pharma

Activated attapulgite

BP 2014

BASF

1101 North Madison Street, Quincy, Florida 32352

India

PEROSU

VD-16173-11

30/12/2017

Công ty TNHH United International Pharma

Rosuvastatin Calcium

NSX

Glenmark Pharmaceuticals Ltd.

Plot No. 3109/C , GIDC Estate, Ankleshwar, Gujarat 393002

India

PEROSU

VD-16174-11

30/12/2017

Công ty TNHH United International Pharma

Rosuvastatin Calcium

NSX

Glenmark Pharmaceuticals Ltd.

Plot No. 3109/C , GIDC Estate, Ankleshwar, Gujarat 393002

India

VASCAM Tablets

VD-16175-11

30/12/2017

Công ty TNHH United International Pharma

Amlodipine Besilate

EP 8.0

Unichem

Plot No. 99, MIDC Area, Dhatav-Roha, Dist-Raigad-402116, Maharashtra State

China

CLAZIC SR

VD-16447-12

14/03/2018

Công ty TNHH United International Pharma

Gliclazide

BP 2014

Ningbo Double Sun Pharmaceutical Coompany

No. 5 Nanhai Road, Dagang Industrial Dist, Beilun Ningbo, Zhejiang

China

CLAZIC SR

VD-16447-12

14/03/2018

Công ty TNHH United International Pharma

Gliclazide

BP 2014

Shandong Keyuan Pharmaceutical Co., Ltd.

Keyuan Street, Shandong Shanghe Economic Development Zone, China 251-601, Jinan City, Shandong, P.R.

India

ENERVON

VD-15958-12

28/11/2017

Công ty TNHH United International Pharma

Niacinamide

USP 30

DSM Nutritional Products

39 Jinhui Road, Haizhu District, China 510288- Guangzhou

China

Adrenoxyl

VD-24262-16

23/03/2021

Công ty CPDP Sanofi-Synthelabo Việt Nam

Carbazochrome

JP1997

Medinex Laboratories PVT. LTD

Plot No.2 &3, Survey No.277/1, Village: Ukharla, Dist.: Bhavnagar, Guarat, India.

India

PANADOL CẢM CÚM

VD-16582-12

04/04/2018

Công ty CPDP Sanofi Synthelabo Việt Nam

Panadol Cold and Flu Blend Bulk ( Paracetamol + Caffeine + Phenylephrine hydrochloride)

NSX

GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd.

Knockbrack, Dungarvan, Co. Waterford, Ireland

Ireland