BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC THÚ Y
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1040/TY-KD
V/v: Kiểm dịch, thu phí kiểm dịch trứng gia cầm tiêu thụ trong nước.

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Chi cục Thú y các tỉnh, thành phố trực thuộc TW ;
- Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trứng gia cầm;

Theo thông tin từ ông Nguyễn ThanhSơn (Phó cục trưởng Cục Chăn nuôi) phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác 6tháng đầu năm 2012 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm vào ngày 29/6/2012,đồng thời trong những ngày vừa qua một số thông tin đại chúng (báo viết, mạngInternet,...) đã đưa tin từ ông Nguyễn Thanh Sơn liên quan đến việc thu phíkiểm dịch trứng gia cầm của các cơ quan thú y địa phương: Một quả trng từ trang trại đến tay người tiêu dùng thu tới 5 lần phí kiểm dịch vàmi lần thu phí với mức khoảng 50 đồng/01 quảtrng. Bộtrưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã yêu cầu Cục Thú y phải làm rõvà chấn chỉnh ngay việc thu phí không đúng quy định. Về vấnđề này Cục Thú y có ý kiến như sau:

1. Đnghị SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngchỉ đạo Chi cục Thú y:

- Chỉ thực hiện việc kiểm dịch trứnggia cầm và thu phí kiểm dịch 01 lần tại nơi xuất phát, với mức thuphí theo đúng quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của BộTài chính (đối với trứng thương phẩm: 4,5 đồng/01 quả; đối với trứng giống,trứng đã ấp: 5,5 đồng/01 quả).

- Hướng dẫn cho các cơ sở thu gom,chế biến và phân phối trứng gia cầm về các yêu cầu vệ sinh thú y, an toàn thựcphẩm trong quá trình sản xuất, kinh doanh; có sổ ghi chép nguồn gốc trứng giacầm, lưu trữ hồ sơ kiểm dịch,... để truy xuất nguồn gốc trứng gia cầm khi pháthiện có mầm bệnh, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phm;đồng thời tránh việc thực hiện kiểm dịch, thu phí kiểm dịch trứng gia cầm nhiềulần.

- Các Trạm, chốt kiểm dịch động vậtđầu mối giao thông: Chỉ thực hiện việc kim tra giấy chứngnhận kiểm dịch, nếu thấy có nghi ngờ về việc vận chuyển trứng không đảm bảo cácyêu cầu theo quy định thì mới kiểm tra thực trạng lô hàng và xử phạt theo quyđịnh; không được thu phí kiểm dịch tại các trạm, chốt kiểm dịch động vật.

- Xử lý nghiêm khắc kiểm dịch viênđộng vật thực hiện sai quy định về công tác kiểm dịch, thuphí kiểm dịch nhiều lần, gây nhũng nhiễu và phiền hà cho các doanh nghiệp sảnxuất, kinh doanh trứng gia cầm.

2. Đnghị cácdoanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trứng gia cầm: Nếu phát hiện thy kim dịch viên động vật thực hiện việc kiểm dịchkhông đúng theo quy định, thu phí kiểm dịch nhiều lần, gây nhũng nhiễu và phiềnhà cho các doanh nghiệp trong việc sản xuất, kinh doanh trứng gia cầm thì gửingay văn bản về Cục Thú y (theo địa chỉ : Phòng Kiểm dịch động vật, Cục Thú y ;số 15/78 đường Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội; Fax: 043.6290147; điệnthoại: 043.8687151).

Trong quá trình thực hiện, nếu cóvướng mắc gì đề nghị các đơn vị gửi văn bản về Cục Thú y để phối hợp, xử lý kịpthời.


Nơi nhận:
- Như trên (để b/c);
- Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Bộ trưng Cao Đức Phát (để b/c);
- Thứ trưng Diệp Kỉnh Tần (để b/c);
- Vụ Tài chính, Thanh tra Bộ;
- Các đơn vị thuộc Cục Thú y; - Lưu VT, KD.

Q. CỤC TRƯỞNG
Hoàng Văn Năm