Công văn

CÔNG VĂN

CỦA VĂNPHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 1043/VPCP-KTTH
NGÀY 28 THÁNG 02 NĂM 2002 VỀ VIỆC MỞ CÁC ĐIỂM
THÔNG QUAN HÀNG HOÁ VỚI CÁC NƯỚC GIÁP BIÊN

Kính gửi:

- Các Bộ: Thương mại, Ngoạigiao,

Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn

- Tổng cục Hải quan,

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh:Quảnh Ninh, Hà Giang, Lào Cai,

Lạng Sơn, Cao Bằng, Lai Châu,Sơn La, Thanh Hoá, Nghệ An,

Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị,Thừa Thiên Huế, Gia Lai,

Kon Tum, Tây Ninh, Đăk Lắk, AnGiang, Kiên Giang, Bình Phước

Xét báo cáo của BộThương mại tại Công văn số 561 TM/CATBD ngày 08 tháng 02 năm 2002, về việc mởcác điểm thông quan hàng hoá với các nước có chung đường biên giới theo Quyếtđịnh số 908/QĐ-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2001, Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm thaymặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Thương mại, Bộ Quốcphòng, Tổng cục Hải quan và Uỷ ban nhân dân các tỉnh vùng giáp biên giới vớicác nước: Trung Quốc, Lào và Cămpuchia tiến hành khảo sát các điều kiện cụ thểđể trao đổi với các nước về việc mở và nâng cấp các cửa khẩu địa phương (hoặccửa khẩu phụ) thành các cửa khẩu quốc gia, quốc tế (hoặc cửa khẩu chính) nhằmđáp ứng yêu cầu buôn bán, trao đổi hàng hoá giữa ta và các nước; báo cáo Thủtướng Chính phủ kết quả cụ thể.

2. Trước mắt, Bộ Thương mại hướng dẫn Uỷ ban nhân dân cáctỉnh vùng giáp biên với Lào và Cămpuchia thoả thuận chính thức với chính quyềncấp tỉnh phía bạn về việc hai Bên chophép làm thủ tục hàng hoá xuất nhập khẩu theo hợp đồng thương mại qua những cửakhẩu địa phương (hoặc cửa khẩu phụ) xét thấy có đủ điều kiện và thuận lợi; đồngthời xây dựng nguyên tắc quản lý theo hướng giao cho Uỷ ban nhân dân các tỉnhđiều hành hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu này, báo cáo Thủ tướngChính phủ xem xét, quyết định trong tháng 3 năm 2002.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo các cơ quan Uỷ ban nhândân các tỉnh liên quan biết, thực hiện.