Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 10479 TC-TCT NGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 2001 VỀ VIỆC THUẾ THU NHẬP DOANHNGHIỆP KINH DOANH
XỔ SỐ KIẾN THIẾT

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương,

Thực hiện Luật thuếgiá trị gia tăng (GTGT) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT, hoạtđộng kinh doanh xổ số kiến thiết (XSKT) chịu thuế GTGT với thuế suất 20%, sốthuế GTGT phải nộp thấp hơn thuế doanh thu trước đây nên nhiều Công ty XSKT saukhi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế TNDN bổ sung theo quy địnhvẫn còn khoản thu nhập rất lớn. Hoạt động kinh doanh XSKT thuộc loại hình kinhdoanh đặc thù, độc quyền của Nhà nước, nhu cầu về vốn không lớn.

Trong khi chờ nghiêncứu, trình Quốc hội sửa đổi Luật thuế GTGT và Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, đểhuy động nguồn thu cho ngân sách nhà nước (NSNN), bảo đảm các nhu cầu chi theomục tiêu, Bộ Tài chính hướng dẫn các Công ty XSKT nộp tiếp vào NSNN phần chênhlệch do nộp thuế GTGT thấp hơn thuế doanh thu trước đây như sau:

1. Tất cả các Công ty XSKT, sau khi đã nộp thuế TNDN và thuếTNDN bổ sung theo Luật thuế TNDN, nếu số thu nhập còn lại do thuế GTGT nộp thấpso với thuế doanh thu vẫn còn lớn thì phải nộp tiếp vàp NSNN theo tỷ lệ (%)tính trên phần thu nhập còn lại đã được quy định tại Thông tư số 18/1999/TT-BTC ngày 6/2/1999 của Bộ Tài chính: "Hướng dẫn cách tính để thực hiện khoảnthu thêm do nộp thuế GTGT thấp hơn nộp thuế doanh thu trước đây đối với cáccông ty xổ số kiến thiết".

2. Việc thực hiện nộp phần thu nhập còn lại quy định tạiđiểm 1 trên đây thực hiện kể từ ngày 01/01/2001 cho đến khi có quy định khácthay thế. Trong thời gian áp dụng chế độ thu nộp này, nếu Công ty XSKT có nhucầu đầu tư phát triển kinh doanh, nhưng thiếu vốn đầu tư thì lập dự án đầu tư,trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố xét duyệt để cấp lại cho đơn vị tối đabằng số thuế đã nộp NSNN theo hướng dẫn tại Công văn này.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Tài chính- Vật giá, Cục Thuế và Công ty XSKT địa phương thực hiện thu, nộp kịp thời sốthu nhập còn lại nêu trên vào NSNN. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắcđề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan phản ảnhkịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu hướng dẫn bổ sung.