BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 105/BXD-KTQH
V/v: quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Phước Đông – Bời Lời – huyện Gò Dầu, Trảng Bảng, tỉnh Tây Ninh

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tại Tờ trìnhsố 4378/TTr-UBND ngày 25/12/2008 về thoả thuận quy hoạch chi tiết xây dựng tỷlệ 1/2000 Khu công nghiệp thuộc Khu liên hợp Công nghiệp - đô thị – dịch vụPhước Đông – Bời Lời – huyện Gò Dầu, Trảng Bàng – tỉnh Tây Ninh, Bộ Xây dựng cóý kiến như sau:

1/ Về chủ trương: khu công nghiệp thuộc Khu liên hợp Côngnghiệp - đô thị – dịch vụ Phước Đông – Bời Lời, tỉnh Tây Ninh đã được Thủ tướngChính phủ đồng ý về chủ trương tại Công văn số 595/TTg-KTN ngày 23/04/2008 vềviệc điều chỉnh, bổ sung các khu công nghiệp tỉnh Tây Ninh vào Quy hoạch pháttriển các khu công nghiệp Việt Nam;

2/ Thống nhất về cơ bản với nội dung Quy hoạch chi tiết khucông nghiệp Phước Đông – Bời Lời về phạm vi nghiên cứu, quy mô (2190 ha), cơcấu sử dụng đất (đất xây dựng nhà máy xí nghiệp chiếm 64,72%; đất kho bãi vàcảng ICD chiếm 4,85%; đất xây dựng công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật chiếm1,48%; đất trung tâm điều hành dịch vụ chiếm 2,3%; đất cây xanh mặt nước chiếm14,81%; đất giao thông chiếm 11,84%), phân khu chức năng, các giải pháp quyhoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật gồm giao thông, chuẩn bị kỹ thuật đất xâydựng, thoát nước mưa, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc, thoát nước thải vàvệ sinh môi trường;

Về quy định đối với lô đất xây dựng xí nghiệp: mật độ xâydựng tối đa ≤70%, hệ số sử dụng đất tối đa ≤2,1 lần; đối với khu vực dành đểxây dựng các công trình điều hành và dịch vụ công cộng: mật độ xây dựng 40 %,tầng cao trung bình 3 tầng và hệ số sử dụng đất 1,2 lần. Trong từng lô đất,dành từ 15 – 20% quỹ đất trồng cây xanh và sân vườn.

3/ Một số điểm cần lưu ý:

a/ Trong quá trình lập dự án đầu tư và kinh doanh hạ tầng kỹthuật khu công nghiệp, cần bổ sung giải pháp thiết kế nút giao thông giữa tuyếnđường tỉnh lộ 782 và 789 với đường trục chính khu công nghiệp;

b/ Bổ sung văn bản thoả thuận của cơ quan Nhà nước có thẩmquyền về nguồn nước cấp cho khu công nghiệp;

c/ Vị trí khu công nghiệp gần khu đô thị, dịch vụ và kênhĐông , nên việc kiểm soát chất thải gây ô nhiễm cần tiến hành chặt chẽ, đặcbiệt là việc xử lý nước thải phải đảm bảo tiêu chuẩn loại A trước khi xả rarạch Cầu Ngang, Cầu Đúc và suối Bà Tươi;

d/ Điều chỉnh mở rộng hành lang cây xanh cách ly khu côngnghiệp với khu dân cư đô thị;

e/ Bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch chi tiết khu côngnghiệp Phước Đông – Bời Lời theo Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 củaBộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lýquy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế.

g/ Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh chỉ đạo nghiên cứuĐiều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Tây Ninh để làm cơ sở xác định các khucông nghiệp tập trung dự kiến hình thành gắn với cơ cấu quy hoạch xây dựng cácđô thị, kết cấu hạ tầng khung; đồng thời có biện pháp bảo vệ môi trường phù hợpđối với các vùng sinh thái (sông Vàm Cỏ Đông, kênh Đông, hồ Dầu Tiếng ...), cógiải pháp dành hành lang cây xanh dọc theo các trục giao thông quốc gia, đảmbảo sự kết nối với hạ tầng vùng thành phố Hồ Chí Minh;

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng làm cơ sở để Ủy ban nhândân tỉnh Tây Ninh xem xét, phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu công nghiệp PhướcĐông – Bời Lời theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:
- Như trên
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Giao thông Vận tải
- Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Sở Xây dựng, Ban QL các KCN Tây Ninh
- Công ty Đầu tư Sài Gòn VRG
- Công ty TNHH Tư vấn Hyder & ACLA và
Công ty TNHH Đầu tư và TVXD Phú An Thành
- Lưu VP, Vụ KTQH

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGTrần Ngọc Chính