BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1051/QLD-PCD

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2006

V/v:Diễn biến tình hình giá thuốc
năm 2005 và một số giải pháp
quản lý giá thuốc năm 2006.


kính gửi: Tổng biêntập các báo
Tổng giám đốc/giám đốc các đài phátthanh/truyền hình

Trong năm 2005, được chỉtrực tiếp của Chính phủ, Bộ y tế vàđược sưu phối hợp chặt chẽcủa các Bộ, ngành có liên quan, Cục Quản lýDược Việt Nam đã triển khai nhiều giảipháp nhằm đảm bảo cung cấp đủthuốc có chất lượng đáo ứng nhu cầusử dụng thuốc của nhân dân và góp phần bìnhổn thị trường thuốc. Với mục đích cungcấp các thông tin tới cáo Báo đài về diễnbiến tình hình giá thuốc cũng như kết quảthực hiện các giải pháp góp phần bình ổnthị trường thuốc trong năm 2005 và mộtsố giải pháp sẽ triển khai trong năm 2006để tiếp tục duy trì sự ổn địnhthị trường thuốc nhằm phuc vụ cho việcđưa tin chính xác và kịp thời, Cục Quản lýDược Việt nam xin trao đổi với cácĐồng chí Tổng Biên tập như sau:

I. DIỄN BIẾN GIÁ NHẬP KHẨUDƯỢC PHẨM NĂM 2005

1. Diễn biến giá thuốc qua thực tếkhảo sát thị trường thuốc 06 tháng cuốinăm 2005

Qua tổng hợp 1801 mặt hàng kinh doanh của 237nhà sản xuất cho thấy:

Số mặt hàng tăng giá nhập khẩu CIF: 42mặt hàng với tỉ lệ tăng giá trung bình là 11.90%.

Số mặt hàng tăng giá bán buôn: 50 mặt hàngvới tỉ lệ tăng giá trung bình là 9.40%.

Số mặt hàng giảm giá CIF: 48 mặt hàng vớitỉ lệ giảm giá trung bình là 6.35%.

Số mặt hàng giảm giá bán buôn: 40 mặt hàngvới tỉ lệ giảm giá trung bình là 12,94%.

Số mặt hàng ổn định giá chiếm: 1654mặt hàng, chiếm 91,84% mặt hàng khảo sát.

Lý do tăng giá chủ yếu do: Tỷ giá đồngngoại tệ tăng

Lý do giảm giá chủ yếu do:

Thuế nhập khẩu giảm.

Một số công ty đang thực hiệnchính sách chiết khấu, cụ thể khi mua vớisố lượng lớn hoặc thanh toán bằng tiềnmặt ngay sau khi mua hàng, khách hàng sẽ đượcchiết khấu một tỷ lệ % nhấtđịnh.

Các Công ty áp dụng chiếnlược cạnh tranh: “chất lượng tăng, giáthành hạ”.

2. Diễn biến giá thuốc qua thống kê củaBộ Thương mại

Qua thống kê các số liệu của Tạp chíthương mại - Bộ Thương Mại, diễnbiến tình hình giá thuốc nhập khẩu năm 2005như sau:

Trongtổng số 338 mặt hàng thành phẩm tham khảo:

19 mặt hàng giảm giá, chiếm 5,62%, trong đó:

Nhómthuốc Vitamine: 4 mặt hàng tham khảo chiếm 1,18%

Nhómthuốc Kháng sinh: 9 mặt hàng tham khảo, chiếm 2,26%

Nhómthuốc tim mạch: 4 mặt hàng tham khảo, chiếm 1,18%

Nhómthuốc tiêu hoá: 2 mặt hàng tham khảo, chiếm 0,59%

19 mặt hàng tăng giá %, chiếm 5,62%, trong đó:

Nhómthuốc Vitamine: 6 mặt hàng tham khảo chiếm 1,77%

Nhómthuốc Kháng sinh: 7 mặt hàng tham khảo, chiếm 2,07%

Nhómthuốc tim mạch: 2 mặt hàng tham khảo, chiếm 0,59%

Nhómthuốc tiêu hoá: 2 mặt hàng tham khảo, chiếm 0,59%

Ghi chú : Xem phụ lục 1

Diễn biến Chỉ số giá củamột số nhóm mặt hàng năm 2005 so với Chỉsố giá tháng 12/2004 (Nguồn: Tổng Cục Thống Kê)

Tỷ lệ tăng Chỉ số giá CPI vàChỉ số giá nhóm hàng Dược phẩm, y tế qua cácnăm 2004 và 2005

3. Đánh giá chung về tình hình giá thuốc trong năm2005 so với giá cả của một số nhóm mặt hàng

Qua báo cáo thống kê thực tế tình hình giá thuốctrên thị trường và giá CIF nhập khẩu theothống kê của Bộ thương mại, có thểnhận định về tình hình giá thuốc trong năm2005 như sau:

Thị trường thuốc Việt Nam trong cảnăm 2005 ổn định, cung đáp ứng đủcầu, chất lượng thuốc ngày đượctăng lên, giá cả ổn định, có một sốmặt hàng tăng giá đồng thời cũng có mộtsố mặt hàng giảm giá. Đối với nhữngmặt hàng thuốc chủ yếu sử dụng trongbệnh viện đã được cung cấp thông quađấu thầu trong thời gian dài 6 tháng, 12 tháng. Không cósự biến động về giá đối vớinhiều chủng loại thuốc hiếm trên thịtrường.

Số lượng các mặt hàng giảm giá và mặthàng tăng giá là tương đương nhau. Tỷlệ giảm giá và tỷ lệ tăng giá cũngtương đương nhau.

Tỷ lệ tăng giá của nhóm hàng dượcphẩm thấp hơn so với tỷ lệ tăng giácủa nhóm hàng khác như lương thực, thựcphẩm. (Dược phẩm: 4,9%; Lương thực:7,8%; Thực phẩm: 11,2%).

II. VỀ VẤN ĐẾDỰ KIẾN ĐIỀU CHỈNH GIÁ THUỐC CỦAMỘT SỐ CÔNG TY

1. Số công ty dự kiến điều chỉnh giáđầu năm 2006

Qua tổng hợp số lượng các Công ty kinhdoanh dược phẩm có công văn thống báo dựkiến điều chỉnh tăng giá thuốc vàođầu năm 2006 như sau:

Số công ty đề nghị tăng giá: 04. Các công tydự kiến tăng giá đều là các Nhà sảnxuất dược phẩm nước ngoài và của Côngty DP liên doanh nước ngoài

Số mặt hàng đề nghị tăng giá: 28. Cácmặt hàng dự kiến điều chỉnh tăng giáđều là thuốc thành phẩm.

Tỷ lệ tăng trung bình từ 3 - 5%

Ghi chú:

Trong các ngày gần đây, một số báochí có đưa tin: “…Trong số 175 doanh nghiệpdược ở Việt Nam, có 58 doanh nghiệp đạttiêu chuẩn GMP thì tất cả đều đềnghị tăng giá thuốc…”

Cục Quản lý Dược Việt Nam xin khẳng định rằng:

Cho tới nay, Cục Dược chỉmới nhân được công văn chính thức của 4doanh nghiệp xin điều chỉnh giá thuốc, trongđó có 1 công ty liên doanh (Sanofi Aventis). Ngoài ra, chưa có mộtcông ty/XN đạt GMP nào xin tăng giá.

Thông tin 58 doanh nghiệp đạt GMPđều xin tăng giá là không có căn cứ.

Các Công ty XN Dược đăng ký xinlưu hành các mặt hàng mới và kê khai giá mới trêncơ sở xây dựng cơ cấu giá thành hợp lý theođúng quy định là quyền hợp pháp của doanhnghiệp theo quy định của Luật Dược,Pháp lệnh về giá và các quy định pháp luật có liênquan.

2. Các lý do đề nghị tăng giá

Về phí các Công ty dược phẩm, việcđề nghị điều chỉnh giá tập trung vàomột số nguyên nhân chủ yếu sau:

2.1. Do giá nguyên liệu đầu vào tăngcao

Qua thống kê giá nhập khẩu nguyên liệu sảnxuất thuốc trong Tạp chí Thông Thương mại -Bộ Thương mại cho thấy giá nhập khẩumột số loại nguyên liệu trên thế giớităng trong thời gian qua, một số ví dụ cụthể như sau:

Nguyên liệu Ciprofloxacin, giá CIF tăng từ 19.0 USD/kgvào tháng 3/2005 lên 35.0 USD.kg vào tháng 9/2005. Tỷ lệ tăng84,21%

Nguyên liệu Lincomycin, giá CIF tăng từ 25.2 USD/kg vàotháng 3/2005 lên 32.7 USD.kg vào tháng 9/2005. Tỷ lệ tăng29,76%

Nguyên liệu Prednisolone, giá CIF tăng từ 415.0 USD/kgvào tháng 3/2005 lên 450.0 USD.kg vào tháng 9/2005. Tỷ lệ tăng8,43%

2.2. Tăng giá nhiên liệu phục vụsản xuất, vận chuyển

Trong năm 2005, do biến động của giádầu thô trên Thế giới, giá xăng dầu trongnước cũng đã phải điều chỉnhtăng 3 lần, và điều chỉnh giảm 01 lần,tỷ lệ giảm cũng rất thấp so vớitỷ lệ tăng, cụ thể như sau:

Thời điểm

Giá (VND/L)

A92

A90

A83

Diezel

Dầu hỏa

29/3/2005

8000

7800

7600

5500

4900

03/07/2005

8800

8600

8400

6500

6500

17/8/2005

10000

9800

9600

7500

7500

Hiện nay

9500

9000

7500

Giảm 500đ/L

Công văn 1051/QLD-PCD diễn biến tình hình giá thuốc năm 2005 và giải pháp quản lý giá thuốc năm 2006

Giá xăng dầu biến động đã ảnhhưởng trực tiếp tới giá thành sản phẩmdo tác động đến chi phí sản xuất và chi phívận chuyển. Đối với chi phí vậnchuyển, theo thống kê của Tổng Cục thốngkê, năm 2005 Chỉ số giá của nhóm hàng Phươngtiện đi lại tăng 9,1%.

2.3. Do sự biến động củađồng ngoại tệ năm 2005

Trong năm 2005, qua số liệu thống kê chothấy tỷ giá đồng USD đã bị mất giákhoảng 1% và đặc biệt đã mất giá so vớiđồng EUR.

Thời điểm

USD

EUR

USD/EUR

Tỉ giá/VND

Tỉ giá/VND

1/2005

15778

21604.5

1.36928

2/2005

15797

20740.64

1.312948

3/2005

15809

21014.02

1.329244

4/2005

15818

20623.41

1.303794

5/2005

15833

20563.34

1.298765

6/2005

15857

19642.23

1.23871

7/2005

15860

19294.95

1.216579

8/2005

15880

19391.17

1.221106

9/2005

15884

19706.03

1.240621

10/2005

15894

19237.19

1.210343

11/2005

15905

19167.31

1.205112

12/2005

15905

18864

1.186042

Công văn 1051/QLD-PCD diễn biến tình hình giá thuốc năm 2005 và giải pháp quản lý giá thuốc năm 2006

Công văn 1051/QLD-PCD diễn biến tình hình giá thuốc năm 2005 và giải pháp quản lý giá thuốc năm 2006

Việc biến động của tỷ giáđồng ngoại tệ đã có ảnh hưởngđến việc nhập khẩu nguyên liệu và cácthuốc thành phầm nước nước ngoài.

2.4. Do đầu tư nâng cấp nhàxưởng sản xuất, cải tiến kỹthuật

Theo lộ trình của Bộ Y tế, các Nhà máy sảnxuất đã tiến đầu tư nâng cấp nhà máysản xuất đạt tiêu chuất chấtlượng GMP của Tổ chức Y tế Thếgiới, bên cạnh đó việc nâng cao chấtlượng sản phẩm thông qua việc tiến hànhthử nghiệm tương đương sinh học,sinh khả dụng của thuốc cũng có ảnhhưởng đến giá thành của thuốc.

III. MỘT SỐ NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁPLIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁ THUỐC TRONG NĂM2005

Thuốc mặc dù là một sản phẩm tiêu dùngđặc biệt có ảnh hưởng trực tiếpđến sức khỏe con người, nhưng bảnchất cũng là hàng hóa và cũng như một sốmặt hàng tiêu dùng khác có những biến thiên nhấtđịnh về giá cả theo quy luật cung cầucủa thị trường, có những mặt hàng tănggiá bên cạnh đó cũng có nhưng mặt hàng giảmgiá. Việc tăng hoặc giảm giá thuốc là mộtdiễn biến trong phạm vi chấp nhậnđược, phù hợp với quy luật kinh tếcủa cơ chế thị trường trong bốicảnh chung của nền kinh tế trong nước vàtrên thế giới hiện nay.

Để góp phần bình ổn thị trườngthuốc theo đúng quy luật kinh tế thịtrường, trong thời gian tới, Cục Quản lýDược Việt Nam sẽ triển khai một sóo côngviệc cụ thể sau:

1. Đảm bảo cân bằng về Cung - Cầuthuốc phòng và chữa bênh cho người

1.1 Khuyến khích việc sản xuất thuốc trongnước bằng cách tăng cường cấp sốđăng ký lưu hành thuốc.

1.2. Tăng cường việc nhập khẩu vànhập khẩu song song thuốc nước ngoài đểchống độc quyền nâng giá.

1.3. Khuyến khích thực hiện việc gia côngthuốc nhằm tận dụng hết công suất củacác nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP để có đủthuốc cho nhu cầu sử dụng và giảm giá thànhsản phẩm, giảm chi phí cho người bệnh.

1.4. Cải tiến hơn nữa các thủ tục,cơ chế cấp phép theo hướng thông thoáng, minhbạch và công khai hoá tất cả các quy trình cấpphép để các đơn vị vừa triển khaithực hiện vừa làm nhiệm vụ giám sát các cơquan quản lý.

1.5. Tăng cường thông tin, quảng bá, giớithiệu các thuốc sản xuất trong nước,khuyến khích người dân sử dụng thuốc trongnước qua việc tổ chức hội nghịgiữa các Nhà sản xuất dược phẩm trongnước và các Bệnh viện trong cả nướcđể giới thiệu các sản phẩm.

1.6. Tích cực triển khai kế hoạch dựtrữ lưu thông thuốc quốc gia nhằm cung ứngđủ và kịp thời nhu cầu thuốc phòng vàchữa bệnh của nhân dân và góp phần bình ổn giáthuốc trên thị trường.

2. Đảm bảo thị trường thuốcđược cung ứng với giá cả ổnđịnh hợp lý

2.1. Tham mưu cho Chính phủ, Bộ Y tế… ban hànhhệ thống văn bản pháp quy đồng bộvề quản lý giá thuốc để đảm bảoquản lý giá thuốc và làm cơ sở cho việc thanh tra,kiểm tra và xử lý các vi phạm. Triển khai thựchiện việc quản lý giá thuốc theo quy địnhtại Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005 và cácvăn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

2.2. Nghiên cứu triển khai ngay việc sắpxếp lại hệ thống lưu thông phân phối và cungứng thuốc. Tổ chức lại hệ thống bánbuôn và bán lẻ. Giảm thiểu tối đa các tầngnấc phân phối trung gian - yếu tố cơ bảnảnh hưởng đến việc tăng giá thuốctrên thị trường.

2.3. Xây dựng kế hoạch và các giải pháp cụthể để đẩy mạnh sản xuấtthuốc trong nước. Tăng cường sảnxuất các nhóm thuốc chuyên khoa đặc trị,thuốc gốc để thay thế các biệtdược đắt tiền nhằm đáp ứngrộng rãi nhu cầu thuốc của nhân dân.

2.4. Quản lý chặt chẽ việc đấuthầu cung ứng thuốc tại bệnh viện cônglập đảm bảo sử dụng thuốc an toàn vàgiá thuốc hợp lý.

2.5. Quản lý giá nhập khẩu đầu vào (CIF)thông qua việc công khai giá nhập khẩu trên trang Webcủa Cục Quản lý Dược Việt Nam.

2.6. Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lýnghiêm các trường hợp vi phạm các quy địnhvề quản lý giá thuốc của Chính phủ và Bộ Ytế chống đầu cơ tích trữ, tựđộng tăng giá thuốc bất hợp lý, buôn bán quanhiều tầng nấc trung gian gây tăng giá.

Cục Quản lý Dược Việt Nam xinđược trao đổi và cung cấp một sốthông tin về tình hình thị trường thuốc và giáthuốc để các Đồng chí tham khảo và có cơsở chỉ đạo việc đưa tin bài kịpthời đầy đủ, tránh các thông tin không khách quan,thiếu chính xác hoặc phiến diện… gây hoang mang trongdư luận xã hội và nhân dân.

Việc phóng viên các báo khảo sát thị trườngvề tình hình tăng giảm giá của các mặt hàngthuốc để đưa tin kịp thời là cầnthiết, tuy nhiên cũng cần cân nhắc về tínhhợp lý, và tính khách quan trong cơ chế thịtrường đối với tất cả các loạihàng hoá trong đó có dược phẩm, tránh gây các biếnđộng về dự luận xã hội không cầnthiết trước sự biến thiên của giá cảdiễn ra một cách bình thường theo đúng quyluật kinh tế đối với tất cả các nhómhàng hóa trên thị trường.

Cục Quản lý Dược Việt Nam xin chân thànhcám ơn sự hợp tác của các Đồng chí TổngBiên tập, các Báo trong thời gian qua và mong muốn tiếptục nhận được sự hợp tác trongthời gian tới trong công tác đưa tin, bài vềthị trường dược phẩm, góp phầnđưa ngành dược ngày càng phát triển, đảmbảo cung ứung đủ thuốc cho nhân dân vớichất lượng tốt, giá cả hợp lý và sửdụng thuốc an toàn, hiệu quả.

 Xin chân thành cám ơn và trân trọng kính chào./.

CỤC TRƯỞNG

Cao Minh Quang