TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP
CỤC KIỂM LÂM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1053/KL-TT &XDLL
V/v: Báo cáo giao ban năm 2010.

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2010

Kính gửi:

- Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố: Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An, Bến Tre, TP Cần Thơ, Tiền Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng;
- Kiểm lâm vùng III.

Hội nghị giao ban công tác quảnlý bảo vệ rừng toàn quốc năm 2009 dự kiến tổ chức ngày 28 tháng 10 năm 2010 tạitỉnh Gia Lai. Để Hội nghị giao ban đạt kết quả tốt, Cục Kiểm lâm yêu cầu Chicục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố, Kiểm lâm vùng III chuẩn bị báo cáo về một sốnội dung cơ bản sau:

1. Báo cáo đánh giá tình hìnhquản lý bảo vệ rừng năm 2010 (số liệu 10 tháng năm 2010), báo cáo cần đánh giá,phân tích các mặt sau đây:

- Thuận lợi, khó khăn;

- Tình hình vi phạm pháp luật vềquản lý, bảo vệ rừng;

- Tình hình chống người thi hànhcông vụ;

- Công tác quản lý vũ khí, côngcụ hỗ trợ;

- Tình hình gây nuôi, quản lýtrại nuôi động vật hoang dã;

- Tình hình xuất, nhập khẩu gỗ,động vật hoang dã;

- Các biện pháp tổ chức thựchiện bảo vệ rừng tại địa phương;

- Về công tác tổ chức kiểm lâm,hoạt động của kiểm lâm địa bàn;

- Công tác tuyên truyền, phổbiến giáo dục pháp luật;

- Công tác phòng cháy, chữa cháyrừng;

- Công tác kiểm tra kiểm soátlâm sản, chống chặt phá rừng;

- Kết quả xử lý vi phạm về quảnlý bảo vệ rừng, quản lý, sử dụng ấn chỉ;

- Công tác đào tạo, thi đua,khen thưởng và việc thực hiện các chế độ đối với cán bộ kiểm lâm;

- Sự chỉ đạo của cấp ủy, chínhquyền địa phương; sự phối hợp của các ngành, các cấp trong việc bảo vệ rừng;

- Tồn tại, nguyên nhân; đề xuất,kiến nghị;

- Định hướng công tác bảo vệrừng năm 2011;

2. Báo cáo chuyên đề: Ngoài báocáo tình hình quản lý bảo vệ rừng, Cục Kiểm lâm dự kiến các đơn vị sau làm báocáo chuyên đề, cụ thể:

- Chi cục Kiểm lâm Tây Ninh: Thựchiện các chế độ đối với kiểm lâm

- Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng:Hiệu quả việc chi trả môi trường rừng

- Chi cục Kiểm lâm Hồ Chí Minh:Phát triển, gây nuôi động vật hoang dã

- Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận: Vấnđề chuyển đổi đất rừng trồng cao su

- Chi cục Kiểm lâm Bình Phước: Quảnlý cây cảnh nguồn gốc từ tự nhiên

- Chi cục Kiểm lâm Vĩnh Long:Xung quanh vụ nhập khẩu rùa tai đỏ

- Chi cục Kiểm lâm Cà Mau, KiênGiang: Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại địa phương

- Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai: Côngtác tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ rừng

Chuyên đề trên là dự kiến, Chicục Kiểm lâm xem xét tùy tình hình thực tế để lựa chọn cho phù hợp. Báo cáochuyên đề phải ngắn gọn, nêu bật được vấn đề bức xúc của địa phương cần phải phảnảnh tại hội nghị. Chi cục Kiểm lâm không được phân công báo cáo chuyên đề, nếuthấy cần thiết vẫn phản ảnh dưới dạng chuyên đề để trao đổi và ghi nhận sự chỉđạo của hội nghị.

3. Giao Kiểm lâm vùng III, tổnghợp báo cáo chung của khu vực.

Báo cáo bằng văn bản của các đơnvị gửi về Cục Kiểm lâm (Phòng Tuyên truyền và Xây dựng lực lượng) và Kiểm lâmvùng III, trước ngày 18/10/2010. Đề nghị đơn vị gửi file theo địa chỉ email:[email protected] [email protected]

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.

PHÓ CỤC TRƯỞNG
PHỤ TRÁCH CỤC
Nguyễn Văn Cương