BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1060/BGTVT-TC
Vv: Bố trí đất xây dựng văn phòng Ban QLDA đường Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: UBND thành phố Hà Nội.

Bộ Giao thông vận tải đã nhận được văn bản số 314/ĐHCM-VPngày 26/02/2009 của Ban quản lý dự án Hồ Chí Minh về việc bố trí trụ sở làmviệc cho Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh. Về vấn đề này, Bộ Giao thông vậntải xin được trình bầy và đề nghị UBND thành phố Hà Nội như sau:

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh được thành lập tại quyết định số 1999/1999/QĐ-BGTVT ngày 11/8/1999 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và đượcgiao nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh - Công trình quantrọng của Quốc gia. Hiện nay, do quỹ nhà đất của Bộ Giao thông vận tải quản lýrất hạn hẹp nên từ khi được thành lập cho đến nay Bộ Giao thông vận tải vẫnchưa bố trí sắp xếp được cho Ban QLDA đường Hồ Chí Minh trụ sở làm việc. Theobáo cáo của Ban quản lý dự án Hồ Chí Minh tại văn bản số 314/ĐHCM-VP ngày26/02/2009 thì hiện tại Ban đang phải thuê trụ sở làm việc tại 2 địa điểm là:Tổng công ty cơ khí xây dựng(COMA)- Ngõ Hoà Bình 6 và Nhà xuất bản Lao Động Xãhội - Ngõ Hoà Bình 4 đường Nguyễn Thị Minh Khai - TP Hà Nội, nên rất khó khăntrong việc quản lý, điều hành dự án và đặc biệt là kinh phí thuê văn phòng.

Ngày 24/9/2008 Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 269/TB-VPCP thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về giảiquyết những vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án đường Hồ Chí Minh,trong đó, giao cho Ban QLDA đường Hồ Chí Minh làm việc với Uỷ ban nhân dânthành phố Hà Nội để có hướng xử lý về trụ sở làm việc của Ban cho phù hợp vớiđiều kiện thực tế.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cótrụ sở làm việc chính thức, ổn định lâu dài, Bộ Giao thông vận tải đề nghị UBNDthành phố Hà Nội bố trí trụ sở làm việc theo nhu cầu như sau:

+Xem xét tạo điều kiện bố trí điều chuyển trụ sở làm việc cũ(dôi dư) do Thành phố quản lý hoặc giới thiệu cho Ban một lô đất để lập dự ánxây dựng trụ sở làm việc lâu dài có vị trí nằm trên địa giới hành chính của cácQuận nội thành.

+Diện tích làm việc khoảng 3.500 m2 hoặc diện tích đất đểxây dựng: Từ 1.500 m2 – 2.000 m2 (đất không khống chế số tầng xây dựng củaThành phố).

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
Như trên;
Bộ trưởng (để b/c);
Ban QLDA đường HCM;
Lưu VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường