BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1064/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu xe ôtô nhãn hiệu Kia Moming và Daewoo Matiz khai là xe tải VAN

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2010

Kính gửi: Công tyTNHH TM Thiên Phúc An AUTO
(Số 13/162 Phố Khương Trung,Thanh Xuân, Hà Nội)

Trả lời công văn số 5210/TPA-BTC ngày 05/02/2010 của Công ty (do Bộ Tài chính chuyển đến) về thủtục hải quan đối với xe tải VAN, hiệu Daewoo Matiz, loại 2 chỗ ngồi nhập khẩu,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tạiđiểm 1 và điểm 2 công văn số 12392/BTC-TCHQ ngày 03/9/2009 của Bộ Tài chính thì"Đối với xe hiệu Kia Morning và Daewoo Matiz mà một số doanh nghiệpnhập khẩu khai là xe tải VAN, loại 2 chỗ ngồi, tải trọng 300 kg: ấn định thuếtheo mức thuế đối với xe chở người, loại 05 chỗ ngồi" và "Vềthuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng: Thực hiện theoquy định của pháp luật về thuế đối với xe chở người, loại 5 chỗ". Nhưvậy, đối với các xe ôtô tải VAN, loại 02 chỗ ngồi, Bộ Tài chính đã có hướng dẫncụ thể về chính sách thuế (kể cả thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuếgiá trị gia tăng).

Riêng việc xác địnhloại phương tiện đối với xe ôtô nhãn hiệu Kia Morning và Daewoo Matiz khai làxe tải VAN nhập khẩu, Bộ Tài chính đã có công văn số 17711/BTC-TCHQ ngày17/12/2009 đề nghị Bộ Giao thông vận tải có ý kiến chỉ đạo Cục Đăng kiểm ViệtNam đăng kiểm và xác nhận loại xe trên là xe ôtô chở người, loại 5 chỗ ngồi.

Tổng cục Hải quantrả lời để Công ty biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường