TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10796/CT-TTHT
V/v thuế suất thuế giá trị gia tăng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương mại-Dịch vụ XDVT Thiên Việt
Địa chỉ: 160/2 TCH 13, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12
Mã số thuế: 0310207607

Trả lời văn bản số CV-01-TV ngày 23/11/2013 của Côngty về thuế suất thuế giá trị gia tăng, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 củaBộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT):

Tại Khoản 1c, Điều 9 quy định thuế suất 0% áp dụngđối với:

“Vận tải quốc tế quy định tại khoản này bao gồm vậntải hành khách, hành lý, hàng hóa theo chặng quốc tế từ Việt Nam ra nước ngoàihoặc từ nước ngoài đến Việt Nam, hoặc cả điểm đi và đến ở nước ngoài, khôngphân biệt có phương tiện trực tiếp vận tải hay không có phương tiện. Trườnghợp, hợp đồng vận tải quốc tế bao gồm cả chặng vận tải nội địa thì vận tải quốctế gồm cả chặng nội địa.

Ví dụ 35: Công ty vận tải X tại Việt Nam có tàu vậntải quốc tế, Công ty nhận vận chuyển hàng hóa từ Sin-ga-po đến Hàn Quốc. Doanhthu thu được từ vận chuyển hàng hóa từ Sin-ga-po đến Hàn Quốc là doanh thu từhoạt động vận tải quốc tế”.

Tại Khoản 2c, Điều 9 quy định điều kiện áp dụng thuếsuất 0% đối với vận tải quốc tế:

“- Có hợp đồng vận chuyển hành khách, hành lý, hànghóa giữa người vận chuyển và người thuê vận chuyển theo chặng quốc tế từ ViệtNam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài đến Việt Nam hoặc cả điểm đi và điểm đến ởnước ngoài theo các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật. Đối với vậnchuyển hành khách, hợp đồng vận chuyển là vé. Cơ sở kinh doanh vận tải quốc tếthực hiện theo các quy định của pháp luật về vận tải.

- Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng hoặc các hìnhthức thanh toán khác được coi là thanh toán qua ngân hàng. Đối với trường hợpvận chuyển hành khách là cá nhân, có chứng từ thanh toán trực tiếp”.

Trường hợp theo trình bày, Công ty và các Công tytrung gian có hoạt động vận tải quốc tế (không phân biệt có phương tiện trựctiếp vận tải hay không có phương tiện) nếu đáp ứng các điều kiện quy định tạiKhoản 2c, Điều 9 Thông tư số 06/2012/TT-BTC nêu trên thì được áp dụng thuế suấtthuế GTGT 0%.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theođúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- CCT quận 12;
- Lưu VT-TTHT
- 3268-212353
(Nam-GTGT-Thiên Việt)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga