BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1080/BGTVT-KHĐT
V/v: Góp ý báo cáo kết quả diễn đàn Hợp tác kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long năm 2008

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ GTVT nhận được văn bản số 5917/VPCP-KTN ngày 9/9/2008 củaVăn phòng Chính phủ về việc “Kết quả diễn đàn Hợp tác kinh tế đồng bằng sôngCửu Long năm 2008” đề nghị có ý kiến về kiến nghị của Ủy ban Quốc gia về Hợptác kinh tế Quốc tế tại văn bản số 64/UBQG-VP ngày 21/08/2008.

Về cơ bản, Bộ GTVT thống nhất các nội dung bản báo cáo kếtquả diễn đàn Hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long năm 2008 và các chươngtrình hợp tác, xúc tiến năm 2009.

Đối với một số nội dung cụ thể trong bản báo cáo kết quảdiễn đàn Hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long năm 2008 tại văn bản số64/UBQG-VP ngày 21/08/2008 của Ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế Quốc tế thuộclĩnh vực GTVT, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

1. Đánh giá tình hình thực hiện quyết định số 344/2005/QĐ-TTg ngày 26/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ: Bộ GTVT đã có chươngtrình cụ thể, nghiêm túc để thực hiện các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chínhphủ trong quyết định số 344/2005/QĐ-TTg ngày 26/12/2005. Tất cả các công trình,dự án đã được triển khai theo chỉ đạo. Tuy nhiên, tiến độ một số dự án khôngđạt được như mong muốn do một số nguyên nhân chủ quan và khách quan, trong đóphải kể đến hai nguyên nhân chủ yếu là chưa đáp ứng được nhu cầu về nguồn vốnvà công tác GPMB khó khăn, phức tạp.

2. Phần tuyên bố chung và kiến nghị:

* Về đường bộ:

- Đầu tư tuyến Quốc lộ ven biển dựa trên các tuyến Quốc lộhiện hữu: Trên thực tế Bộ GTVT đang triển khai các tuyến trục dọc ven biển nhưQL60 hoàn thành năm 2009, QL50 đang đồng loạt triển khai, hành lang ven biểnphía Nam (QL80+63) dự kiến khởi công 2009.

- Kế hoạch đầu tư đường cao tốc Mỹ Thuận – Đồng Tháp – CầnThơ – Kiên Giang – Cà Mau: Quy hoạch mạng đường bộ khu vực đồng bằng sông CửuLong đã được hình thành một cách hợp lý với hệ thống 5 trục dọc và các trụcngang theo dạng ô bàn cờ. Mạng đường bộ này phân bổ tương đối đều trên toàn bộkhu vực phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng. Đốivới khu vực từ Thành phố Hồ Chí Minh xuống Tây Nam Bộ đã hình thành hệ thống 5trục dọc chính như sau: Tuyến QL1, tuyến cao tốc phía Đông, Tuyến đường Hồ ChíMinh (đoạn Đức Hoà – Mỹ An đi chung với tuyến N2), tuyến trục dọc ven biển phíaNam (Gồm QL50 và QL60), tuyến N1 nối với hệ thống đường hành lang biên giới từđiểm cuối tuyến 14C tại khu vực Lộc Tấn (Bình Phước) và kết thúc tại Hà Tiên. Nhưvậy hệ thống đường bộ khu vực Tây Nam Bộ có 5 trục dọc với tổng quy mô khoảng16-18 làn xe. Theo tính toán, khả năng các trục dọc theo quy hoạch có thể đảmbảo lưu lượng từ 190.000 – 217.500 xe quy đổi/ngày đêm (Lưu lượng tuyến QL1 từTP HCM – Tân An khoảng 47.000 xe quy đổi/ngày đêm). Với năng lực này, theo tínhtoán đến năm 2050 không cần đặt vấn đề bổ sung tuyến trục dọc mới. Vấn đề này,Bộ GTVT đã có văn bản số 7093/BGTVT-KHĐT ngày 26/9/2008 báo cáo Thủ tướng Chínhphủ và đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại văn bản số 6757/VPCP-KTN ngày10/10/2008.

* Về đường thủy:

- Nạo vét cửa Định An theo phương thức BOT hoặc PPP: Bộ GTVTđã có quyết định cho phép đầu tư dự án theo hình thức BOT. Hiện nay Nhà đầu tư (Côngty TNHH thương mại Quang Vinh) đang lập đề xuất dự án.

- Nạo vét mở rộng luồng kênh Chợ Gạo ứng với luồng sông cấpII: Bộ GTVT đã có quyết định cho phép lập dự án đầu tư. Hiện nay Cục Đường thủynội địa Việt Nam và Ban quản lý các dự án đường thủy đang triển khai lập dự án.Dự kiến khởi công Quý IV năm 2009.

* Phần kiến nghị khác:

- Thành lập quỹ phát triển hạ tầng giao thông ĐBSCL hoặcTổng công ty phát triển hạ tầng kinh tế ĐBSCL trên cơ sở nguồn vốn Nhà nước vàkêu gọi góp vốn: Bộ GTVT đang nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ theo hướngthành lập quỹ phát triển hạ tầng giao thông Quốc gia để đầu tư xây dựng cáccông trình cấp bách và các công trình trọng điểm Quốc gia, trong đó có các dựán thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ GTVT về nội dung báo cáokết quả Diễn đàn Hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long năm 2008 và các kiếnnghị của Ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế Quốc tế.

Đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chínhphủ xem xét quyết định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Ngô Thịnh Đức;
- Ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế Quốc tế;
- Vụ HTQT;
- Lưu VT, KHĐT(2).

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng