BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1082/BTC-TCHQ
V/v xử lý thuế nhập khẩu xe tải tự đổ của Cty TNHH Hoàng Trà

Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

- Uỷ ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội;
- ông Lê Văn Học - Đại biểu Quốc hội khóa XIII
(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng).

Bộ Tài chính nhậnđược công văn số 1038/UBTCNS13 ngày 8.1.2013 của Uỷ ban Tài chính - Ngân sáchQuốc hội và công văn ngày 28.12.2012 của ông ông Lê Văn Học, Đại biểu Quốc hộikhóa XIII về việc chuyển công văn số 281/CV ngày 11.12 .2012 của ông NguyễnCảnh Tuấn, giám đốc công ty TNHH Hoàng Trà trú tại 161, Đặng Văn Ngữ, Đống Đa,Hà Nội.

Nội dung kiến nghị: Vềviệc áp thuế cho xe ô tô tải tự đổ có tổng trọng tải trên 24 tấn đến dưới 45tấn rất khác nhau, 10% hoặc 20%, trong giai đoạn từ 2006 - 2010. Công ty HoàngTrà bị truy thu thuế, không được nhập khẩu, sắp tới bị phong tỏa tài khoản vàngưng sản xuất lắp ráp, có nguy cơ bị phá sản.

Bộ Tài chính xintrả lời.

1/ Việc tính thuếnhập khẩu mặt hàng xe tải tự đổ có tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấnđến không quá 45 tấn được Bộ Tài chính xử lý như sau:

- Xe nhập khẩu từnăm 2007 trở về trước: những xe đã nộp thuế với những mức thuế khác nhau thìkhông truy thu, truy hoàn do người kinh doanh đã bán hết xe, đã quyết toánthuế, người mua xe đã đưa vào sử dụng; trích khấu hao tài sản cố định, đưa vàochi phí công trình, sản phẩm và đã quyết toán thuế hàng năm (Căn cứ công văn số 3961/VPCP-KTTH ngày 9.6.2010 của Thủ tướng Chính phủ).

- Xe nhập khẩu từ1.1.2008 đến ngày 21.12.2009: Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 10565/BTC-CST ngày 9.8.2011 hướng dẫn phân loại với 4 tiêu chí của loại xethuộc phân nhóm 8704.10, sẽ được hoàn thuế theo tiêu chuẩn xe tự đổ không chạytrên đường quốc lộ gồm:

a. Phần trước củathùng xe được kéo dài lên trên ca bin của lái xe để bảo vệ buồng lái, toàn bộhoặc một phần sau xe dốc lên phía sau;

b/ Thiếu bộ phậnhãm trục;

c/ Tỷ lệ giữa tựtrọng của xe và tải trọng tối đa của hàng hóa không vượt quá 1:16;

d/ Có đủ 3 hệ thốngphanh: hệ thống phanh chính (dạng khí nén), hệ thống phanh khẩn cấp (tác dụnglên cầu sau, dạng khí nén); hệ thống phanh phụ (phanh động cơ).

- Xe nhập khẩu từngày 22.12.2009 đến 25.4.2010: Bộ Tài chính có công văn số 8487/BTC-CST ngày1.7.2010, hướng dẫn xử lý thuế đối với xe tải tự đổ loại có tổng trọng lượng cótải trên 24 tấn nhưng không quá 45 tấn với mức thuế suất đồng đều là 10%, khôngphân biệt loại xe tự đổ chạy trên đường cao tốc, quốc lộ hay không (căn cứ ýkiến Thủ tướng tại công văn số 3961/VPCP-KTTH ).

Trường hợp cụ thểcủa lô hàng xe tải tự đổ của - công ty TNHH Hoàng Trà, nhập khẩu theo tờ khaisố 7655/NK /KD/HN ngày 22.10.2008 tại Chi cục hải quan Hữu Nghị (Cục Hải quantỉnh Lạng Sơn): Theo đó, hàng hóa được nhập khẩu trong giai đoạn từ 1.1.2008đến 21.12.2009, nên phải thực hiện phân loại theo hướng dẫn của công văn số10565/BTC-CST ngày 9.8.2011 của Bộ Tài chính.

Ngày 31.8.2012, BộTài chính đã có công văn số 11748/BTC-TCHQ hướng dẫn Công ty TNHH Hoàng Trà xửlý về việc hoàn thuế đối với xe tải tự đổ nhập khẩu

2. Liên quan đếnviệc truy thu thuế của Công ty TNHH Hoàng Trà:

Ngày 14.6.2012, Chicục Kiểm tra sau thông quan (Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn) đã có Quyết định số 10/QĐAĐ-KTSTQ ấn định thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Công ty TNHH HoàngTrà do doanh nghiệp khai báo sai mã số, thuế suất, trị giá tính thuế hàng hóanhập khẩu dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp là 8,446 tỷ đồng.

Ngày 27.11.2012, BộTài chính đã có công văn số 16476/BTC-TCHQ hướng dẫn xử lý về khoản nợ thuế nàycủa công ty TNHH Hoàng Trà.

Bộ Tài chính đã báocáo Thủ tướng Chính phủ về vấn đề giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH HoàngTrà tại công văn số 469/BTC-TCHQ ngày 10.1.2013.

3. Các văn bảnhướng dẫn của Bộ Tài chính về thuế đối với mặt hàng xe tải tự đổ đều căn cứ ýkiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với Thông tư số 85/2003/TT-BTCngày 29.3.2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện phân loại hàng hóa theodanh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuếxuất khẩu tương ứng với thời điểm đăng ký tờ khai nhập khẩu và trên cơ sở củapháp luật về thuế.

Bộ Tài chính xintrả lời Uỷ ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội và ông Lê Văn Học - Đại biểu Quốchội khóa XIII việc đã xử lý những kiến nghị liên quan đến thuế nhập khẩu mặthàng ô tô tải tự đổ của Công ty TNHH Hoàng Trà.

Trân trọng cảmơn./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ
HoàngAnhTuấn