TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 10905/CT-TTHT
V/v: Lập hoá đơn.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2013.

Kính gửi:

Công ty TNHH TM YOSHIKAWA INC Việt NamĐịa chỉ: 117 Phan Xích Long, P.7, Q.Phú Nhuận, TP.HCMMã số thuế: 0309802954

Trả lời văn thư số 10/2013/CV-YSKWVN ngày 29/11/2013 củaCông ty về lập hoá đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căncứ Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn vềhóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 củaBộ Tài Chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ (có hiệu lựctừ 01/07/2013);

Trường hợp Công ty bán hàng, đã lậphoá đơn giao cho khách hàng vào năm 2012 theo đúng quy định tại Thông tư số153/2010/TT-BTC nếu các nội dung trên hóa đơn không có sai sót thì Công tykhông được huỷ hoá đơn đã lập để lập lại hoá đơn mới.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2;
- P.PC;
- Lưu (TTHT, HC).
3353-314492/13-TPVu

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga