BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC THÚ Y
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1105/TY-KD
V/v thu phí kiểm dịch trứng gia cầm tiêu thụ trong nước.

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2012

Kínhgửi: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộtrưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Hội nghị sơ kết công tác 6tháng đầu năm 2012 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, trong đó có nộidung yêu cầu Cục Thú y làm rõ và chấn chỉnh ngay việc thu phí kiểm dịch trứnggia cầm lưu thông trong nước không đúng theo quy định (thông tin từ ông NguyễnThanh Sơn - Phó cục trưởng Cục Chăn nuôi, phát biểu tại Hội nghị và một sốthông tin đại chúng đã đưa tin từ ông Nguyễn Thanh Sơn cung cấp: Một quảtrứng từ trang trại đến tay người tiêu dùng thu tới 5 lần phí kiểm dịch và mi lần thu phí với mức khoảng 50 đồng/01 quả trứng).

Cục Thú y xin báo cáo Bộ trưởng nhưsau:

1. Ngày 02/7/2012 Cục Thú y đã gửiCông văn số 1021/TY-KD về việc đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Chi cụcThú y các tỉnh, thành phố tổ chức rà soát việc thu phí kiểm dịch trứng gia cầm,báo cáo cụ thể về việc thu phí kiểm dịch trứng gia cầm hiện nay và gửi cho CụcThú y để tổng hp, báo cáo Bộ trưởng.

Ngày 04/7/2012 Cục Thú y tiếp tục gửiCông văn số 1040/TY-KD về việc đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôncác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Chi cục Thú y: Thực hiện việckiểm dịch và thu phí kiểm dịch trứng gia cầm theo đúng quy định của Bộ Tàichính; hướng dẫn cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trứng gia cầm thựchiện các yêu cầu vệ sinh an toàn thực phm trong sản xuất,kinh doanh đđảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng; chỉthực hiện việc kim dịch và thu phí kiểm dịch 01 lần tạinơi xuất phát, không được thu phí kiểm dịch tại các trạm, chốt kiểm dịch độngvật; phát hiện và xử lý nghiêm khắc kiểm dịch viên động vật thực hiện sai quyđịnh về công tác kim dịch, thu phí kiểm dịch nhiều lần; đồngthời đề nghị các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trứng gia cầm, nếu phát hiệnthấy kiểm dịch viên động vật thực hiện việc kiểm dịch không đúng theo quy định,thu phí kiểm dịch nhiều lần, gây nhũng nhiễu và phiền hà cho các doanh nghiệptrong việc sản xuất, kinh doanh trứng gia cầm thì gửi ngay văn bản về Cục Thú yđể phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý theo quy định.

Ngày 09/7/2012, Cục Thú y đã có Côngvăn số 1060/TY-KD về việc kiểm tra công tác kiểm dịch, thu phí kiểm dịch trứnggia cầm và tổ chức 03 đoàn do Cơ quan Thú y vùng IV, VI, VII chủ trì thực hiệnkiểm tra (tại các Chi cục và các cơ sở kinh doanh trnggia cầm) tại các tỉnh, thành phố Khánh Hòa, Tp. Hồ Chí Minh, Tây Ninh, TiềnGiang, Bạc Liêu, Sóc Trăng.

2. Từ ngày 30/6/2012 đến nay, Cục Thúy đã chỉ đạo các Cơ quan Thú y vùng tchức rà soát, kiểmtra việc thu phí kim dịch trứng gia cầm của các Chi cụcThú y thuộc địa bàn quản lý. Theo báo cáo của Chi cục Thú y các tỉnh, thành phố:

a) Hiện tại các Chi cục Thú y thựchiện việc thu phí kiểm dịch theo đúng quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BTCngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính (với mức thu phí đối với trứng thương phm là 4,5 đồng/01 quả và đối với trứng giống, trứng đã ấp là 5,5 đồng/01quả), không có việc thu phí kiểm dịch nhiều lần và mỗi lần 50 đồng/01 quả như thông tin đã đưa.

b) Đối với các tỉnh, thành phố phíaBắc:

- Trong đợt kiểm tra tình hình quyhoạch, quản lý giết mổ tại 6 tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Phú Thọ, YênBái, Lào Cai, đoàn kiểm tra của Cục đã kiểm tra công tác kiểm dịch trng gia cầm vận chuyn tại các tỉnh, không cótrường hp nào một quả trứng được kiểm dịch và thu phí tới02 lần.

- Do các cơ sở chăn nuôi, kinh doanhtrứng gia cầm nhỏ lẻ, các Chi cục Thú y hầu như chưa tổ chức được việc kiểmdịch, cấp giấy chứng nhận kim dịch vận chuyển trng và thu phí kiểm dịch theo quy định;

- Một số Chi cục mới chỉ thực hiệnđược việc kiểm dịch trứng từ các cơ sở chăn nuôi lớn có nhu cầu xuất đi cáctỉnh khác. Việc kiểm dịch, cấp giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển trứng vàthu phí kiểm dịch thực hiện theo quy định hiện hành.

c) Đối với các tỉnh, thành phố phía Nam.

Theo báo cáo của Chi cục Thú y cáctỉnh, thành phố và báo cáo của 03 đoàn kiểm tra do các Cơ quan Thú y vùng IV,VI, VII chủ trì, việc kiểm dịch và thu phí kiểm dịch như sau:

* Tạicơ s chăn nuôi, thu gom trng:

Trứng gia cầm được các Chi cục Thú ykiểm dịch, cấp giấy chứng nhận theo quy định tại Quyết định số 15/2006/QĐ-BNNngày 08/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cáchướng dẫn của Cục Thú y. Mức thu phí hiện nay theo quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BTC ;

* Tạicơ sở sơ chế, đóng gói:

- Khi chủ hàng khai báo nhập trứnggia cầm về cơ sở, Chi cục tiếp nhận thông tin, cử cán bộ kiểm tra hồ sơ kiểmdịch, thực trạng hàng hóa theo giấy chứng nhận kiểm dịch, điều kiện bảo quản;nếu đảm bảo yêu cầu thì xác nhận vào giấy chứng nhận kiểm dịch và không thu bấtcứ một khoản phí nào.

- Sau khi sơ chế, đóng gói, chủ cơ sởcó nhu cầu phân phối vận chuyn trứng ra khỏi huyện đểtiêu thụ, các Chi cục chỉ kiểm tra thực trạng, số lượng, chủng loại, cấp giấychứng nhận kiểm dịch vận chuyn và chỉ thu lệ phí cấp giy chứng nhận kiểm dịch vận chuyn theo quy định(lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển ra khỏi tỉnh là 30.000 đồng/01lần và vận chuyển trong tỉnh là 5.000 đồng/01 lần), không thu phí kiểm dịchtrứng.

- Riêng đối với thành phố Hồ ChíMinh, sau khi bùng nổ dịch cúm gia cầm, UBND thành phố đã có chủ trương tổ chứcsắp xếp lại công tác quản lý việc kinh doanh trứng gia cầm, chỉ những cơ sở cóđủ điều kiện xử lý vệ sinh khử trùng trứng mi được tiếpnhận trứng gia cầm dạng đóng cây từ các tỉnh chuyển về. Tại các cơ sở này, Chicục Thú y thực hiện giám sát toàn bộ quá trình từ khâu tiếp nhận trứng, kiểmtra hồ sơ kiểm dịch (vận chuyển từ các tỉnh về), vệ sinh làm sạch, khử trùngtiêu độc (xông hơi khử trùng), đóng gói trứng gia cầm, dán tem vệ sinh thú y vàChi cục chỉ thực hiện thu phí kiểm dịch với mức 4,5 đồng/01 quả đối vi trứng gà, vịt và 01 đồng/01 quả đối với trứngchim cút khi các cơ sở này xuất bán cho các cơ sở phân phối, kinh doanh trứnggia cầm.

* Tại các cơ sở phân phối, kinh doanh trứng gia cầm:

- Đối vi trứnggia cầm đã được đóng hộp và dán nhãn, khi vận chuyển đến nơi tiêu thụ (siêuthị, chợ, ...) theo đăng ký của chủ hàng, các Chi cục chỉ cấp giấy chứng nhậnkiểm dịch xác nhận nguồn gốc lô hàng và không thu phí kiểm dịch.

- Tại các siêu thị và chợ kinh doanhtrứng gia cầm, cán bộ thú y chỉ kiểm tra điều kiện bảoquản, giấy chứng nhận kiểm dịch và không thu phí kiểm dịch.

d) Tại các trạm, chốt kiểm dịch đầumối giao thông:

Cán bộ kiểm dịch chỉ kiểm tra giy chứng nhận kiểm dịch vận chuyn, nếu có nghi ngờvề việc vận chuyển trứng không đảm bảo các yêu cầu theo quy định mới kiểm trathực trạng lô hàng và không thu phí kiểm dịch.

đ) Ghi nhận ý kiến của một số cơ sởkinh doanh trứng gia cầm:

* Công ty CP Khánh Hòa: Trong 6 tháng đầu năm 2012, Công ty đã thực hiện kiểm dịch vận chuyển39 lô hàng với tng số lượng trứng là 1.489.000 quả và tng mức phí, lệ phí đã nộp là 8.905.000 đồng. Nhưvậy bình quân 01 quả trứng chịu mức phí, lệ phí theo quy định của Nhà nước là 5,98VNĐ/quả. Công ty hoàn toàn đồng tình với việc kiểm dịch và thu phí kiểmdịch trứng gia cầm như hiện nay.

* Côngty TNHH Ba Huân (huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh) được chủ cơ sở cho biết:

- Cơ sở rất đồng thuận với mức thuphí kiểm dịch trứng gia cầm mà cơ quan thú y đang thực hiện sau khi trứng đượcđóng hộp (có nhãn mác) hoặc đóng cây (có tem kiểm soát thú y) và vận chuyn đến hệ thống phân phối.

- Tại cửa hàng phân phối trứng giacầm của Công ty TNHH Ba Huân (số 164 Bến Chương Dương,phường cầu Ông Lãnh, quận 1), chủ cửa hàng cho biết: Trứngtừ Công ty TNHH Ba Huân chuyn về đây được nhân viên thú ykiểm tra giấy chứng nhận kiểm dịch, số lượng và cho nhập vào cơ sở, từ đâytrứng được phân phối tiêu thụ trên thị trường.

- Khi có nhu cầu xuất bán, chủ cơ sởkhai báo và được nhân viên thú y cấp giy chứng nhận kiểmdịch vận chuyển trong tỉnh và chỉ thu lệ phí cấp giấy là 5.000 đ/giấy/01 lôhàng, không thu phí kiểm dịch trứng.

- Các cơ sở thu gom, chế trứng gia cầm Vĩnh Thành,Doanh nghiệp tư nhân 3 Cúc (TT Châu Thành, H. ChâuThành, Tỉnh Sóc Trăng) cho biết, trong quá trình kiểm dịch nhân viên thú ykhông gây phiền hà và công tác kiểm dịch được thực hiện tốt, cơ sở sẵn sàng hp tác và ủng hộ công tác kiểm dịch.

* Cơ sở thu gom kinh doanh trứng , vịt con giống Tân Tân Phát (Xã Vĩnh Mỹ B, Hòa Bình, Bạc Liêu) không có ý kiến về việc kiểm dịchvà thu phí kiểm dịch nhiều lần trên một quả trứng.

3. Kiến nghị:

Qua phát biểu của ông Nguyễn Thanh Sơn và báo chí trích đăng phát biểu của ông Nguyễn Thanh Sơn không nêu rõsự việc xảy ra ở địa phương nào đã gây bức xúc cho nhiều Chi cục Thú y địaphương đồng thi gây tốn kém không cần thiết cho việc tổchức các đoàn kiểm tra xác minh. Đcó cơ sở tiếp tục tổchức việc kiểm tra, chấn chỉnh thu phí kiểm dịch trứng gia cầm không đúng quyđịnh một cách có hiệu quả, đề nghị Bộ trưởng chỉ đạo lãnh đạo Cục Chăn nuôi(Ông Nguyễn Thanh Sơn):

- Có văn bản gửi Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn, Chi cục Thú y các tỉnh, thành phố để cải chính và thôngbáo rõ việc thu phí kiểm dịch 01 quả trứng tới 5 lần vàmỗi lần thu phí với mức khoảng 50 đồng/01 quả trứng xảy ra ở nơi nào?

- Cung cấp cho Cục Thú y bằng chứngcụ thể liên quan đến cơ quan thú y địa phương nào thu phí kiểm dịch 01 quảtrứng ti 05 lần và mỗi lần thu phí với mức 50 đồng/01 quả;

- Trong thời gian tới, Cục và các đơn vị thuộc Cục sẽ tiếp tục kiểm tra và xử lý kịpthời đối với các đơn vị thực hiện việc kiểm dịch và thuphí kiểm dịch không đúng quy định.

Trên đây là báo cáo của Cục Thú yliên quan đến việc kiểm dịch và thu phí kiểm dịch trứng gia cầm, Cục Thú y báocáo Bộ trưởng và xin kiến chỉ đạo.


Nơi nhận:
- Như trên (để b/c);
- Bộ NN&PTNT, Bộ Tài chính (để b/c);
- Các Thứ trưởng Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Vụ Tài chính, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ;
- Các Hội: Thú y, Chăn nuôi, Thức ăn CN;
- Sở NN&PTNT, CCTY các tỉnh, TP;
- Các Báo: NNVN, Thanh niên;
-
Các đơn vị thuộc Cục;
- Lưu VT, KD.

Q. CỤC TRƯỞNG
Hoàng Văn Năm