công văn

CÔNG VĂN

CỦA NGÂNHÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 1128/NHNN-CSTT
NGÀY 17 THÁNG 10 NĂM 2002 VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG
QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Kính gửi:

- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nướctỉnh, thành phố

- Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước;

- Văn phòng đại diện Ngân hàng Nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh;

- Các Ngân hàng Thương mại quốc doanh;

- Các Ngân hàng Liên doanh;

- Các Ngân hàng Thương mại cổ phần;

- Các Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam;

Thực hiện Chỉ thị số 19/2002/CT-TTg ngày 13/9/2002 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tácquản lý thuế giá trị gia tăng, để góp phần đảm bảo thực hiện nghiêm minh Luậtthuế giá trị gia tăng, tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng trong việc quảnlý thuế giá trị gia tăng có hiệu quả, giảm thất thoát, ngăn chặn và khắc phụckịp thời các hành vi gian lận trong khấu trừ, hoàn thuế, Thống đốc Ngân hàngNhà nước yêu cầu các Ngân hàng:

1. Có biện pháp mở rộng thanh toán qua tài khoản mở tại Ngânhàng bằng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, tạo điều kiện thuậnlợi cho các doanh nghiệp mở tài khoản, thanh toán qua ngân hàng đối với hàngxuất khẩu.

2. Thực hiện nghiêm túc các lệnh thu, lệnh phạt của các cơquan Thuế theo quy định hiện hành của Pháp luật.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phảnánh kịp thời và kiến nghị biện pháp xử lý với Ngân hàng Nhà nước.