BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 113/BVTV
V/v: Phòng trừ rầy nâu, bệnh VL, LXL, bệnh đạo ôn trên lúa ĐX 2007-2008 trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất.

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và PTNT
- Chi Cục Bảo vệ Thực vật các tỉnh, TP phía Nam

Theo báo cáo của Chi Cục Bảo vệThực vật các tỉnh và Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Nam, hiện nay, diện tíchlúa nhiễm rầy trên 91.000 ha, trong đó 5.200 ha nhiễm nặng, tập trung ở cáctỉnh: Hậu Giang, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Long An… Mật độ phổ biến 750-3.000con/m2 nơi cao 6.000-8.000 con/m2 đã có 100 ha cháy rầycục bộ. Hiện nay rầy nâu phổ biến ở tuổi 4-5 đến trưởng thành và trứng, mật độthấp. Bệnh vàng lùn, LXL, diện tích nhiễm là 754 ha, tỷ lệ bệnh phổ biến 5 –15%, nơi cao 30%. Đặc biệt ở Phụng Hiệp (Hậu Giang) có khoảng 10 ha nhiễm bệnhvới tỷ lệ bệnh cao trên 70%, do vùng này bị ngập nước không chủ động xuống giốngtheo lịch “né rầy”. Nguy cơ rầy nâu truyền bệnh virus trên lúa Đông Xuân muộnlà khá cao, tỷ lệ rầy mang virus phổ biến từ 20-33%. Bệnh đạo ôn tiếp tục tăngvề diện tích nhiễm, đến nay đã có khoảng 50.000 ha bị bệnh, tỷ lệ bệnh phổ biếntừ 5 – 15%, nơi cao 30%, đã xảy ra cháy lá cục bộ ở một số nơi như Long An, SócTrăng…

Dự báo sắp tới sẽ có đợt rầy cám nởrộ trên các trà lúa Đông Xuân ngay trong dịp Tết nguyên đán, từ 29 tháng Chạpâm lịch đến Mùng 4 Tết (từ ngày 05-11/2/2008); Bệnh đạo ôn đang gia tăng nhanh.

Để bảo vệ tốt sản xuất lúa Đông xuân2007-2008, đặc biệt là trong dịp tết Nguyên đán, Cục Bảo vệ Thực vật đề nghị SởNông nghiệp và PTNT, Chi Cục Bảo vệ thực vật các tỉnh thành phía Nam thực hiệntốt các việc sau:

1. Từ nay đến 5/2/2008 tập trung lựclượng cán bộ kỹ thuật kiểm tra đồng ruộng, nắm chắc diễn biến tình hình rầynâu, bệnh đạo ôn, khoanh vùng các nơi có diện tích nhiễm cao, tổ chức phòng trừkịp thời. Đồng thời, hướng dẫn nông dân các biện pháp chăm sóc lúa đúng kỹthuật, không được bón đạm khi bệnh đạo ôn xuất hiện, không để ruộng khô nước.

2. Thông báo kịp thời tình hìnhdịch hại trong dịp Tết trên các phương tiện thông tin đại chúng, vận động nôngdân thường xuyên thăm đồng phát hiện sớm và tổ chức phun thuốc theo nguyên tắc4 đúng dưới sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật.

3. Áp dụng các biện pháp tổng hợptheo “Sổ tay hướng dẫn phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá” do BộNông nghiệp và phát triển nông thôn phát hành và thực hiện các chính sách hỗ trợphòng, chống rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, trong đó chú ý:

- Các tỉnh có diện tích nhiễm bệnhvàng lùn, lùn xoắn lá nặng, cần vận động nông dân tiêu hủy ngay.

- Đối với diện tích Đông Xuân muộn(xuống giống cuối tháng 12 đầu tháng 01/2008) cần theo dõi sát diễn biến rầytrưởng thành vào đèn để áp dụng biện pháp chắn nước, ngăn chặn rầy chích húttruyền bệnh virus.

- Chuẩn bị sẵn lượng thuốc trừ rầy,phương tiện phun xịt, phân công cán bộ trực tại cơ sở; khi phát hiện rầy nâu nởrộ có mật độ cao (trên 3 con/tép) thì tổ chức phun trừ rầy tập trung).

4. Duy trì chế độ báo cáo về Trungtâm Bảo vệ Thực vật phía Nam để tổng hợp báo cáo cho Ban chỉ đạo của Bộ kịpthời. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các địaphương báo cáo ngay về Bộ phận thường trực Cục Bảo vệ Thực vật tại Tp.Hồ ChíMinh, 28 Mạc Đỉnh Chi, Q.1, Số điện thoại di động 0913921494 (Phó Cục trưởngNguyễn Hữu Huân), fax: 08-8274344, email: [email protected]; và Trung tâm Bảovệ Thực vật phía Nam. Số điện thoại di động: 0913962736 (Giám đốc TT Hồ VănChiến), fax: 07-3834477, email: [email protected]

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (báo cáo);
- Thứ trưởng Bùi Bá Bổng (báo cáo)
- Các thành viên Ban chỉ đạo của Bộ
- TTBVTVPN, P.BVTV (thực hiện)
- Lưu HC, BPTT

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Quang Minh