BỘ CÔNG THƯƠNG
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 11381/BCT-XNK
V/v bổ sung lượng HNTQ nhập khẩu

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
- Bộ Tài chính.

Bộ Công Thương xin trao đổi với các Bộ về việc xác định vàcông bố lượng hạn ngạch thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu năm 2010 như sau:

Trong năm 2009 diễn biến thị trường về cân đối cung cầu vàgiá cả đối với các mặt hàng trứng gà, trứng vịt, thuốc lá nguyên liệu và muốivề cơ bản không có vấn đề gì đặc biệt.

Đối với mặt hàng muối, nhu cầu nhập khẩu muối để phục vụ sảnxuất công nghiệp năm 2010 tăng cao do một số doanh nghiệp sản xuất hóa chất đãđầu tư nâng công suất, Công ty cổ phần Hữu hạn Vedan Việt Nam trở lại hoạt độngbình thường vào năm 2010 (đầu năm 2009, Công ty ngừng sản xuất để khắc phục sựcố ô nhiễm môi trường). Dự kiến nhu cầu nhập khẩu để phục vụ sản xuất côngnghiệp năm 2010 là 260.000 tấn.

Đối với mặt hàng đường, từ quý II năm 2009 thị trường diễnbiến khá phức tạp: thiếu hụt nguồn cung do sản lượng mía đường trong nước giảm,giá bán tăng cao, các doanh nghiệp sản xuất gặp khó khăn trong việc bảo đảmđường làm nguyên liệu, hàng nhập lậu chưa được ngăn chặn v.v… Sang năm 2010 dựbáo tình hình cung cầu đường tiếp tục diễn biến phức tạp: giá mía nguyên liệutăng cao, sản xuất đường trong nước chưa đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất, tiêudùng, giá đường thế giới dự báo ở mức cao. Ngoài ra, chênh lệch thuế suất thuếnhập khẩu trong HNTQ (25% và 40%), ngoài HNTQ (80%, 91%) và thuế ưu đãi theo lộtrình cắt giảm thuế CEPT/AITA (năm 2010 chỉ còn 5%) cũng là những vấn đề phứctạp trong công tác điều hành năm 2010 đối với mặt hàng này.

Căn cứ nguyên tắc quản lý hạn ngạch thuế quan nhập khẩu củaWTO, căn cứ quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 1 năm 2006của Chính phủ, tình hình diễn biến thị trường và ước thực hiện nhập khẩu theoHNTQ năm 2009 (Biểu thống kê chi tiết gửi kèm theo), Bộ Công Thương đề xuấttổng lượng HNTQ nhập khẩu các mặt hàng năm 2010 như sau:

1. Trứng gà, vịt: 36.000 tá – tăng 5% so với lượng công bốnăm 2009.

2. Thuốc lá nguyên liệu: 47.500 tấn – tăng 5% so với lượngcông bố năm 2009.

3. Muối: 260.000 tấn – tăng 4% so với năm 2009 (muối để phụcvụ sản xuất công nghiệp).

Ngoài số lượng nêu trên, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Pháttriển Nông thôn có ý kiến cụ thể về nhu cầu nhập khẩu muối để sản xuất, chếbiến muối ăn, muối i ốt (nếu cần thiết).

4. Đường tinh luyện, đường thô:

Phương án 1: 64.000 tấn – tăng 5% so với lượng HNTQ nhậpkhẩu công bố ban đầu năm 2009 (không tính số lượng bổ sung trong năm).

Nhằm phối hợp điều hành bảo đảm bình ổn nguồn cung nguyênliệu đường phục vụ sản xuất công nghiệp, bình ổn giá cả trên thị trường, đồngthời bảo bộ ngành sản xuất mía đường trong nước, trên cơ sở thông tin về đánhgiá nguồn cung, dự kiến cân đối cung cầu năm 2010 của Bộ NN&PTNT, Bộ CôngThương sẽ phối hợp với các Bộ ngành thống nhất biện pháp phù hợp với điều kiệnthực tế và diễn biến thị trường (có thể sử dụng công cụ thuế để điều chỉnh linhhoạt nguồn cung như đối với các mặt hàng khác).

Phương án 2:Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triểnNông thôn đánh giá cân đối cung cầu đường năm 2010, xác định lượng thiếu hụtcần phải nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng, bình ổn giá cả. Trêncơ sở đó, Bộ Công Thương công bố lượng HNTQ phù hợp cho cả năm 2009 (công bố 1lần) và phân giao cho các doanh nghiệp trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệusản xuất, tránh lặp lại tình trạng điều chỉnh bổ sung nhiều lần, gây khó khăncho các doanh nghiệp sản xuất.

Văn bản tham gia ý kiến xin được gửi về Bộ Công Thương (VụXuất nhập khẩu) trước ngày 17 tháng 11 năm 2009. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến củacác Bộ. Bộ Công Thương sẽ chính thức công bố lượng hạn ngạch thuế quan nhậpkhẩu 4 mặt hàng trên trong năm 2009 và triển khai cấp giấy phép nhập khẩu theoquy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên