BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11428/BCT-XNK
V/v kinh doanh tạm nhập tái xuất điện thoại di động

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH sản phẩm công nghệ FPT
(Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Zodiac, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội).

Trả lời công văn số 670/2013/FTP /XNK-GP ngày 29tháng 11 năm 2013 của Công ty TNHH sản phẩm công nghệ FPT về việc tạm nhập táixuất mặt hàng điện thoại di động, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty TNHH sản phẩm công nghệ FPT đượckinh doanh tạm nhập tái xuất 2.500 bộ điện thoại di động HTC Desire 200Black/White, mới 100%, tổng trị giá 248.000 USD (hai trăm bốn mươi tám nghìn đôla Mỹ) theo các hợp đồng đã ký (hợp đồng mua hàng số M13HTCS129HN ngày 28 tháng11 năm 2013 ký với HTC Corporation - Đài Loan; hợp đồng bán hàng số18- 2013/FTP-Global ngày 28 tháng 11 năm 2013 ký với Công ty Global TelecommunicationInternational Limited - Hồng Kông).

- Cửa khẩu nhập hàng: Sân bay quốc tế Nội Bài.

- Cửa khẩu xuất hàng: Sân bay quốc tế Nội Bài.

2. Toàn bộ số hàng tạm nhập phải được tái xuất.Trường hợp sử dụng, tiêu thụ tại Việt Nam phải được sự đồng ý của Bộ Thông tinvà Truyền thông.

3. Việc thanh toán tiền hàng thực hiện theo quyđịnh về quản lý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

4. Việc tạm nhập tái xuất hàng hóa thực hiện theocác quy định hiện hành và chịu sự giám sát của hải quan cho tới khi thực xuấtra khỏi Việt Nam.

Văn bản có giá trị thực hiện đến 31 tháng 3 năm2014./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK(2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Cẩm Tú