BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1144/BTC-CST
V/v thuế nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô

Hà Nội, ngày 23 tháng 1 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giao Thông vận tải.

Ngày 17/1/2009, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 20/TB-VPCP thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họpThường trực Chính phủ về các nhiệm vụ cụ thể triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP của Chính phủ, liên quan đến việc giảm thuế nhập khẩu đối vớilinh kiện, phụ tùng ô tô, Bộ Tài chính xin trao đổi với quý Bộ như sau:

Tại điểm 2.e của Thông báo nêu trên có giao "Bộ Tàichính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các Bộ liên quan sớm ban hành vănbản giảm thuế suất thuế xuất khẩu than, thuế suất thuế nhập khẩu linh kiện, phụtùng ô tô trong nước không sản xuất được".

Để triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chínhphủ về việc giảm thuế đối với linh kiện, phụ tùng ô tô trong nước không sảnxuất được, Bộ Tài chính đã dự thảo Danh mục các loại linh kiện, phụ tùng ô tôdự kiến sẽ điều chỉnh giảm thuế (Danh mục đính kèm). Đây là những loại linhkiện, phụ tùng ô tô có mức thuế suất thuế nhập khẩu được điều chỉnh tăng khithực hiện các biện pháp để kiềm chế nhập siêu vào đầu năm 2008. Đối với loạilinh kiện, phụ tùng mà thời gian qua không điều chỉnh tăng như linh kiện, phụtùng ô tô xe tải, Bộ Tài chính dự kiến giữ nguyên như mức hiện hành để khôngảnh hưởng đến mục tiêu kiềm chế nhập siêu trong năm 2009.

Theo Bộ Tài chính việc giảm thuế nhập khẩu ưu đãi đối vớicác loại linh kiện, phụ tùng ô tô trong nước không sản xuất được cơ bản cũngchỉ nên xuống bằng mức đã áp dụng trước thời điểm tăng thuế để giảm nhập siêunăm 2008. Mức dự kiến cụ thể như sau:

+ Động cơ giảm từ các mức 22% và 23% xuống 20%, bộ phận củađộng cơ giảm từ 20% xuống 15%;

+ Hộp số chưa lắp ráp hoàn chỉnh từ mức 20% xuống 15% (mứcthuế suất áp dụng trước thời điểm tăng thuế để giảm nhập siêu là 10%); hộp sốđã lắp ráp hoàn chỉnh từ 23% xuống 20%, bộ phận hộp số giảm từ 15% xuống 10%(mức thuế suất áp dụng trước thời điểm tăng thuế để giảm nhập siêu là 5%);

+ Ly hợp và bộ phận của ly hợp từ 25% xuống 20%;

Để có cơ sở cho việc ban hành Quyết định giảm thuế được kịpthời, Bộ Tài chính đề nghị quý Bộ,có ý kiến cụ thể về Danh mục này cũng như cácloại linh kiện, phụ tùng khác cần được xem xét giảm thuế trên cơ sở gắn vớiđịnh hướng đầu tư sản xuất trong nước, không làm gia tăng mức nhập siêu.

ý kiến tham gia xin gửi về Bộ Tài chính trước ngày 6 tháng 2năm 2009.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Bộ./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

DANH MỤC CÁC CHỦNG LOẠI LINH KIỆN,PHỤ TÙNG Ô TÔ DỰ KIẾN ĐIỀU CHỈNH, GIẢM THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI

(Gửi kèm theo Công văn số 1144/BTC-CST ngày 23 tháng 1 năm 2009 của Bộ Tài chính)

Tên phụ tùng, linh kiện

Thuế suất trước thời điểm tháng 4/2008 (%)

Thuế suất hiện hành (%)

Thuế suất dự kiến (%)

A

Động cơ, hộp số, bộ ly hợp

1

Động cơ

- Động cơ xăng

20

22

20

- Động cơ diesel

20

23

20

2

Hộp số

- Hộp số, chưa lắp ráp hoàn chỉnh

10

20

15

- Hộp số, đã lắp ráp hoàn chỉnh

20

23

20

3

Bộ ly hợp

20

25

20

B

Bộ phận

1

Của động cơ

- Chế hoà khí

15

20

15

- Thân máy, ống xi lanh, chốt trục hoặc chốt piston

15

20

15

- Piston, chốt trục hoặc chốt piston

15

20

15

2

Bộ phận của hộp số

5

15

10

3

Bộ phận của ly hợp

20

25

20