BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1156/TM-XNK
V/v khuyến mại của Ngân hàng công thương Việt Nam

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Ngân hàng Công thương Việt Nam

Phúc đáp công văn số 681 CV/NHCT9 ngày 6/3/2003 về việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại huy động tiền gửi tiết kiệm có quy số dự phòng, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận Ngân hàng Công thương Việt Nam thực hiện Chương trình khuyến mại với các nội dung sau:

- Tên chương trình khuyến mại: Huy động tiền gửi tiết kiệm có quay số dự thưởng.

- Thời gian khuyến mại: Từ ngày 1/4/2003 đến ngày 30/6/2003.

- Sản phẩm khuyến mại: Thẻ tiết kiệm gửi trị giá từ 10 triệu đồng trở lên có kỳ hạn.

- Phạm vi khuyến mại: trên toàn quốc.

- Đối tượng được hưởng khuyến mại: Khách hàng gửi tiền tiết kiệm tham gia chương trình khuyến mại.

- Hình thức khuyến mại: Quay số dự thưởng.

Nội dung chi tiết, thể lệ tham dự chương trình khuyến mại, cơ cấu giải thưởng như bản phụ lục thể lệ chương trình kèm theo.

2. Ngân hàng có trách nhiệm:

a. Thông báo bằng văn bản về thời gian, hình thức khuyến mại cho các Sở Thương mại Tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức khuyến mại trước khi thực hiện việc khuyến mại.

b. Thực hiện đúng cam kết với khách hàng và thể lệ chương trình khuyến mại đã thông báo.

c. Thực hiện đúng qui định của Luật Thương mại, Nghị định số 32/1999/NĐ-CP ngày 05/05/1999 của Chính phủ về khuyến mại, Thông tư số 17/2001-TT/BTM ngày 12/7/2001 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện hoạt động khuyến mại.

d. Cần tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện đúng các quy định của Luật các Tổ chức Tín dụng; Nghị định số 116/1999/NĐ-CP ngày 19/11/1999 của Chính phủ về chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng; Chỉ thị số 13/2000/CT-NHNN14 ngày 19/12/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc tăng cường chất lượng và an toàn tín dụng trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

3. Chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt khuyến mại, Ngân hàng báo cáo kết quả thực hiện chương trình khuyến mại về Bộ Thương mại (Cục Xúc tiến thương mại).

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu


THỂ LỆ

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
(Kèm theo công văn số 1156 TM-XTTM ngày 24 tháng 3 năm 2003 của Bộ Thương mại)

1. Chương trình khuyến mại: Huy động tiền gửi tiết kiệm có quay số dự thưởng

2. Sản phẩm khuyến mại: Thẻ tiết kiệm có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/4/2003 đến 30/6/2003.

4. Địa điểm khuyến mại: Tại các chi nhánh Ngân hàng Công thương toàn quốc.

5. Đối tượng được hưởng khuyến mại: Khách hàng gửi tiền tiết kiệm dự thưởng có kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng với số tiền gửi từ 10.000.000 trở lên tại Ngân hàng Công thương Việt Nam.

6. Thể lệ và nội dung chi tiết chương trình khuyến mại:

6.1. Hình thức khuyến mại: Quay số trúng thưởng:

- Mỗi khách hàng tham gia chương trình khuyến mại sẽ nhận được thẻ tiết kiệm dự thưởng có in sẵn dãy số trên thẻ, Ngân hàng Công thương tổ chức quay số trúng thưởng dựa trên số trúng thưởng dựa trên số sêri in sẵn trên thẻ tiết kiệm dự thưởng.

- Tổng số thẻ tiết kiệm dự thưởng phát hành cho đợt này là 300.000 thẻ.

- Kết thúc chương trình khuyến mại, Ngân hàng Công thương Việt Nam sẽ tiến hành quay số để lựa chọn mã số trúng thưởng cho những khách hàng tham gia chương trình khuyến mại. Trường hợp những giải thưởng rơi vào thẻ tiết kiệm chưa phát hành thì những giải thưởng đó thuộc về Ngân hàng Công thương, riêng đối với 02 giải đặc biệt Ngân hàng sẽ tiến hành quay thưởng cho đến khi có khách hàng trúng thưởng. Các giải thưởng do người trúng thưởng không đến nhận vì bất cứ lý do gì sẽ do NHCT tự giải quyết.

6.2. Cơ cấu giải thưởng: gồm 662 giải với tổng trị giá tiền thưởng: 1.970 triệu đồng.

+ 02 giải đặc biệt, mỗi giải một xe ô tô con TOYOTA COROLA - ALTIS, hoặc 01 căn hộ nhà cao tầng tại Hà Nội hoặc Tp. Hồ Chí Minh, trị giá 400.000.000 đồng/giải.

+ 10 giải nhất mỗi giải một xe máy SUZUKI SMASH, trị giá 20.000.000 đồng/giải.

+ 10 giải nhì mỗi giải một dàn máy vi tính Compag hoặc IBM, trị giá 15.000.000 đồng/giải

+ 10 giải ba mỗi giải một máy giặt cửa ngang LG, trị giá 7.000.000 đồng/giải

+ 30 giải tư mỗi giải một tủ lạnh HITACHI hoặc SAMSUNG, trị giá 5.000.000 đồng/giải

+ 600 giải khuyến khích trị giá mỗi giải 500 ngàn đồng bằng tiền mặt kèm thư cảm ơn của NHCT.

6.3. Quy định về địa điểm và thời gian quay thưởng:

- Buổi lễ quay thưởng được tiến hành tổ chức tại Công ty Xổ số kiến thiết Thủ đô số 01 Tăng Bạt Hổ, Hà Nội. Thời gian quay thưởng: Ngày 15/7/2003

- Ngân hàng Công thương sẽ thành lập Hội đồng quay thưởng có sự chứng kiến của Bộ Thương mại và đại diện khách hàng. Kết quả trúng thưởng được lập thành biên bản và thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo đài, truyền hình TW và địa phương).

6.4. Quy định trao và nhận thưởng:

- Sau khi tiến hành quay thưởng, khách hàng trúng thưởng sẽ được Ngân hàng gửi giấy mời bằng thư bảo đảm tới địa chỉ nơi khách hàng đã đăng ký với Ngân hàng. Khi đến lĩnh thưởng phải mang theo thẻ tiết kiệm có số trúng thưởng, CMT, giấy mời lĩnh thưởng đến trụ sở chi nhánh NHCT nơi gửi để lĩnh thưởng.

- Tính hợp lệ của thẻ tiết kiệm dự thưởng: Phải là thẻ tiết kiệm dự thưởng do NHCT phát hành, phải còn nguyên hình, nguyên số, không rách rời, chắp vá hay tẩy xoá.

- Địa điểm trao thưởng: Tại trụ sở các chi nhánh NHCT có khách hàng trúng thưởng.

- Thời gian trao thưởng từ ngày 15/7 đến 15/8/2003.

7. Các qui định khác:

- Lãi suất huy động của tiết kiệm dự thưởng bằng lãi suất tiết kiệm hiện hành tại chi nhánh của NHCT.

- Thẻ tiết kiệm dự thưởng chỉ được tham dự thưởng 01 lần, rút trước hạn không được hưởng lãi, quá hạn được hưởng lãi suất không kỳ hạn. Tiết kiệm dự thưởng không được tái đáo hạn, cuối kỳ lãi được nhập gốc.

- Trường hợp mất thẻ thì việc giải quyết báo mất như qui định hiện hành nhưng không được tham gia dự thưởng.

- Khách hàng trúng thưởng phải chịu hoàn toàn những khoản thuế, hoặc lệ phí liên quan đến giải thưởng. Chi phí cho việc nhận thưởng như đi lại, ăn ở, ... sẽ do khách hàng trúng thưởng chịu.

- Ngân hàng Công thương Việt Nam chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và các quy định của nhà nước về khuyến mại đối với chương trình khuyến mại này. Ngân hàng cam đoan những giải thưởng đưa ra trong chương trình này hoàn toàn đúng giá trị như đã đăng ký và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Trong trường hợp có khiếu nại từ phía khách hàng, Ngân hàng Công thương Việt Nam có trách nhiệm đứng ra giải quyết trên cơ sở những quy định của chương trình khuyến mại đã đăng ký và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Trong trường hợp không giải quyết được bằng thương lượng, nội dung việc khiếu nại sẽ được giải quyết theo các quy định của pháp luật về khiếu nại.