BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1168/BCT-CNN
V/v áp mã thuế nhập khẩu bông rơi chải kỹ

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Bộ Công Thương nhận được Côngvăn số 14/CV-HHDM ngày 07 tháng 02 năm 2012 của Hiệp hội Dệt May Việt Nam; Côngvăn số 07/2012/CV-HHBSVN ngày 08 tháng 02 năm 2012 của Hiệp hội Bông Sợi ViệtNam về việc áp mã thuế nhập khẩu bông rơi chải kỹ. Về việc này, Bộ Công Thươngcó ý kiến như sau:

Hiện nay, tại Việt Nam trongngành kéo sợi, sợi được sản xuất theo hai loại thiết bị công nghệ cụ thể:

- Sợi sản xuất theo công nghệnồi cọc, nguyên liệu chính là bông, xơ nguyên.

- Sợi sản xuất theo công nghệOE, nguyên liệu chính là bông xơ ngắn và bông rơi chải kỹ.

Bông rơi chải kỹ là bông đượcthu gom trong quá trình sản xuất sợi theo công nghệ nồi cọc, tuy là xơ ngắnnhưng có chất lượng tốt, tạp chất dưới 1%, sử dụng thích hợp trên máy OE để sảnxuất sợi. Như vậy, bông rơi chải kỹ là nguyên liệu đầu vào của sản xuất soi OE,không phải qua công đoạn xử lý tạp chất nên không ảnh hưởng đến môi trường. Tuynhiên, nguồn nguyên liệu này chủ yếu vẫn phải nhập khẩu từ các nước khác dotrong nước mới đáp ứng khoảng 2% nhu cầu doanh nghiệp.

Vì vậy nhằm tháo gỡ khó khăn,tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kéo sợi sản xuất và phát triển, đẩy mạnh sảnxuất hàng công nghiệp hỗ trợ, hạn chế nhập khẩu các nguyên liệu trong nước đãsản xuất được (sợi OE) và tăng cạnh tranh cho xuất khẩu, Bộ Công Thương đề nghịBộ Tài Chính:

1. Cho phép nhập khẩu bông rơichải kỹ để làm nguyên liệu cho sản xuất sợi OE và được hưởng mức thuế nhập khẩunhư với nguyên liệu bông xơ nguyên.

2. Nghiên cứu và áp mã thuế HScho mặt hàng bông rơi chải kỹ cho phù hợp, tốt nhất là nên để áp mã 5203.00.00như trước đây để thống nhất, thuận tiện cho quản lý và không thuộc danh mục phếliệu nhập khẩu phải cấp giấy phép nhập khẩu từ Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tàichính xem xét và giải quyết sớm để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Hồ Thị Kim Thoa