BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1171/BTNMT-TCMT
V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2010

Kính gửi:

- Các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương;
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 05 tháng 6 hàng năm được Chươngtrình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) chọn là ngày Môi trường thế giới. Đây làmột sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng được Việt Nam hưởng ứngnhiều năm và đã trở thành một hoạt động cụ thể, thiết thực góp phần nâng caonhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Hưởng ứng Năm Quốc tế về Đa dạngsinh học 2010, UNEP đã lựa chọn chủ đề chính thức cho Ngày Môi trường thế giới05 tháng 6 năm nay là “Nhiều loài - Một hành tinh - Tương lai chúng ta”(Many Species. One Planet. One Future) và nước Cộng hòa Rwanda thuộc ChâuPhi được chọn làm địa điểm tổ chức Lễ mít tinh quốc tế sự kiện môi trường quantrọng này. Ở Việt Nam, tỉnh Quảng Bình được chọn đăng cai tổ chức Lễ mít tinhQuốc gia hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Năm Quốc tế về Đa dạng sinh học2010.

Chủ đề Ngày Môi trường thế giới nămnay nêu lên những cảnh báo về sự suy giảm đa dạng sinh học với tốc độ báo độngmột phần do quản lý chưa tốt và thiếu nhận thức về tầm quan trọng của bảo tồnđa dạng sinh học đối với sự tồn tại của xã hội cũng như sự thịnh vượng lâu dàicủa nhân loại. Con người và hàng triệu loài cùng sinh sống trên hành tinh, cùngchia sẻ sự sống và sự phát triển bền vững trong tương lai.

Để thiết thực hưởng ứng Ngày Môitrường thế giới và Năm Quốc tế về Đa dạng sinh học 2010, Bộ Tài nguyên và Môitrường đề nghị các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Uỷ ban nhân dân các tỉnh,thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện một số hoạt động sauđây:

1. Tổ chức chiến dịch tuyên truyền,vận động, giáo dục Đảng viên, đoàn viên, hội viên, cán bộ, công nhân viên vàcộng đồng chấp hành tốt Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đa dạng sinh học, đề xuấtvà triển khai các chương trình dự án cung cấp nước sạch và bảo vệ môi trường,thống kê, phân loại và xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêmtrọng trên địa bàn; đồng thời triển khai tốt Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 21 tháng01 năm 2009 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số41-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh côngnghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Ngày Môitrường thế giới với Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường (từ ngày 29 tháng04 đến 06 tháng 5), Ngày Quốc tế lao động 01 tháng 5, Ngày Quốc tế gia đình 15tháng 5…

2. Tổ chức mít tinh và các hoạt độngcụ thể, thiết thực hưởng ứng như làm vệ sinh môi trường trên địa bàn dân cư, cơquan, đơn vị, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh; trồng cây phủ xanh đấttrống, đồi trọc; sửa chữa, xây mới các công trình cấp nước sạch, công trình nhàvệ sinh, chuồng trại chăn nuôi; xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi trườngnước, không khí, chất thải rắn trong mỗi doanh nghiệp, khu đông dân cư và từnghộ gia đình.

3. Tuyên truyền, phổ biến tới đôngđảo nhân dân về nguyên nhân và tác hại của ô nhiễm môi trường, biến đổi khíhậu, sự suy giảm đa dạng sinh học, những lợi ích của bảo tồn đa dạng sinh học;hướng mọi người tự giác hạn chế sử dụng nguồn nguyên, nhiên liệu có phát sinhkhí thải gây hiệu ứng nhà kính, gây biến đổi khí hậu; tạo thói quen tự giáctham gia các hoạt động, phong trào bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm nguồntài nguyên thiên nhiên không tái tạo như than đá, dầu mỏ, khí đốt; tích cựctham gia vào các hoạt động trồng cây gây rừng, phòng chống cháy rừng, bảo tồncác loài động vật hoang dã…

4. Treo băng rôn, panô, áp phíchkhẩu hiệu về chủ đề môi trường ở nơi công cộng, các đường phố chính, tại trụ sởcơ quan làm việc, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở mọi người cùng hành độngbảo vệ môi trường.

5. Biểu dương khen thưởng kịp thờinhững tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong bảo vệ môi trường, bảo tồn vàphát triển đa dạng sinh học… Những trường hợp xuất sắc lập hồ sơ gửi Bộ Tàinguyên và Môi trường xem xét trao tặng bằng khen và giải thưởng.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghịcác Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương chủ động xây dựng kế hoạch triển khai và có sự phối hợpchặt chẽ với ngành Tài nguyên và Môi trường tổ chức các hoạt động hưởng ứngNgày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2010 đạt hiệu quả cao; báo cáo kết quảvề Bộ trước ngày 30 tháng 6 năm 2010 thông qua Tổng cục Môi trường, số 67Nguyễn Du, Hà Nội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên (để báo cáo);
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
(để phối hợp);
- Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh/thành phố trực thuộc TW (để thực hiện);
- Các đơn vị thuộc Bộ, Đảng uỷ, Công đoàn,
Đoàn TNCSHCM, Hội cựu chiến binh cơ quan Bộ (để phối hợp);
- Lưu VT, TCMT, Dap250.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Cường