BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1173/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu xe ô tô đầu kéo, đã qua sử dụng, sản xuất năm 2007

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Giao thông vận tải.

Hiện nay cơ quan Hải quan đang gặp vướng mắc trongviệc giải quyết thủ tục nhập khẩu 02 xe ô tô đầu kéo đã qua sử dụng sản xuấtnăm 2007 của Công ty TNHH TM & DV Hải Âu V.N, Tổng cục Hải quan xin trao đổivới quý Bộ nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều10 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt độngđại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài; Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06/4/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) thì“ôtôcác loại đã qua sử dụng bao gồm ô tô chở người ô tô chở hàng hóa, ô tô vừa chởngười vừa chở hàng, ô tô chuyên dùng được nhập khẩu phải bảo đảm điều kiệnsau: loại đã qua sử dụng không quá 5 năm, tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu”.

Đối chiếu theo quy định trên thì trường hợp ô tô đãqua sử dụng sản xuất năm 2007 phải được làm thủ tục hải quan nhập khẩu trước hoặctrong năm 2012. Trường hợp 02 xe ô tô đầu kéo đã qua sử dụng nhập khẩu của Côngty TNHH TM & DV Hải Âu V.N nêu trên hàng cập cảng Việt Nam ngày 05/01/2013đã quá thời hạn 05 năm (quá 05 ngày) là không đáp ứng điều kiện quy định tạiNghị định số 12/2006/NĐ-CP và Thông tư số 04/2006/TT-BTM dẫn trên.

Tuy nhiên, theo như trình bày của Công ty tại côngvăn số 0202/2013/CV ngày 21/02/2013 gửi Tổng cục Hải quan thì lô hàng đã được xếpxuống tàu và khởi hành ngày 14/11/2012, dự kiến về đến cảng Việt Nam vào ngày21/12/2012 nhưng do gặp bão trên đường vận chuyển nên hàng đến cảng ngày05/01/2013.

Xét thấy, mặt hàng xe đầu kéo là mặt hàng thị trườngViệt Nam có nhu cầu lớn nhằm phục vụ phát triển kinh tế và là mặt hàng trong nướcchưa sản xuất được. Lô hàng xe đầu kéo container chuyên dùng đã qua sử dụng hiệuFREIGHTLINER, xuất xứ Mỹ, sản xuất năm 2007 là loại xe chất lượng cao, nếu đượcphép nhập khẩu thì đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 4,Nghị định số 95/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ quy định niên hạnsử dụng đối với xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở người, cụ thể:“niên hạn sửdụng của xe ô tô chở hàng được phép không quá 25 năm tính bắt đầu từ năm sản xuấtxe”. Bên cạnh đó, vì lý do khách quan do trên đường vận chuyển tàu gặp bãodẫn đến việc doanh nghiệp không làm thủ tục nhập khẩu đúng hạn theo quy định.

Từ những lý do nêu trên, để tháo gỡ khó khăn chodoanh nghiệp, Tổng cục Hải quan đề nghị quý Bộ cho ý kiến về việc xe ô tô đầukéo đã qua sử dụng nêu trên của Công ty TNHH TM & DV Hải Âu V.N. Tổng cục Hảiquan xin sớm nhận được ý kiến trả lời của quý Bộ.

Cảm ơn sự hợp tác của quý Bộ./.

(gửi kèm công văn 0202/2013/CV ngày 21/02/2013 củaCông ty TNHH TM & DV Hải Âu V.N và hồ sơ liên quan)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP Hồ Chí Minh (để biết);
- Cty TNHH TM & DV Hải Âu V.N
(Đ/c: 37A Lê Văn Thịnh, P. Bình Trung Đông, Q2, HCM)
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh