Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 1181/TCHQ-GSQL
NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2003 VỀ VIỆC THỰC HIỆN
CÔNG VĂN 424/TCHQ-GSQL NGÀY 28/01/2003

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Sau khi xem xét báocáo, phản ảnh của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố và doanh nghiệp về việcthực hiện Công văn số 424/TCHQ-GSQL ngày 28/01/2003 của Tổng cục Hải quan. Lãnhđạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố cần quán triệt cho công chức thuộc Cục vàgiải thích cho các doanh nghiệp có yêu cầu tham gia giám định về việc thực hiệnCông văn số 424/TCHQ-GSQL của Tổng cục, như sau:

1. Công văn số 424/TCHQ-GSQL ngày 28/01/2003 của Tổng cụcHải quan là công văn chỉ đạo hải quan các địa phương thực hiện các quy định vềkinh doanh dịch vụ giám định hàng hoá của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Thông tưsố 16/2002/TT-BKHCN ngày 13/12/2002. Những quy định tại Công văn 424/TCHQ-GSQL do Tổng cục Hải quan ban hành chỉ làm rõ những quy định của Bộ Khoa học và Côngnghệ tại Thông tư 16/2002/TT-BKHCN, Tổng cục Hải quan không có thẩm quyền quyđịnh về việc này.

2. Trong số những quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ tạiThông tư 16/2002/TT-BKHCN , có quy định về việc các doanh nghiệp kinh doanh dịchvụ giám định phải cung cấp cho cơ quan Nhà nước các tài liệu về việc đã đáp ứngcác điều kiện, tiêu chuẩn là đúng đắn, bởi vì không phải bất cứ tổ chức giámđịnh nào cũng đủ khả năng, điều kiện để giám định và kết luận chính xác tất cảcác loại hàng hoá; Khả năng giám định của một tổ chức giám định phải được thểhiện cụ thể bằng các tiêu chuẩn, điều kiện qua các tài liệu của cơ quan có thẩmquyền cấp. Để được cơ quan Hải quan trưng cầu giám định một mặt hàng/loại hàngnào đó thì tổ chức giám định cần cung cấp các tài liệu, giấy tờ, chứng minh tổchức của mình có đủ khả năng giám định mặt hàng/loại hàng đó. Doanh nghiệp cungcấp tài liệu cho Hải quan thì Hải quan phải đối chiếu để xác định tổ chức giámđịnh có đủ tiêu chuẩn, điều kiện do Bộ Khoa học Công nghệ quy định hay khôngnhằm đảm bảo thực hiện nghiêm chính sách mặt hàng của Chính phủ quy định và đảmbảo thu đúng, thu đủ, chống thất thu thuế theo quy định của pháp luật về thuế.Việc Hải quan kiểm tra đối chiếu các tài liệu của các tổ chức giám định đã đượcquy định tại Công văn 424 nói trên, chỉ kiểm tra tài liệu và giấy chứng nhậnđăng ký kinh doanh dịch vụ giám định, chứng chỉ về khả năng giám định được mặthàng nào (theo danh mục HS) hoặc chủng loại hàng nào.

3. Những hàng hoá mà công chức Hải quan trực tiếp kiểm trabằng thủ công không thể xác định được thì lấy mẫu hàng theo quy định gửi đếncác Trung tâm phân tích phân loại (PTPL) hàng hoá XNK trực thuộc Tổng cục Hảiquan để kiểm tra bằng các loại phương tiện kỹ thuật nhằm xác định mã số và chấtlượng.... của hàng hoá. Kết luận của các Trung tâm PTPL hàng hoá XNK là kết quảkiểm tra hải quan, không phải là kết quả giám định; các Trung tâm PTPL hàng hoáXNK trực thuộc Tổng cục Hải quan không phải là các tổ chức giám định.

4. Việc các tổ chức giám định đến đăng ký giám định với cơquan Hải quan theo quy định tại Thông tư 16/2002/TT-BKHCN ngày 13/12/2002 củaBộ Khoa học Công nghệ, thống nhất thực hiện như sau:

- Tổ chức giám định có trụ sở chính ở tỉnh, thành phố nàothì việc đăng ký giám định thực hiện tại Cục hải quan tỉnh, thành phố đó. Nếutỉnh, thành phố nào không có tổ chức Hải quan thì đăng ký tại Cục Hải quantỉnh, thành phố gần nhất.

- Trường hợp những tổ chức giám định ngoài trụ sở làm chínhcòn có các chi nhánh giám định tại các tỉnh, thành phố khác thì khi tổ chứcgiám định làm thủ tục đăng ký giám định với Cục hải quan sở tại cần kết hợp làmthủ tục đăng ký giám định cho các chi nhánh có trụ sử tại các tỉnh, thành phốkhác. Việc đăng ký phải thể hiện rõ về năng lực và địa bàn giám định của từngchi nhánh. Giấy xác nhận của Cục Hải quan tỉnh, thành phố trong trường hợp nàycó hiệu lực thi hành tại Hải quan nơi có trụ sở của các chi nhánh. Các chinhánh không phải đăng ký tại Cục Hải quan nơi chi nhánh giám định đóng trụ sởnữa.

Còn một số vướng mắc khác được Cục Hải quan tỉnh, thành phốphản ảnh vượt thẩm quyền giải quyết của Tổng cục Hải quan và Bộ Tài chính, Tổngcục Hải quan đang xem xét trình Bộ Tài chính để thống nhất cách giải quyết vớiBộ Khoa học Công nghệ hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo.