ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1195/UB-VX
V/v: mở đợt cao điểm phòng chống ma túy

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2001

Kính gửi:  

- Thủ trưởng các Sở – Ban – Ngành
- Chủ tịch UBND các Quận – Huyện,
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các Đoàn thể

Thực hiện Công văn số 371.CV-TTPCMTngày 23 tháng 3 năm 2001 của Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòngchống tệ nạn ma túy, mại dâm về việc mở đợt cao điểm phòng chống matúy từ đầu tháng 4 đến hết tháng 6 năm 2001 trên phạm vi toàn quốc; vàđể lập thành tích kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam (30/4), ngày Quốctế lao động (01/5) và ngày Quốc tế phòng chống ma túy (26/6/2001), tạokhí thế ra quân mạnh mẽ, mở đầu cho việc thực hiện chương trình mụctiêu 3 giảm và chương trình hành động phòng chống ma túy giai đoạn 2001– 2005 của thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các ngành, các cấpmở đợt cao điểm phòng chống ma túy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minhbắt đầu từ ngày 15/4/2001 đến ngày 30/6/2001 với các công tác cơ bảnsau:

1. Thông tin, tuyên truyền,giáo dục phòng chống ma túy và xây dựng các mô hình “xã, phường, cơquan, đơn vị không có ma túy”:

- Mở đợt tuyên truyền, giáodục sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân về Luật phòng chống ma túyđã được Quốc hội khóa X thông qua tại kỳ họp thứ 8, về nội dung Chươngtrình hành động phòng chống ma túy giai đoạn 2001 – 2005. Tuyên truyềnvề tác hại của tệ nạn nghiện ma túy nhất là một số loại ma túytổng hợp mới xuất hiện như Amphetamin, Methamephetamin, Estasy … Đổi mớinội dung và biện pháp tuyên truyền, hướng vào các đối tượng có nguy cơcao, chú trọng trong lứa tuổi thanh thiếu niên … Tổ chức thi tìm hiểuLuật phòng chống ma túy do Ủy ban Quốc gia phát động.

- Phát động phong trào “vàotừng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người nghiện” để nắm chắc diễnbiến tình hình nghiện ma túy ở phường – xã, cơ quan, xí nghiệp,trường học, đơn vị, lực lượng vũ trang; kiên quyết phòng ngừa ngănchặn không để phát sinh người nghiện mới.

- Tổ chức mít tinh, diễuhành, biểu dương lực lượng nhân ngày Quốc tế phòng chống ma túy(26/6/2001), tạo khí thế mạnh mẽ áp đảo và lên án mạnh mẽ tội phạmvà tệ nạn ma túy.

2. Phòng, chống tội phạmma túy và kiểm soát tiền chất:

- Công an thành phố chỉ đạoCông an quận – huyện, phường – xã, thị trấn tập trung lực lượng điềutra khám phá các tổ chức, đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyểntrái phép chất ma túy, nhất là các vụ đưa ma túy từ nước ngoài vàtừ các tỉnh thành khác về thành phố để tiêu thụ và trung chuyển, đặcbiệt là loại ma túy tổng hợp. Tiếp tục rà soát các tụ điểm ma túyđể có kế hoạch cùng các ngành chức năng tại địa phương chuyển hóacác tụ điểm. Công an thành phố tổ chức đợt tập trung tất cả nhữngngười nghiện ma túy ở nơi công cộng: Đối tượng sống lang thang nghiện matúy thì giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố; Đốitượng có địa chỉ ở thành phố thì đưa về địa phương thực hiện Nghị định 19/CP , 20/CP để tập trung xóa tụ điểm phức tạp.

- Đẩy nhanh tiến độ điềutra, truy tố, xét xử các vụ án về ma túy, Viện Kiểm sát nhân dân vàTòa án nhân dân các cấp phối hợp đưa ra xét xử điểm các vụ án ma túytại một số địa bàn phức tạp để phục vụ phòng ngừa, giáo dục.

- Công an thành phố phối hợpvới Sở Y tế thành phố và Cục Hải quan để tổ chức kiểm tra việc quản lý,sử dụng các dược phẩm gây nghiện để ngăn chặn việc sử dụng sai mụcđích. Kiểm tra đánh giá việc quản lý tiền chất, xây dựng cơ chế phốihợp để kiểm soát tiền chất nhằm phòng ngừa, ngăn chặn việc nhậpkhẩu và sử dụng trái phép tiền chất đề sản xuất ma túy trong nước.

3. Về công tác chữa trị,cai nghiện ma túy và phòng chống ma túy trong nhà trường:

- Công an thành phố xúc tiếnthực hiện ngay dự án sửa chữa, cải tạo một phần Trại tạm giam Bố Láđể phục vụ cho công tác chữa trị cai nghiện ma túy.

- Sở Lao động Thương binh vàXã hội và Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố tiếp tục có để ánmở rộng, nâng cấp các Trung tâm cai nghiện đã có để nâng cao hiệu quảvà năng lực tiếp nhận người nghiện. Trước mắt tổ chức tiếp nhận sốngười nghiện ma túy sống lang thang ở nơi công cộng.

4. Các quận – huyện,phường – xã:

- Có kế hoạch xóa các tụđiểm buôn bán, hút chích ma túy và giữ địa bàn trong sạch.

- Tiếp tục kiểm tra rà soátdanh sách người nghiện ở từng phường – xã, thị trấn. Mỗi phường –xã, thị trấn phải lập hồ sơ quản lý từng người nghiện trên địa bànđể giúp đỡ cai nghiện tại cộng đồng và theo dõi quá trình cainghiện của các đối tượng cai nghiện tập trung để giúp tái hòa nhập vớicộng đồng.

- Các địa phương cần lồngghép nội dung tuyên truyền phòng chống ma túy trong việc giáo dục đạođức, công dân cho học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên. Tăng cường mốiquan hệ phối hợp giữa các đoàn thể ở địa phương, gia đình, nhàtrường trong dịp các em bắt đầu nghỉ hè để phòng ngừa các em bị matúy dụ dỗ, lôi kéo.

5. Tổ chức thực hiện:

- Ban chỉ đạo phòng chốngtội phạm và ma túy quận – huyện tổ chức cho các xã – phường cam kếtthi đua tăng cường công tác phòng chống ma túy ở từng địa bàn xã –phường và khu dân cư.

- Thành viên của Ban chỉ đạophòng chống tội phạm và ma túy thành phố phải chỉ đạo ngành mìnhbáo cáo các hoạt động phòng chống ma túy ở đơn vị cho Cơ quan thườngtrực Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm và ma túy thành phố.

- Yêu cầu các sở – ban – ngànhthành phố, Ủy ban nhân dân quận – huyện có kế hoạch triển khai thực hiệncác nội dung trên và báo cáo kết quả thực hiện gởi về Thường trực Banchỉ đạo phòng chống tội phạm và ma túy thành phố (số 268 Trần HưngĐạo, quận 1) trước ngày 10 tháng 7 năm 2001.

- Giao thường trực Ban chỉđạo phòng chống tội phạm và ma túy thành phố kiểm tra việc thực hiệncác mặt công tác trên, báo cáo Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS vàphòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm và Ủy ban nhân dân thành phố.

Nơi nhận:
- Như trên
- UBQG phòng chống AIDS và MT
- TT/TU – TT/HĐND.TP
- TT/UBND.TP – Ban TTVH/TU
- Ban VHXH Hội đồng nhân dân TP
- Các Thành viên BCĐ phòng chống tội phạm và ma túy thành phố
- Các Báo, Đài
- VPUB: CPVP, Tổ NC, VX
- Lưu (VX).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Phương Thảo