BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1199/TM-CATBD
V/v báo cáo tình hình hợp tác thương mại Trung Quốc

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Văn Phòng Chính Phủ

Về công văn số 1247/VPCP-QHQT ngày 19/3/2003 của Văn Phòng Chính Phủ về tình hình quan hệ hợp tác với Trung Quốc chuẩn bị cho các chuyến đi thăm của Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước ta sắp tới, Bộ Thương mại trả lời như sau:

1. Về tình hình thực hiện các Hiệp định, Thoả thuận giữa Chính phủ hai nước trong lĩnh vực thương mại, từ khi hai nước bình thường hoá đến nay, hai bên đã ký kết và thực hiện Hiệp định đó là:

- Hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CNDCND Trung Hoa ký ngày 7/11/1991.

- Hiệp định về mua bán hàng hoá ở vùng biên giới giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CNDCND Trung Hoa ký ngày 19/10/1998.

Hiện nay, hai Hiệp định trên vẫn đang phát huy vai trò tác dụng điều phối và thúc đẩy quan hệ thương mại giữa hai nước theo các mục tiêu đã được Lãnh đạo cấp cao hai nước xác lập. Bên cạnh đó, cùng với bước phát triển mạnh mẽ toàn diện trong quan hệ hai nước và sau khi TQ gia nhập WTO, ngày 26/3/2002 TQ đã chính thức thông báo cho Việt Nam v/v TQ dành đãi ngộ tối huệ quốc (MFN) theo chuẩn mực của WTO cho hàng hoá VN xuất khẩu sang Trung Quốc. Ngày 3/11/2002, ta và TQ cùng với các nước ASEAN khác đã ký hiệp định khung về khu vực mậu dịch tự do TQ-ASEAN, trong đó TQ cam kết cho ta và các nước thành viên ASEAN nhưng chưa phải thành viên của WTO được hưởng chương trình “Thu hoạch sớm” và đãi ngộ tối huệ quốc đầy đủ như các nước thành viên của WTO. Hiện nay, hai bên đang chuẩn bị tiến hành các đàm phán cụ thể theo cam kết của Hiệp định khung nêu trên.

2. Tại cuộc họp Uỷ ban hợp tác kinh tế thương mại liên chính phủ lần thứ 3 giữa VN từ ngày 19-21/11/2001, Bộ Thương mại với tư cách là chủ tịch phân ban Việt Nam đã thay mặt phía VN kiến nghị phía TQ đôn đốc các bộ ngành hữu quan phối hợp cùng với Bộ ngành VN xem xét các Hiệp định đã ký và bổ sung điều chỉnh cho phù hợp với các bước phát triển nhanh chóng trong quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước. Cụ thể, trong lĩnh vực ngân hàng và giao thông vận tải xin kiến nghị Lãnh đạo cấp cao của Ta trao đổi với phía Bạn và chỉ đạo cho Ngân hàng Nhà nước và Bộ Giao thông Vận tải sớm cùng Ngân hàng nhân dân TQ và Bộ đường sắt TQ thương lượng điều chỉnh nội dung Hiệp định thanh toán và hợp tác giữa hai Ngân hàng và Hiệp định vận tải đường sắt hai nước cho phù hợp với tình hình thương mại đầu tư vào du lịch giữa hai nước hiện nay.

3. Về việc báo cáo tình hình quan hệ hợp tác với TQ và những kiến nghị của Bộ Thương mại nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới theo yêu cầu của Văn Phòng Chính Phủ tại công văn số 97/VPCP-HTQT và công văn số 3006-CV/NG-CA1 ngày 7/3/2003 gửi Bộ Ngoại giao để tổng hợp báo cáo Văn Phòng Chính Phủ (Bộ Thương mại xin đính kèm công văn nêu trên).

Bộ Thương mại xin thông báo để Văn Phòng Chính Phủ tổng hợp nội dung chuẩn bị cho Lãnh đạo cấp cao đi thăm TQ trong thời gian tới./.

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu