BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
VĂN PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/BHXH-VP
V/v Bảo hiểm trụ sở, tài sản

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.
- Viện Khoa học bảo hiểm xã hội.

Ngày 12/2/2009 Văn phòng Bảo hiểmxã hội Việt Nam ký Hợp đồng số 174/DA09 /PD với Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam(Bảo Việt) về việc bảo hiểm trụ sở, tài sản của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảohiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và trụ sở Bảo hiểm xã hộicác quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Thời hạn bảo hiểm 02 năm (từ16/02/2009 đến 16/02/2011).

Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Namgửi BHXH các tỉnh thành phố phụ lục về phạm vi bảo hiểm, trách nhiệm của bênđược bảo hiểm (phụ lục số 01) và Giấy chứng nhận bảo hiểm trụ sở, tài sản củaBHXH các tỉnh thành phố để BHXH các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

Trong thời gian được bảo hiểm nóitrên, nếu trụ sở của các đơn vị xảy ra sự cố gây tổn thất theo phạm vi bảohiểm, đề nghị các đơn vị thông báo kịp thời cho Bảo Việt tại địa phương tiếnhành giám định, bồi thường, đồng thời báo cáo về Văn phòng Bảo hiểm xã hội Bảohiểm xã hội Việt Nam theo phụ lục số 02 như sau:

- Trong vòng 3 ngày khi phát sinhrủi ro tổn thất gửi ngay báo cáo sơ bộ tình hình về Văn phòng Bảo hiểm xã hộiViệt Nam.

- Sau 5 ngày kết thúc việc xử lýgiữa các bên, gửi báo cáo chi tiết kết quả xử lý về Văn phòng Bảo hiểm xã hộiViệt Nam.

- Cuối năm, chậm nhất trước ngày 15tháng 01 của năm sau, các đơn vị (kể cả các đơn vị không xảy ra tổn thất) gửibáo cáo tình hình để Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổng hợp.

Nếu có thay đổi, bổ sung về trụ sởđược bảo hiểm theo danh sách, đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố thông báo kịpthời cho Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Ghi chú: Số máy điện thoạiliên lạc:

- Văn phòng BHXH Việt Nam:

Phòng Quản trị: 04.39361775

Phòng Tài vụ: 04.39361765

- Bảo Việt: 04-38262642; Fax: 04-38257188

Nơi nhận:
- Như trên;
- TGĐ (để báo cáo);
- PTGĐ Đỗ Văn Sinh (để báo cáo);
- Lưu: VT, TV.QT

VĂN PHÒNG
Trần Đình Nghĩa

Phụlục số 01

(kèmtheo Công văn số 12 ngày 18 tháng 3 năm 2009)

Tríchhợp đồng số 174/DA09 ký giữa Văn phòng BHXH Việt Nam và Tổng công ty bảo hiểmViệt Nam về phạm vi, trách nhiệm bảo hiểm trụ sở, tài sản ngành BHXH Việt Nam

I. Nội dung:

1. Loại hình bảo hiểm: Bảo hiểmCháy và các rủi ro đặc biệt (Bảo hiểm tài sản)

2. Tên tài sản được bảo hiểm:

Số trụ sở, tài sản thuộc quyền quảnlý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam có địa điểm và giá trị tài sản theo bản chitiết đính kèm (kể cả các tài sản ngoài trời như trạm biến thế điện, hệ thốngmạng điện thoại, vi tính, tường rào, cổng… có trong giá trị tài sản tham giabảo hiểm).

3. Thời hạn bảo hiểm 02 năm (từ16/02/2009 đến 16/02/2011)

II. Phạm vi bảo hiểm: TheoQuy tắc bảo hiểm Cháy và các rủi ro đặc biệt (Ban hành kèm theo Quyết định số 142/TCQĐ ngày 02/5/1991 của Bộ trưởng Bộ Tài chính), bao gồm các rủi ro sau:

*. Rủi ro chính:

- Hỏa hoạn, sét, nổ

*. Rủi ro phụ:

- Nổ

- Máy bay và các phương tiện hàngkhông khác hoặc thiết bị trên các phương tiện đó rơi vào,

- Nổi loạn, bạo động dân sự, đìnhcông bế xưởng hoặc hành động của những người tham gia các cuộc gây rối haynhững người có ác ý không mang tính chất chính trị,

- Động đất

- Lửa ngầm dưới đất

- Giông bão, lũ lụt

- Cháy do tự lên men, tỏa nhiệt haybốc cháy

- Vỡ hay tràn nước từ các bể chứahay đường ống dẫn

- Xe cộ hay súc vật không thuộcquyền sở hữu hoặc quyền kiểm soát của Người được bảo hiểm hoặc của người làmthuê cho họ đâm vào

- Nước chảy hay rò rỉ từ thiết bịvòi phun Sprinker (chữa cháy tự động) lắp đặt sẵn trong nhà.

Các sửa đổi bổ sung kèm theo:

- Loại trừ rủi ro khủng bố

- Loại trừ thiệt hại do sự cố máytính

III. Trách nhiệm của các bên:

(Điều 2- Trách nhiệm của cácbên – Hợp đồng bảo hiểm tài sản số 174/DA09 /PD ngày 12/02/2009)

Mục 2.1 Trách nhiệm của Bên A(bên được bảo hiểm)

- Tuân thủ theo các quy định đã nêutrong Quy tắc bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt do Bộ Tài chính ban hành;cung cấp đầy đủ, chính xác mọi thông tin liên quan đến bảo hiểm mà Bên B (Côngty Bảo Việt) cần tìm hiểu;

- Tạo điều kiện và hỗ trợ cán bộcủa Bên B trong khảo sát đánh giá rủi ro các trụ sở trước khi bảo hiểm và khicó tổn thất xảy ra;

- Cung cấp toàn bộ hồ sơ, chứng từ,tài liệu… liên quan đến đối tượng bị tổn thất để Bên B có cơ sở giải quyết bồithường theo đúng Quy tắc bảo hiểm.

Mục 2.2 Trách nhiệm của Bên B(bên bảo hiểm)

- Cấp giấy chứng nhận bảo hiểm chotừng đơn vị thành viên của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo từng địa phương trêncơ sở danh sách tổng hợp đính kèm.

- Cử giám định viên hoặc cộng tácviên tới cơ sở của Bên A để xem xét và góp ý kiến về hệ thống PCCC, hoặc yêucầu Bên A bổ sung phương tiện PCCC nhằm giảm tới mức thấp nhất khả năng xảy ratổn thất;

- Bồi thường thiệt hại cho Bên Atrong trường hợp xảy ra tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm. Trách nhiệm của Bên Bkhông vượt quá giá trị của mỗi hạng mục được bảo hiểm được kê khai trong Phụlục kèm theo Hợp đồng này khi tổn thất xảy ra đối với hạng mục đó và gộp lạikhông vượt quá số tiền bảo hiểm;

- Trong vòng 72 giờ kể từ khi nhậnđược thông báo có tổn thất, Bên B (hoặc đại diện của Bên B) phải có mặt tạihiện trường để cùng Bên A tiến hành giám định hiện trường và lập biên bản giámđịnh. Nếu quá thời hạn trên mà Bên B không có mặt, Bên B phải chấp nhận hiệntrường và biên bản giám định do Bên A cùng cảnh sát hoặc chính quyền địa phươngnơi xảy ra sự cố lập. Trường hợp có sử dụng Đơn vị giám định độc lập để xácđịnh nguyên nhân và mức độ tổn thất, nếu tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm thìchi phí thuê giám định độc lập do Bên B chịu hoàn toàn và chi phí này khôngđược tính vào số tiền bảo hiểm.

IV. Giải quyết bồi thường

(Điều 3 – Giải quyết bồi thường– Hợp đồng bảo hiểm tài sản số 174/DA09 /PD ngày 12/02/2009)

- Nếu vụ tổn thất phức tạp mà thuộctrách nhiệm bảo hiểm thì Bên B tạm ứng trước số tiền bồi thường tương ứng 50%tổn thất tạm tính cho bên A trước khi hoàn tất hồ sơ khiếu nại đòi bồi thườngđể Bên A nhanh chóng khắc phục tổn thất. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày Bên Ahoặc đại diện của Bên A gửi đầy đủ hồ sơ khiếu nại đòi bồi thường, Bên B cótrách nhiệm giải quyết dứt điểm việc bồi thường cho Bên A.

- Trường hợp có tổn thất và các bênthống nhất sử dụng Đơn vị giám định độc lập do Bên B đề nghị và Bên A chấpthuận, kết luận của cơ quan giám định đó được lấy làm cơ sở để hai bên thươnglượng.

- Việc áp dụng khấu trừ:

+ Đối với vụ tổn thất có giá trịtổn thất nhỏ hơn hoặc bằng mức khấu trừ áp dụng cho rủi ro tương ứng: Bên Akhông được bồi thường và phải tự chịu các tổn thất này;

+ Đối với vụ tổn thất có giá trịtổn thất lớn hơn mức khấu trừ áp dụng cho rủi ro tương ứng: Bên B sẽ bồi thườngcho Bên A số tiền bồi thường sau khi đã trừ mức khấu trừ áp dụng cho tổn thấtđó.

- Tỷ lệ bồi thường sẽ được tínhtoán trên cơ sở giá trị thực tế và giá trị kê khai mua bảo hiểm (nếu giá trị kêkhai thấp hơn giá trị thực tế thì áp dụng bồi thường theo tỷ lệ bảo hiểm dướigiá trị).

- Mọi khiếu nại tổn thất liên quanđến các hạng mục bảo hiểm chỉ được Bên B xem xét giải quyết khi Bên A thực hiệnthanh toán phí bảo hiểm theo đúng thỏa thuận.


Bảo hiểm xã hội tỉnh, TP……….

Phụlục số 02

BÁOCÁO TÌNH TRẠNG TRỤ SỞ, TÀI SẢN ĐƯỢC BẢO HIỂM

(Kèmtheo công văn số 12 ngày 18 tháng 3 năm 2009)

STT

Tên, loại tài sản

Tình trạng TS

Ghi chú

Ngày, tháng xảy ra sự cố, rủi ro

Nguyên nhân

Giá trị thiệt hại theo đánh giá của BHXH tỉnh, TP

Giá trị thiệt hại theo Biên bản của Bảo Việt

Số tiền được bồi thường

A

B

1

2

3

4

5

6

1

Trụ sở, tài sản BHXH tỉnh

2

Trụ sở, tài sản BHXH huyện A

3

Trụ sở, tài sản BHXH huyện B

Tổng cộng

Ghi chú:

- Cột A ghi số thứ tự tài sản tổnthất

- Cột B ghi tên, loại tài sản củađơn vị xảy ra tổn thất

- Cột 1 ghi ngày tháng xảy ra tổnthất

- Cột 2 ghi nguyên nhân như hỏahoạn, động đất…

- Cột 3: Ghi giá trị thiệt hại theođánh giá của BHXH tỉnh, thành phố

- Cột 4: Ghi giá trị thiệt hại theoBiên bản đánh giá giữa BHXH tỉnh, thành phố và Bảo Việt

- Cột 5: Ghi số tiền được Bảo Việtbồi thường

(Nếu là báo cáo sơ bộ trước khi cóBiên bản của Bảo Việt thì không ghi số liệu ở cột 4, 5; Cuối năm tổng hợp tấtcả các sự cố, rủi ro trên hệ thống trụ sở BHXH của cả tỉnh theo mẫu báo cáonày).


Người lập biểu

…, ngày tháng năm
Thủ trưởng đơn vị(Ký tên, đóng dấu)