BỘ THƯƠNG MẠI--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1201/TM-XNK
V/v: C/O hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2001

Kính gửi:Tổng cục Hải quan

Bộ Thương mại nhận được công văn số 321/MH-UBngày 03/5/2001 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ Thươngmại và Tổng cục Hải quan xem xét giải quyết vướng mắc trong hoạt động sản xuấtkinh doanh cho các doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến xuất xứ hàng hóaquy định tại Thông tư liên tịch số 09/2000/TTLT-BTM-TCHQ ngày 17/4/2000 của BộThương mại và Tổng cục Hải quan.

Trong công văn của Uỷ ban nhân dân thành phố HồChí Minh dẫn trên đã nêu cụ thể ý kiến của doanh nghiệp: “Việc khai báo C/O đốivới hàng nhập khẩu Bộ Thương mại có quy định phải thể hiện tên công ty xuất,chữ ký, ngày xin cấp C/O... Điều này rất khó thực hiện vì mẫu C/O của một sốnước được Việt Nam ưu đãi thuế quan không có nội dung này. Hơn nữa C/O thườngdo Phòng Thương mại hoặc cơ quan chức năng của nước xuất khẩu cấp. Do đó Hảiquan cho rằng các C/O này không hợp lệ để được hưởng ưu đãi, dẫn đến thuế suấtrất cao.”

Theo Bộ Thương mại, kiến nghị của các doanhnghiệp đã được giải quyết tại Thông tư liên tịch số 09/2000/TTLT-BTM-TCHQ ngày17/4/2000 và công văn số 2767/TCHQ-GSQL ngày 15/6/2000 của Tổng cục Hải quanhướng dẫn Hải quan các tỉnh, thành phố trong việc thực hiện Thông tư số09/2000/TTLT-BTM-TCHQ dẫn trên. Tuy nhiên, để tạo điều kiện hơn nữa cho doanhnghiệp trong kinh doanh nhập khẩu và phù hợp với yêu cầu quản lý (tại điểm III5a Thông tư 09/2000/TTLT-BTM-TCHQ ) Bộ Thương mại đồng ý với các kiến nghị nêutrên của các doanh nghiệp và đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét hướng dẫn bổsung để Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện. Cụ thể là:

Bỏ thêm một số tiêu chí khác được nêu trong nộidung của C/O (ngoài những tiêu chí Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn tại công vănsố 2767/TCHQ-GSQL ngày 15/6/2000) khi xét thấy những sai lệch ở các tiêu chínày không làm ảnh hưởng đến mục đích việc xác định xuất xứ hàng hóa như têncông ty xuất, chữ ký, ngày xin cấp C/O... Và trên cơ sở đó, chấp nhận tính hợplệ (không ảnh hưởng đến xuất xứ) của C/O.

Kính mong nhận được sự phối hợp của Tổng cục Hảiquan.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu