Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 12177 TC/TCT NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 2001
VỀ VIỆC PHÂN LOẠI VÀ TÍNH THUẾ NK PHỤ TÙNG DÀN XỚI
THEO BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU

Kính gửi: - Tổng cục Hải quan

- Công ty TNHH Long Á

Bộ Tài chính nhận đượcCông văn số 18/LA-CV ngày 21/11/2001 của Công ty TNHH LongÁvề việc phân loại một số mặt hàng phụ tùng của dàn xới theo Biểu thuế nhậpkhẩu; về trường hợp này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèmtheo Quyết định số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chínhđã được sửa đổi tại Danh mục sửa đổi tên và thuế suất thuế nhập khẩu một số mặthàng của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 41/2000/QĐ-BTC ngày 17/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; nguyên tắc phân loạiBiểu thuế nhập khẩu quy định tại Thông tư số 37/1999/TT-BTC ngày 7/4/1999 củaBộ Tài chính; Tham khảo Bản giải thích Hệ thống diều hoà mô tả và mã hoá hànghoá của Tổ chức Hải quan Thế giới, thì:

Mặt hàng: Phụ tùng dàn xới (Trừ những mặt hàng phụ tùng cócông dụng tổng hựop hoặc những mặt hàng phụ tùng đã được quy định cụ thể tạinhững mã số cụ thể trong Biểu thuế, ví dụ: lốp thuộc nhóm 4011, lò so thuộcnhóm 7310, ốc vít, đinh vít thuộc nhóm 7318), thuộc nhóm 8432, mã số8432.90.00, thuế suất thuế nhập khẩu là 0% (không phần trăm).

Trường hợp đơn vị nhập khẩu các chi tiết, linh kiện rời đồngbộ của mặt hàng dàn xới để lắp ráp thành dàn xới (nhập khẩu đầy đủ các chi tiếtrời của dàn xới), thì phân loại vào cùng nhóm/phân nhóm/ mã số/mức thuế của mặthàng dàn xới nguyên chiếc (mã số 8432.29.00, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là15% (mười lăm phần trăm).

Trường hợp đơn vị nhập khẩu các chi tiết, linh kiện rờikhông đồng bộ của mặt hàng dàn xới, chưa có thể lắp ráp thành dàn xới (nhậpkhẩu không đầy đủ các chi tiết rời của dàn xới), thì phân loại theo từng mã số,mức thuế suất quy định cho từng chi tiết, linh kiện rời thực tế nhập khẩu theonguyên tắc phân loại của Biểu thuế.

Bộ Tài chính có ý kiến để Tổng cục Hải quan chỉ đạo thựchiện và hướng dẫn biện pháp quản lý phù hợp.